Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

2020, spalio
P A T K P Š S
28 29 30 1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31 1

Tarptautiniai projektai

Horizon 2020 programos projektai

 1. „Tausojantis klimato atžvilgiu žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymas“ (EJP SOIL). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė, koordinatorės pavaduotojas dr. Virginijus Feiza. 2020–2024 m.
 2. „Gerosios praktikos žinių pasikeitimas siekiant išlaikyti sveiką dirvožemį Europoje“ (BEST4SOIL). Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Antanas Ronis. 2019–2021 m.
 3. „IKOK sprendimų dėl pasėlių apsaugos stiprinimas“ (IKOK  sprendimai). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Roma Semaškienė. 2019–2024 m. 
 4. „Tematinis tinklas ne maisto paskirties žemės ūkio augalų Europos žemės ūkyje skatinimui“ (PANACEA). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Vita Tilvikienė. 2017–2021 m.
 5. „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu, ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei maisto grandinių skatinimas ES“ (LEGVALUE). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė. 2017–2021 m. 

Įgyvendinti projektai

INTERREG programos projektai

 1. WAMBAF Tool Box „Vandens valdymo Baltijos jūros regiono miškuose priemonių paketas“. Koordinatorė Miškų institute: dr. Olgirda Belova. 2019–2021 m.

 2. „Baltijos Fitoremediacija“ (BAPR). Koordinatorė Vėžaičių filiale dr. Danutė Karčauskienė. 2019–2022 m.

 3. NovelBaltic „Baltijos regiono komercinį potencialą turinčių miško (išskyrus medieną) produktų (laukinės ir pusiau kultivuotos veislės) autentiškumas“. Koordinatorė Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Ramunė Bobinaitė. 2019–2021 m.

Įgyvendinti projektai

LIFE programos projektai

 1. „Klimato kaitos švelninimo potencialo demonstravimas maisto medžiagomis turtinguose organiniuose dirvožemiuose Baltijos šalyse ir Suomijoje“ (LIFE OrgBalt). Koordinatorius Miškų institute dr. Kęstutis Armolaitis. 2019–2023 m.

 2. „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams: vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“. Koordinatorė LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje dr. Lina Žičkienė. 2018–2022 m.

EUREKA programos projektas

 1. „Funkcionaliųjų gėrimų kūrimas augalines žaliavas fermentuojant Medusomyces gisevii simbiotine kultūra“. Projekto vadovas prof. dr. Pranas Viškelis. 2020–2023 m.

Baltijos mokslinių tyrimų programos projektai

 1. „NOBALwheat – nauji kviečių selekcijos metodai tvaraus maisto sistemai Šiaurės-Baltijos regione“. Projekto vadovas dr. Gintaras Brazauskas. 2020–2023 m.
 2. „Dirvožemio išteklių tvarus naudojimas keičiantis klimatui (SUCC)”. Koordinatorius Miškų institute dr. Kęstutis Armolaitis, koordinatorė Vokės filiale dr. Jelena Ankuda. 2020–2023 m.

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

 1. SNS (Nordic Forest Research Co-operation Comittee) projektas „Atsparių ligai paprastojo uosio (Fraxinus excelsior) genotipų išsaugojimas Šiaurės ir Baltijos šalyse tikslu išlaikyti pilną diapozoną šios kertinės rūšies teikiamų ekosisteminių paslaugų”. Koordinatoriai Miškų institute dr. Diana Marčiulynienė, prof. habil. dr. Alfas Pliūra. 2019–2022 m.

 2. Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo projektas „Baltijos jūros regiono tinklas subalansuotam kviečių auginimui“ (BALTICWHEAT). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2019–2021 m.
 3. Tarpinstitucinio bendradarbiavimo projektas „Ash-Adapt – natūralių Fraxinus excelsior populiacijų, veikiamų naujų kenkėjų ir patogenų, evoliucinis potencialas”. Koordinatorė Miškų institute dr. Rita Verbylaitė. 2019–2021 m.

 4. Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programos projektas „Europos daugiamečių svidrių kolekcijos naudojimo prieinamumas: prieigos prie genetinių išteklių ir duomenų apie C & E gerinimas“. Koordinatorės Žemdirbystės institute dr. Eglė Norkevičienė, dr. Vilma Kemešytė. 2018–2021 m.
 5. Šiaurės šalių ministrų tarybos programos projektas „Pradinė selekcija – pasirengimas Šiaurės šalių vaisių ir uogų ateities iššūkiams“. Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Audrius Sasnauskas. 2018–2020 m.
 6. Ilgalaikė miškų tyrimo programa CoFoRD 14C/846: FORM „Nauji miško tvarkymo tyrimai siekiant padidinti raktinių miško rūšių produktyvumą, atsparumą kenkėjams ir ligoms – atsparumo Chalara fraxinea strateginiai tyrimai ir technologijų plėtra“. Koordinatorius Miškų institute prof. dr. Alfas Pliūra. 2017–2020 m.
 7. SNS (Nordic Forest Research Co-operation Comittee) projektas CAR-ES „Pažangių aplinkotyros tyrimų centras”. Koordinatorė Miškų institute dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. 2016–2020 m. 

Įgyvendinti projektai

Tęstiniai projektai

 1. „Europos miško genetinių išteklių programa EUFORGEN – IV“. Koordinatorius Miškų institute dr. Virgilijus Baliuckas. Nuo 2010 m.
 2. SNS (Nordic Forest Research Cooperation Comittee) projektas „Šiaurės Europos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinės duomenų bazės išvystymas ir palaikymas“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. Nuo 2008 m.
 3. „Žieminių kviečių selekcija, veislių tyrimai ir marketingas Estijoje“. Projekto vadovas dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 2000 m.
 4. „Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programa“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1998 m.
 5. „Žieminių kviečių žiemkentiškumo ir ligų tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1994 m.
 6. „Fakultatyvinių ir žieminių kviečių tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1993 m.

COST programos veiklos

 1. CA19116 „Mikroelementų apykaita augaluose“ (PLANTMETALS). Koordinatoriai Žemdirbystės institute: dr. Karolina Barčauskaitė, dr. Renaldas Žydelis. 2020–2024 m.
 2. CA18134 „Žinios apie genominę bioįvairovę atsikuriančioms ekosistemoms“ (G-BIKE). Koordinatorai Miškų institute dr. Olgirda Belova, prof. habil. dr. Alfas Pliūra. 2019–2023 m. 

Įgyvendinti projektai

En