Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Doktorantai

Žemės ūkio mokslai, agronomija (A 001)
 • Samar Swify, studijų pradžia 2019-11-01 – pabaiga 2023-10-31, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika, mokslinė konsultantė dr. Dalia Feizienė

Disertacinio darbo tema „Karbamido junginių, kaip trąšos, poveikis skirtingiems dirvožemio tipams“

 • Muhammad Ayaz, studijų pradžia 2019-11-01 – pabaiga 2023-10-31, mokslinė vadovė dr. Dalia Feizienė, mokslinė konsultantė dr. Vita Tilvikienė

Disertacinio darbo tema „Bioanglies įtaka lengvo priemolio rudžemio kokybei bei ŠESD emisijų švelninimui“

 • Mindaugas Budvytis, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė, mokslinis konsultantas doc. dr. Rolandas Stankevičius

Disertacinio darbo tema „Įvairiarūšių žolynų biologiškai aktyvios medžiagos ir jų įtaka karvių sveikatingumui bei produktyvumui“

 • Agnė Lukošiūtė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė

Disertacinio darbo tema „Agronominių veiksnių įtaka žieminių ir vasarinių kviečių ligotumui klimato kaitos kontekste“

 • Lauksmė Merkevičiūtė-Venslovė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė, mokslinės konsultantės dr. Audronė Mankevičienė, dr. Jurgita Cesevičienė

Disertacinio darbo tema „Konservuotų pašarų kokybė ir jos kitimą lemiantys veiksniai“

 • Edvinas Misiukevičius, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys

Disertacinio darbo tema „Viendienės (Hemerocallis L.) adaptyvumas kintant augalų ploidiškumui“

 • Eimantas Venslovas, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius

Disertacinio darbo tema „Pašarinių lauko augalų mitybinė vertė, mikotoksinų rizika ir ryšiai su gamtiniais ir antropogeniniais veiksniais“

 • Simona Lukošiūtė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Neringa Rasiukevičiūtė, mokslinė konsultantė dr. Daiva Burokienė

Disertacinio darbo tema „Juodosios dėmėtligės (Rhexocercosporidium carotae (Ärsvoll) U. Braun) paplitimo ir vystymosi dėsningumai valgomosios morkos pasėliuose bei žalingumas sandėliavimo metu“

 • Vilija Matyžiūtė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Regina Skuodienė, mokslinė konsultantė dr. Regina Repšienė

Disertacinio darbo tema „Dirvožemio sėklų banko dinamika skirtingose agroekosistemose“

 • Gediminas Kudirka, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Akvilė Viršilė, mokslinė konsultantė doc. dr. Lina Ragelienė

Disertacinio darbo tema „Augalų mineralinės mitybos efektyvumas ir sąlygojantys veiksniai hidroponinėse sistemose“

 • Audronė Ispiryan, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas dr. Jonas Viškelis, mokslinis konsultantas prof. dr. Petras Rimantas Venskutonis

Disertacinio darbo tema „Aviečių (Rubus idaeus) biologiškai aktyvių medžiagų tyrimai ir beatliekių perdirbimo technologijų vystymas“

 • Danutė Petraitytė, studijų pradžia 2018-12-01 – pabaiga 2022-11-30, mokslinė vadovė dr. Jurgita Cesevičienė, mokslinės konsultantės dr. Aušra Arlauskienė ir dr. Alvyra Šlepetienė

Disertacinio darbo tema „Javų grūdų cheminės sudėties ir technologinių savybių bei dirvožemio kokybės kitimas taikant skirtingas tręšimo sistemas“

 • Paulina Štreimikytė, studijų pradžia 2018-12-01 – pabaiga 2022-11-30, mokslinė vadovė dr. Ramunė Bobinaitė

Disertacinio darbo tema „Fermentinės hidrolizės būdu pagamintų augalinės kilmės produktų biocheminės sudėties ir funkcionalumo optimizavimo tyrimai“

 • Mohamed Abdelhakem Younes Youssef Allam, studijų pradžia 2018-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Kristina Jaškūnė, mokslinė konsultantė dr. Rita Armonienė

Disertacinio darbo tema „Kviečių adaptyvumo abiotiniams stresams genominiai ir fenominiai tyrimai“

 • Algirdas Kazlauskas, studijų pradžia 2018-10-01 – pabaiga 2022-09-30, mokslinė vadovė dr. Giedrė Samuolienė, mokslinis konsultantas dr. Perttu J. Haimi

Disertacinio darbo tema „Stresinių veiksnių sukelti augalų trumpalaikiai ir ilgalaikiai epigenetiniai bei biocheminiai pakitimai“

 • Renaldas Ruzgas, studijų pradžia 2018-10-01 – pabaiga 2022-09-30, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė, mokslinė konsultantė dr. Akvilė Viršilė

Disertacinio darbo tema „Skirtingų agrotechnologijų įtaka sėjamosios kanapės (Canabis sativa) produktyvumui, fitokanabinoidų ir kitų veikliųjų medžiagų kokybiniams bei kiekybiniams rodikliams“

 • Vytautas Abukauskas, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas dr. Darius Kviklys

Disertacinio darbo tema „Naujos kartos poskiepių obelims kompleksiniai tyrimai“

 • Paulius Astrauskas, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis

Disertacinio darbo tema „Žieminių kviečių produktyvumo ryšys su dirvožemio savybėmis, pasėlių būkle bei jų chemine sudėtimi“

 • Ana Dovilė Juškytė, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas habil. dr. Vidmantas Stanys

Disertacinio darbo tema „Juodojo serbento atsparumo reversijos virusui genetinė kontrolė“

 • Rūta Paulauskaitė, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinė vadovė dr. Jurga Miliauskienė, mokslinė konsultantė dr. Lina Ragelienė

Disertacinio darbo tema „Aplinkos veiksnių indukuojamas oksidacinis stresas pupiniuose augaluose ir jo valdymo priemonės“

 • Kazimieras Poškus, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, mokslinė konsultantė dr. Zita Brazienė

Disertacinio darbo tema „Žieminiams kviečiams tręšimo azotu ir siera optimizavimas“

 • Karolina Verikaitė, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinė vadovė dr. Jūratė Ramanauskienė, mokslinė konsultantė dr. Rita Armonienė

Disertacinio darbo tema „Kviečių lapų septoriozės sukėlėjo Zymoseptoria tritici epidemiologija ir kontrolės optimizavimas“

 • Modupe Olufemi Doyeni, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė, mokslinė konsultantė dr. Skaidrė Supronienė

Disertacinio darbo tema „Tręšimo degazuotu biosubstratu įtaka energinių augalų biomasės produktyvumui, kokybei ir dirvožemio mikroorganizmų sudėčiai“

 • Vilma Gudynienė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinis vadovas dr. Vaclovas Stukonis, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys

Disertacinio darbo tema „Vietinės kilmės augalų panaudojimas formuojant specialios paskirties žydinčias pievas“

 • Vilma Živatkauskienė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinis vadovas dr. Vaclovas Stukonis, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys

Disertacinio darbo tema „Natūralių ir kultūrinių pievų vertė gyvulininkystės ūkiuose“

 • Arnoldas Jurys, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinė vadovė dr. Dalia Feizienė

Disertacinio darbo tema „Biologinių preparatų poveikis dirvožemio kokybinėms savybėms“ 

 • Asta Kupčinskienė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinė vadovė dr. Aušra Brazaitytė, mokslinė konsultantė dr. Alma Valiuškaitė

Disertacinio darbo tema „Šviesos poveikis Botrytis spp vystymuisi ir sėjamosios salotos (Lactuca sativa L.) antioksidacinio potencialo formavimuisi“

 • Viktorija Gecaitė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Aušra Arlauskienė, mokslinė konsultantė dr. Žydrė Kadžiulienė

Disertacinio darbo tema „Augalų mitybos optimizavimas dvinariais pasėliais ekologinėje agrosistemoje“

 • Linas Jurgutis, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė

Disertacinio darbo tema „Pramoninės kilmės organinių medžiagų įtaka dirvožemio savybėms”

 • Kristina Laužikė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Giedrė Samuolienė, mokslinis konsultantas dr. Nobertas Uselis

Disertacinio darbo tema „Obelų biologinio potencialo optimizavimas technologinėmis priemonėmis“

 • Lina Šernaitė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Alma Valiuškaitė, moksliniai konsultantai prof. dr. Pranas Viškelis ir dr. Edita Dambrauskienė

Disertacinio darbo tema „Augalinių ekstraktų pritaikymas daržinės braškės (Fragaria ananassa Duch.) žaladarių biologinei kontrolei“

 • Tomas Žukaitis, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Inga Liaudanskienė, mokslinis konsultantas dr. Aleksandras Velykis

Disertacinio darbo tema „Skirtingo intensyvumo žemės dirbimo sistemų įtaka organinės anglies tvarumui sunkaus priemolio rudžemyje“

 • Armina Morkeliūnė, studijų pradžia 2017-03-01 – pabaiga 2021-02-28, mokslinė vadovė dr. Alma Valiuškaitė, mokslinė konsultantė dr. Neringa Rasiukevičiūtė

Disertacinio darbo tema „Braškių antraknozės Colletotrichum spp. genetinė įvairovė, žalingumas ir kontrolė“

 • Mohammad Almogdad, studijų pradžia 2017-02-01 – pabaiga 2021-01-31, mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė

Disertacinio darbo tema „Pupose (Vicia faba) plintančių  kenkėjų rūšinė įvairovė, išplitimas ir žala“

 • Kristina Bunevičienė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika

Disertacinio darbo tema „Biokuro pelenų pagrindu pagamintų tręšiamųjų produktų kokybė ir jų įtaka dirvožemiui ir augalams“

 • Andrius Šarka, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis
Disertacinio darbo tema „Mineralinio azoto kaita organiniuose dirvožemiuose“
 • Kazimiež Duchovski, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė

Disertacinio darbo tema „Skirtingų dirvožemių organinės medžiagos ir pagrindinių jos komponentų palyginimas“

 • Donata Drapanauskaitė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika

Disertacinio darbo tema „Tręšiamųjų produktų, pagamintų iš biokuro pelenų, kokybė ir jų įtaka dirvožemiui ir augalams“

 • Yuliia Kochiieru, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė, mokslinė konsultantė dr. Jurgita Cesevičienė

Disertacinio darbo tema „Duoninių javų žaliavos ir produktų kokybės tyrimai mikotoksinų aspektu"

 • Giedrius Petrauskas, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Kristina Jaškūnė, mokslinė konsultantė dr. Gražina Statkevičiūtė

Disertacinio darbo tema ,,Autochtoninių raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) populiacijų genetinė įvairovė"

 • Mykola Kochiieru, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas dr. Virginijus Feiza, mokslinis konsultantas dr. Jonas Volungevičius

Disertacinio darbo tema ,,Augalinės dangos ir vandentalpos įtaka skirtingos genezės dirvožemių fiziko-cheminėms ir biofizikinėms savybėms"

 • Auksė Burakova, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Eugenija Bakšienė, mokslinis konsultantas dr. Almantas Ražukas.
Disertacinio darbo tema „Biogeninių elementų apytaka naudojant ekologines organines trąšas“
 • Jurgita Kelpšienė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė, mokslinis konsultantas dr. Antanas Šarkinas

Disertacinio darbo tema „Patogenų fiziologinių savybių ir jų paplitimo biologiniuose šaltiniuose tyrimai“

Žemės ūkio mokslai, miškotyra (A 004)

 • Valeriia Mishcherikova, studijų pradžia 2019-11-01 – pabaiga 2023-10-31, mokslinė vadovė dr. Diana Marčiulynienė.

Disertacinio darbo tema „Funkcinė mikroorganizmų įvairovė paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies L.) medynuose kintančiomis klimato sąlygomis“

 • Skirmantas Kadziauskas, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas dr. Marius Aleinikovas

Disertacinio darbo tema „Medienos naudojimo klimato kaitai švelninti ir bioekonomikai skatinti analizė Lietuvoje“

 • Gediminas Survila, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė, mokslinis konsultantas dr. Kęstutis Armolaitis

Disertacinio darbo tema „Žemės ūkio naudmenose, naudojant gilųjį arimą, įveistų miško želdinių augimo ypatumai“

 • Dorotėja Vaitiekūnaitė, studijų pradžia 2018-12-01 – pabaiga 2022-11-30, mokslinė vadovė dr. Sigutė Kuusienė

Disertacinio darbo tema „Endofitinių mikroorganizmų identifikavimas genetiškai skirtingų (Quercus robur) ilgaamžių ąžuolų audinių kultūrose ir jų sąveikos analizė“

 • Marius Šilingas, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas dr. Vytautas Suchockas

Disertacinio darbo tema „Labai derlingų augaviečių minkštųjų lapuočių medynų savaiminio atsikūrimo dėsningumai“

 • Lina Beniušienė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinis vadovas doc. dr. Edmundas Petrauskas

Disertacinio darbo tema „Pradinio medyno tankumo ir ankstyvųjų ugdomųjų kirtimų įtaka spygliuočių medžių stiebų kokybei“

 • Benas Šilinskas, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė

Disertacinio darbo tema ,,Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medienos savybių priklausomybė nuo augimo sąlygų ir medyno priežiūros priemonių"

 • Asta Doftartė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Diana Lukminė

Disertacinio darbo tema ,,Miškininkavimo privačiose valdose ekonominį darnumą įtakojančių veiksnių analizė ir vertinimas"

 • Rita Šilingienė, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Diana Lukminė

Disertacinio darbo tema „Lietuvos privačių miškų savininkų miškininkavimo tikslų kaita ir juos lemiantys veiksniai“

 • Arūnas Tarvydas, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2020-11-07, mokslinė vadovė dr. Olgirda Belova, mokslinis konsultantas doc. dr. Mindaugas Šarkūnas

Disertacinio darbo tema „Šernų (Sus sctofa L.) populiacijos kokybinės sudėties valdymas žalos žemės ir miškų ūkiui mažinimui ir parazitinių ligų prevencijai“

 • Karolis Sežikas, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Olgirda Belova

Disertacinio darbo tema „Briedžių (Alces alces L.) populiacijos dinamika ir tvarus naudojimas Vakarų Lietuvoje“

 • Milda Muraškienė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas dr. Kęstutis Armolaitis

Disertacinio darbo tema „Dirvožemio mikrobiotos anglis ir azotas Lietuvos mineraliniuose dirvožemiuose“

Biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (N 012)
 • Diana Sivojienė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas dr. Audrius Kačergius

Disertacinio darbo tema „Dirvožemio mikroorganizmų bendrijų sukcesijos paprastame išplautžemyje naudojant įvairias organines trąšas“

 • Gintarė Šidlauskaitė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinė vadovė dr. Ž. Kadžiulienė

Disertacinio darbo tema „Pupinių ir miglinių žolių tarprūšinis suderinamumas daugiamečių žolynų kokybiniam produktyvumui ir agroekosistemos funkcijų tvarumui“

 • Dovilė Gustienė, studijų pradžia 2017-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė.

Disertacinio darbo tema „Miško cenozės atsikūrimo ypatumai nederlingų augaviečių pušynų plynose kirtavietėse“

 • Gintarė Bajerkevičienė, studijų pradžia 2016-10-01 – pabaiga 2020-09-30, mokslinis vadovas prof. dr. Alfas Pliūra

Disertacinio darbo tema „Skirtingų medžių rūšių, jų populiacijų ir modeliuojamų besiformuojančių miško bendrijų atsakas ir plastiškumas jauname amžiuje modeliuojamų klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje“

 • Sigitas Tamošaitis, studijų pradžia 2016-10-01 – pabaiga 2020-09-30, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas

Disertacinio darbo tema „Alnus, Betula ir Ulmus genčių vietinių rūšių natūralios hibridizacijos procesai“

Fiziniai mokslai, biochemija (N 004)

 • Elena Andriūnaitė, studijų pradžia 2018-10-01 – pabaiga 2022-09-30, mokslinis vadovas dr. Danas Baniulis

Disertacinio darbo tema „Endofitų-augalų sąveikos reikšmė augalų adaptyvumui ir vystymuisi in vitro“

En