Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Istorija

1950 m. Kaune įkurtas Miškų institutas Lietuvos miškų ūkiui ir tarptautiniam bendradarbiavimui, ilgalaikiams tarptautinio lygio moksliniams tyrimams vykdyti. Iki 1956 m. balandžio mėn. Institutas buvo Lietuvos mokslų akademijos padalinys, vėliau tapo žinybiniu ir buvo pavadintas Lietuvos miškų ūkio mokslinio tyrimo institutu.

1957 m. įkurta Dubravos miškų tyrimo stotis – eksperimentinė bazė, kuri priklausė Institutui iki 1991 metų. 1963 m. Institutas perkeltas į Girionis. Augant miškų tyrimų ir miškų ūkio problemų sprendimų poreikiui kelis dešimtmečius gausėjo mokslininkų skaičius – 1980 m. dirbo virš 200.

Po Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 1991 m. Miškų institutas Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimu įgavo valstybinio mokslo instituto statusą, pavadintas Lietuvos miškų institutu. Nuo 2010 metų Lietuvos miškų institutas tapo Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro kamieniniu padaliniu. Institute vykdomi fundamentiniai ir taikomieji miškotyros ir apinkotyros tyrimai, reikalingi šalies socialinės, ekologinės ir ekonominės plėtros tikslams pasiekti.

En