Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautiniai projektai

ES 7-osios bendrosios programos projektai

 • FP7 ERA-NET “SUMFOREST” „Vertės grandinių tvarumo scenarijų lyginamoji analizė“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. 2017–2019 m. 
 • FP7-ERANET-2013-RTD „Patogūs naudotojui IKOK įrankiai paremti IT sprendimais - lapų dėmėtligių kontrolei javuose" (SpotIT).  Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Antanas Ronis. 2017–2019 m.
 • FP7-ERANET-CORE Organic Plus „Derlingumo formavimo valdymas ekologinėse augalininkystės sistemose”. Projekto vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė. 2015–2017 m.

COST programos veiklos

 • FP1406 „Pušų vėžio Gibberella circinata kontroliavimo strategija šiltnamiuose ir miškuose". Valdymo komiteto narys Vokės filiale dr. Audrius Kačergius. Veiklos laikotarpis 2015–2019 m.
 • FA1306  „Atsparių veislių paieška – fenotipavimas augalo ir ląstelės lygmenyje“. Valdymo komiteto narys Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Rytis Rugienius. Veiklos laikotarpis 2014–2018 m.
 • FP1303 „Biologinių statybinių medžiagų galimybės“. Valdymo komiteto narys Miškų institute dr. Mindaugas Škėma. Veiklos laikotarpis 2013-05-16–2017-10-21.
 • FP1301 „Atžalinės kilmės miškų inovatyvus tvarkymas ir daugiafunkcinis naudojimas – ateities ekologinių, ekonominių ir socialinių iššūkių Europos miškų sektoriuje sprendimas" (EuroCoppice). Valdymo komiteto narė Miškų institute dr. Liana Sadauskienė. Veiklos laikotarpis 2013-05-16–2017-10-15.
 • FP1203 „Europos nemedieninių miško išteklių tinklas“.  Valdymo komiteto narė Miškų institute dr. Olgirda Belova. Veiklos laikotarpis 2012-11-21–2017-04-08.

Europos teritorinio bendradarbiavimo programų projektai

 • R004 „Netechnologinių inovacijų diegimo bei inovatyvumo skatinimas vaisių auginimo bei perdirbimo srityse pasirinktose Baltijos jūros regiono šalyse“. Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Darius Kviklys. 2016–2019 m.

INTERREG programos projektai

 • ,,Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: paveldo sodų turas". Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Darius Kviklys. 2017–2019 m.
 • „InnoFruit Nr. R004“. Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Darius Kviklys. 2016–2019 m.
 • „Vandens valdymas Baltijos jūros regiono miškuose“. Koordinatoriai Miškų institute dr Marius Aleinikovas, dr. Olgirda Belova. 2016–2019 m.

Horizon 2020 programos  projektai

 • „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu, ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei maisto grandinių skatinimas ES“ (LEGVALUE). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė. 2017–2021 m. 
 • ,,Miško medžių genetinių išteklių išsaugojimo optimizavimas ir tvarus naudojimas Europoje” (GENTREE). Koordinatorius Miškų institute dr. Darius Danusevičius. 2016–2020 m.
 • ,,European Fruit Network“. Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Audrius Sasnauskas. 2016–2019 m.

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

 • „Gerosios praktikos žinių pasikeitimas siekiant išlaikyti sveiką dirvožemį Europoje (BEST4SOIL)“. Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Antanas Ronis. 2017–2020 m. 
 • Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo  projektas „Baltijos jūros regiono tinklas subalansuotam kviečių auginimui“ (BALTICWHEAT). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Rita Armonienė. 2017–2018 m. 
 • Švedijos instituto Baltijos jūros regiono bendradarbiavimo projektas „Baltijos šalių bendradarbiavimas kuriant Fusarium protrūkių prognozavimo strategijas“. Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Skaidrė Supronienė. 2017–2018 m.
 • Ilgalaikė miškų tyrimo programa CoFoRD 14C/846: FORM – „Nauji miško tvarkymo tyrimai siekiant padidinti raktinių miško rūšių produktyvumą, atsparumą kenkėjams ir ligoms - Atsparumo Chalara fraxinea strateginiai tyrimai ir technologijų plėtra“. Koordinatorius Miškų institute prof. dr. Alfas Pliūra. 2016–2019 m.
 • SNS-NKJ projektas „Miškų ir žemės ūkio bioenergijos produkcijos poveikis ekosistemų paslaugoms Šiaurės ir Baltijos šalių kraštovaizdyje“. Koordinatorius Miškų institute dr. Kęstutis Armolaitis. 2016–2017 m.
 • „Daugiametės svidrės selekciniai tyrimai Šiaurės ir Baltijos šalyse“. Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Gintaras Brazauskas. 2014–2018 m.
 • „Europos miško genetinių išteklių programa EUFORGEN – IV“. Koordinatorius Miškų institute dr. Virgilijus Baliuckas. Nuo 2010 m.
 • SNS (Nordic Forest Research Cooperation Comittee) projektas „Šiaurės Europos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinės duomenų bazės išvystymas ir palaikymas“. Koordinatorius Miškų institute dr. Virgilijus Baliuckas. 2017 m.
 • SNS (Nordic Forest Research Co-operation Comittee) projektas CAR-ES „Pažangių aplinkotyros tyrimų centras”. Koordinatorė Miškų institute dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. 2016–2020 m. 
En