Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Tarptautiniai projektai

Horizon 2020 programos  projektai

 1. „IKOK sprendimų dėl pasėlių apsaugos stiprinimas“ (IKOK  sprendimai). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Roma Semaškienė. 2018–2020 m. 
 2. „Tematinis tinklas ne maisto paskirties žemės ūkio augalų Europos žemės ūkyje skatinimui“ (PANACEA). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Vita Tilvikienė. 2017–2020 m.
 3. „Tvarių, paremtų pupinių augalų auginimu, ūkininkavimo sistemų ir pašarų gamybos bei maisto grandinių skatinimas ES“ (LEGVALUE). Koordinatorė Žemdirbystės institute dr. Žydrė Kadžiulienė. 2017–2021 m. 
 4. „Europos vaisių tinklas“ (European Fruit Network). Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Audrius Sasnauskas. 2016–2019 m.

INTERREG programos projektai

 1. „Baltic Phytoremediation  (BAPR)“. Koordinatorė Vėžaičių filiale dr. Danutė Karčauskienė. 2019–2021 m.

 2. NovelBaltic „Autentiški miško vaisių-uogų produktai iš Baltijos regiono, turintys verslo potencialą“. Koordinatorė Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Ramunė Bobinaitė. 2019–2021 m.
 3. „Senųjų tradicinių sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų atgimimas: paveldo sodų turas". Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Darius Kviklys. 2017–2019 m.
 4. R004 „Netechnologinių inovacijų diegimo bei inovatyvumo skatinimas vaisių auginimo bei perdirbimo srityse pasirinktose Baltijos jūros regiono šalyse“ (InnoFruit). Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Darius Kviklys. 2016–2019 m.
 5. „Vandens valdymas Baltijos jūros regiono miškuose“. Koordinatoriai Miškų institute dr. Marius Aleinikovas, dr. Olgirda Belova. 2016–2019 m.

ES 7-osios bendrosios programos projektai

 1. FP7 ERA-NET “SUMFOREST” „Vertės grandinių tvarumo scenarijų lyginamoji analizė“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. 2017–2019 m. 
 2. FP7-ERANET-2013-RTD „Patogūs naudotojui IKOK įrankiai paremti IT sprendimais - lapų dėmėtligių kontrolei javuose" (SpotIT).  Koordinatorius Žemdirbystės institute dr. Antanas Ronis. 2017–2019 m.

Įgyvendinti projektai

LIFE programos projektai

 1. „Demonstration of climate change mitigation potential of nutrients rich organic soils in Baltic States and Finland“. Koordinatorius Miškų institute dr. Kęstutis Armolaitis. 2019–2023 m.

 2. „Žiedinės ekonomikos modelis dideliems miestams: vandenvalos dumblas ir biomasės pelenai į biomasę – biomasė į atsinaujinančią energiją“. Koordinatorė LAMMC Agrocheminių tyrimų laboratorijoje dr. Lina Žičkienė. 2018–2022 m.

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

 1. GWAS projektas „Ash-Adapt – Evolutionary potential of natural Fraxinus excelsior populations challenged by novel pests and pathogens”. Koordinatorius Miškų institute dr. Alfas Pliūra. 2019–2020 m.

 2. Europos augalų genetinių išteklių bendradarbiavimo programos projektas „Europos daugiamečių svidrių kolekcijos naudojimo prieinamumas: prieigos prie genetinių išteklių ir duomenų apie C & E gerinimas“. Koordinatorės Žemdirbystės institute dr. Eglė Norkevičienė, dr. Vilma Kemešytė. 2018–2021 m.
 3. Šiaurės šalių ministrų tarybos programos projektas „Pradinė selekcija – pasirengimas Šiaurės šalių vaisių ir uogų ateities iššūkiams“. Koordinatorius Sodininkystės ir daržininkystės institute dr. Audrius Sasnauskas. 2018–2020 m.
 4. Ilgalaikė miškų tyrimo programa CoFoRD 14C/846: FORM – „Nauji miško tvarkymo tyrimai siekiant padidinti raktinių miško rūšių produktyvumą, atsparumą kenkėjams ir ligoms - Atsparumo Chalara fraxinea strateginiai tyrimai ir technologijų plėtra“. Koordinatorius Miškų institute prof. dr. Alfas Pliūra. 2016–2019 m.
 5. SNS (Nordic Forest Research Co-operation Comittee) projektas CAR-ES „Pažangių aplinkotyros tyrimų centras”. Koordinatorė Miškų institute dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė. 2016–2020 m. 

Įgyvendinti projektai

Tęstiniai projektai

 1. „Europos miško genetinių išteklių programa EUFORGEN – IV“. Koordinatorius Miškų institute dr. Virgilijus Baliuckas. Nuo 2010 m.
 2. SNS (Nordic Forest Research Cooperation Comittee) projektas „Šiaurės Europos šalių ilgalaikių miško eksperimentų internetinės duomenų bazės išvystymas ir palaikymas“. Koordinatorius Miškų institute dr. Marius Aleinikovas. Nuo 2008 m.
 3. „Žieminių kviečių selekcija, veislių tyrimai ir marketingas Estijoje“. Projekto vadovas dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 2000 m.
 4. „Europos augalų genetinių išteklių išsaugojimo programa“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1998 m.
 5. „Žieminių kviečių žiemkentiškumo ir ligų tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1994 m.
 6. „Fakultatyvinių ir žieminių kviečių tyrimai“. Koordinatorius Žemdirbystės institute doc. dr. Vytautas Ruzgas. Nuo 1993 m.

COST programos veiklos

 1. FP1406 „Pušų vėžio Gibberella circinata kontroliavimo strategija šiltnamiuose ir miškuose". Valdymo komiteto narys Vokės filiale dr. Audrius Kačergius. Veiklos laikotarpis 2015–2019 m.

Įgyvendinti projektai

En