Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo padaliniai

Augalų apsaugos laboratorija

Vedėja dr. Alma Valiuškaitė, alma.valiuskaite@lammc.lt, +370 618 39 270. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Sodo ir daržo augalų ligų bei kenkėjų rūšinė įvairovė, jų žalingumas, biologijos ir ekologijos ypatumai
 • Santykinai naujų kenkėjų ir ligų, atsirandančių kintant agroklimatui, biologiniai tyrimai
 • Integruotos augalų apsaugos sistemų diegimas sodininkystėje ir daržininkystėje
 • Ligų ir kenkėjų prognozavimo  modelių efektyvumas ir žaladarių kontrolės optimizavimas taikant iMETOS®sm meteorologinių stotelių sistemą
 • Biologinių ir alternatyvių augalų apsaugos priemonių taikymas sodininkystėje ir daržininkystėje
 • Augalų apsaugos produktų biologinio efektyvumo tyrimai pagal Geros eksperimentinės praktikos (GEP) reikalavimus, užtikrinančius bandymų kokybę ir gautų duomenų pripažinimą kitose Europos Sąjungos šalyse
Augalų fiziologijos laboratorija

Vedėja dr. Giedrė Samuolienė, giedre.samuoliene@lammc.lt, +370 655 54 905. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Augalų morfogenezės ir žydėjimo iniciacijos biologija
 • Augalų fotofiziologija: fotosintezės, fotomorfogenezės ir medžiagų metabolizmo valdymas, augalų švitinimo principų bei technologijų kūrimas
 • Augalų ekofiziologija: kintančio klimato ir antropogeninių veiksnių diferencijuoto ir kompleksinio poveikio modeliavimas
 • Augalų produktyvumo fiziologija. Pasėlio, plantacijos fiziologinių rodiklių optimizavimas technologinėmis priemonėmis, biopotencialo formavimas ir realizacija ontogenezės metu
Biochemijos ir technologijos laboratorija

Vedėjas dr. Jonas Viškelis, jonas.viskelis@lammc.lt, +370 619 22 373. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Vaisių, uogų ir daržovių kokybė, laikymo ir perdirbimo būdų modeliavimas bei optimizavimas
 • Vaisių, uogų ir daržovių cheminė sudėtis, biologiškai aktyvios medžiagos bei technologinės savybės
 • Tiriami, modeliuojami ir optimizuojami vaisių, uogų, daržovių bei prieskoninių augalų laikymo ir perdirbimo procesai, leidžiantys maksimaliai iš-saugoti žaliavos natūralią biocheminę sudėtį
 • Vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo atviros prieigos centre kuriamos receptūros, išbandomos sukurtos technologijos ir gaminamos eksperimentinės partijos
Daržo augalų selekcijos ir technologijų skyrius

Vedėja dr. Rasa Karklelienė, rasa.karkleliene@lammc.lt, +370 652 05 749. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Daržo augalų selekcijos ir biotechnologijos pagrindų plėtra, jų genofondo saugojimas ir gausinimas
 • Rinkos reikalavimus atitinkančių daržo augalų veislių ir hibridų kūrimas. Pomidorų, morkų, burokėlių, česnakinių ir kitų daržovių selekcija
 • Mažai paplitusių daržovių ir prieskoninių augalų auginimo bei dauginimo technologijos, tinkamų auginti Lietuvoje augalų adaptavimas ir atranka, jų sėklos dauginimas
 • Daržininkystės mokslo pagrindų plėtra, įvairių daržovių auginimo technologijų kūrimas ir tobulinimas
 • Technologinių, agrobiologinių ir aplinkos veiksnių įtaka daržovėms, jų produktyvumui bei kokybei. Kuriamos ir tobulinamos įvairios daržovių mechanizuoto auginimo technologijos. Tiriamos vaistinių ir retųjų daržo augalų auginimo technologijos. Bendradarbiaujama su pesticidų, trąšų platinimo ir technikos gaminimo įmonėmis, atliekami jų produkcijos tyrimai
 • Dviguba polimerine ir vienguba stabilizuota plėvele dengtuose šiltnamiuose atliekami daržovių auginimo technologinių elementų agrobiologiniai tyrimai
 • Ekologinio daržovių auginimo, įvairių ekologinių medžiagų įtaka derliui ir kokybei
 • Dirvos pagrindinis tręšimas organinėmis granuliuotomis trąšomis auginant daržoves ir bulvių pasėlio tręšimas granuliuotomis organinėmis trąšomis
Sodininkystės technologijų skyrius

Vedėjas dr. Juozas Lanauskas, juozas.lanauskas@lammc.lt, +370 674 37 179. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Sodo augalų augimo ir generatyvinės raidos pusiausvyros, garantuojančios kasmetį aukštos kokybės derlių optimizavimas
 • Vaismedžių poskiepių ir įskiepių derinių biologinių bei ūkinių savybių tyrimas ir atranka moderniems versliniams sodams Lietuvos agroklimato sąlygomis
 • Kuriamos ekonomiškai pagrįstos intensyvių žemaūgių ir pusiau žemaūgių sodų veisimo bei priežiūros technologijos naujai veisiamiems ir rekonstruojamiems sodams
 • Kuriamos uoginių augalų auginimo technologijos, užtikrinančios ekonomiškai pagrįstus aukštos kokybės perdirbimui skirtų, bei desertinių uogų derlius ir tradiciniu, ir ne sezono metu
 • Tiriamos sodo augalų veislių biologinės ir ūkinės savybės
 • Modernizuojamos sodo augalų dauginimo technologijos, skirtos šiuolaikinės sodininkystės reikalavimus atitinkantiems sodmenims išauginti
 • Modeliuojama agrobiologinių priemonių sistema skirta aukštos kokybės vaisiams išauginti
 • Kuriamos ekologiškų vaisių ir uogų auginimo technologijos tinkančios Lietuvos agroklimato sąlygomis
 • Vykdoma sodininkystės verslo ekonominė analizė
Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyrius

Vedėjas dr. Birutė Frercks, birute.frercks@lammc.lt, +370 37 55 52 53. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Sodo augalų požymių ir savybių genetinė kontrolė ir naujų selekcijos metodų kūrimas
 • Augalų genetinės struktūros keitimas biotechnologiniais metodais
 • Vaisinių ir dekoratyvinių augalų selekcija
 • Obels  (Malus sp.) genetinių išteklių duomenų bazė

 • Monilinia spp. patogenų genetinių žymeklių duomenų bazė

En