Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Produkcijos kokybė

Visa mūsų užauginta ir parduodama produkcija neviršija Europos Sąjungos nustatytų didžiausių leidžiamų koncentracijos normų; tai patvirtina jai išduoti kokybės pažymėjimai kriaušėms ir obuoliams.

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutui suteiktas Valstybinės augalininkystės tarnybos prie ŽŪM Dauginamosios medžiagos tiekėjo pažymėjimas.

NKP sertifikatas liudija, kad mūsų auginami produktai atitinka nacionalinės žemės ūkio ir maisto produktų kokybės sistemos specifikaciją ir suteikia teisę juos ženklinti NKP ženklu KOKYBĖ.

En