Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo padaliniai

Miškininkystės skyrius

Vedėjas dr. Gintautas Urbaitis, gintautas.urbaitis@lammc.lt, 8 671 29 857. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Miško atkūrimas bei įveisimas ir sodmenų
 • Auginimo technologijos
 • Medynų vystymasis, jų tvarumas, produktyvumas ir miško kirtimo technologijos
 • Miško hidrologija ir pelkinė miškininkystė
Miško genetikos ir selekcijos skyrius

Vedėjas dr. Virgilijus Baliuckas, virgilijus.baliuckas@lammc.lt, 8 682 67 866. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Skirtingų bioekologinių savybių pagrindinių miško medžių rūšių genotipo ir aplinkos sąveika bei fenogenetinis plastiškumas
 • Miško medžių rūšių adaptacijos ir genetinės įvairovės pasiskirstymo dėsningumų dėl klimato kaitos įtakos nustatymas
 • Plantacinei miškininkystei tinkamų medžių rūšių šeimų ir klonų ekologinis plastiškumas bei adaptacija skirtingomis aplinkos sąlygomis
 • Miško medžių genetinės adaptacijos galimybių įvertinimas epigenetiniais tyrimais
 • Miško medžių ekogenetiniai tyrimai kontroliuojamoje aplinkoje
 • Vietinių simpatrinių rūšių introgresijos procesai ir perspektyvių hibridų paieška
 • Perspektyvių svetimžemių rūšių ekogenetiniai ir selekciniai tyrimai
 • Svetimžemių rūšių invazyvumas ir poveikis miško bendrijoms
Ekologijos skyrius

Vedėjas dr. Vidas Stakėnas, vidas.stakenas@lammc.lt, 8 682 56 828. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Miško ekosistemų (medynų, augalijos, dirvožemio)
 • Būklės pokyčiai ir jų indikacija
 • Klimato kaitos ir oro taršos įtaka miško ekosistemai
 • Miško dirvožemių fizikinės, cheminės bei mikrobiologinės savybės, jų antropogeninė užtarša ir renatūralizacija
 • Anglies ir azoto apykaita miško mineraliniuose
 • Dirvožemiuose
 • Miškų augalijos įvairovė
Miško išteklių, ekonomikos ir politikos skyrius

Vedėjas dr. Benas Šilinskas, benas.silinskas@lammc.lt, 8 670 06 944. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Miško išteklių ir jų naudojimo ekonominis efektyvumas
 • Globalizacijos ir inovacijų įtaka Lietuvos miškų ūkio ekonominiam gyvybingumui bei efektyvumui
 • Ekonominių ir socialinių pokyčių įtaka darnaus privataus miškų ūkio plėtrai
 • Bioekologinių veiksnių įtaka apvaliosios ir pjautinės medienos savybėms bei struktūrai
Miško apsaugos ir medžioklėtyros skyrius

Vedėjas doc. dr. Artūras Gedminas, arturas.gedminas@lammc.lt , 8 674 18 957. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Medžių pažeidimų identifikavimas ir pažeidimų susidarymo priežasčių nustatymas
 • Miško fitopatogeninių grybų, vabzdžių ir žvėrių biologijos, ekologijos bei fenologijos tyrimas, kaitos stebėsena
 • Miško fitopatogeninių grybų, vabzdžių ir žvėrių poveikio miško ekosistemai įvertinimas
 • Naujų ir esamų miško apsaugos priemonių bei metodų parinkimas, taikymas ir efektyvumo įvertinimas
Miško augalų biotechnologijų laboratorija

Vedėja dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė, vaida.seziene@lammc.lt, 8 610 24 204. Visi darbuotojai

Mokslinių tyrimų tematika

 • Miško augalų genetinės įvairovės nustatymas taikant DNR žymeklių metodus
 • Įvairių rūšių medžių somatinės embriogenezės ir organogenezės sąlygų nustatymas audinių kultūroje, jų subalansavimas medžių mikroklonavimo technologijų plėtrai
 • Populus genties hibridinių medžių kūrimas ir ankstyvas genetinės įvairovės įvertinimas taikant audinių kultūros bei DNR žymeklių metodus
En