Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautiniai projektai

Horizon 2020 programos  projektai

 1. „Tematinis tinklas ne maisto paskirties žemės ūkio augalų Europos žemės ūkyje skatinimui“ (PANACEA). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Vita Tilvikienė. 2017–2020 m.
 2. „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu, ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei maisto grandinių skatinimas ES“ (LEGVALUE). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė. 2017–2021 m. 
 3. „Miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo optimizavimas ir tvarus naudojimas Europoje” (GENTREE). Koordinatorius Miškų institute dr. Darius Danusevičius. 2016–2020 m.
 4. „Europos vaisių tinklas“ (European Fruit Network). Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Audrius Sasnauskas. 2016–2019 m.

INTERREG programos projektai

 1. „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: paveldo sodų turas". Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Darius Kviklys. 2017–2019 m.
 2. R004 „Netechnologinių inovacijų diegimo bei inovatyvumo skatinimas vaisių auginimo bei perdirbimo srityse pasirinktose Baltijos jūros regiono šalyse“ (InnoFruit). Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Darius Kviklys. 2016–2019 m.
 3. „Vandens valdymas Baltijos jūros regiono miškuose“. Koordinatoriai Miškų institute dr. Marius Aleinikovas, dr. Olgirda Belova. 2016–2019 m.

ES 7-osios bendrosios programos projektai

 1. FP7 ERA-NET “SUMFOREST” „Vertės grandinių tvarumo scenarijų lyginamoji analizė“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. 2017–2019 m. 
 2. FP7-ERANET-2013-RTD „Patogūs naudotojui IKOK įrankiai paremti IT sprendimais - lapų dėmėtligių kontrolei javuose" (SpotIT).  Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Antanas Ronis. 2017–2019 m.

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

 1. Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo  projektas „Baltijos jūros regiono tinklas subalansuotam kviečių auginimui“ (BALTICWHEAT). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2017–2018 m. 
 2. Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo projektas „Baltijos šalių bendradarbiavimas kuriant Fusarium protrūkių prognozavimo strategijas“. Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Skaidrė Supronienė. 2017–2018 m.
 3. Ilgalaikė miškų tyrimo programa CoFoRD 14C/846: FORM – „Nauji miško tvarkymo tyrimai siekiant padidinti raktinių miško rūšių produktyvumą, atsparumą kenkėjams ir ligoms - Atsparumo Chalara fraxinea strateginiai tyrimai ir technologijų plėtra“. Koordinatorius Miškų institute prof. dr. Alfas Pliūra. 2016–2019 m.
 4. „Daugiametės svidrės selekciniai tyrimai Šiaurės ir Baltijos šalyse“. Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Gintaras Brazauskas. 2014–2018 m.
 5. SNS (Nordic Forest Research Co-operation Comittee) projektas CAR-ES „Pažangių aplinkotyros tyrimų centras”. Koordinatorė Miškų institute dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. 2016–2020 m. 

Tęstiniai

 1. „Europos miško genetinių išteklių programa EUFORGEN – IV“. Koordinatorius Miškų institute dr. Virgilijus Baliuckas. Nuo 2010 m.
 2. SNS (Nordic Forest Research Cooperation Comittee) projektas „Šiaurės Europos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinės duomenų bazės išvystymas ir palaikymas“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. Nuo 2008 m.
 3. „Žieminių kviečių selekcija, veislių tyrimai ir marketingas Estijoje“. Projekto vadovas dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 2000 m.
 4. „Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programa“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1998 m.
 5. „Žieminių kviečių žiemkentiškumo ir ligų tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1994 m.
 6. „Fakultatyvinių ir žieminių kviečių tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1993 m.

COST programos veiklos

 1. FP1406 „Pušų vėžio Gibberella circinata kontroliavimo strategija šiltnamiuose ir miškuose". Valdymo komiteto narys Vokės filiale dr. Audrius Kačergius. Veiklos laikotarpis 2015–2019 m.
 2. FA1306  „Atsparių veislių paieška – fenotipavimas augalo ir ląstelės lygmenyje“. Valdymo komiteto narys Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Rytis Rugienius. Veiklos laikotarpis 2014–2018 m.
En