Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Doktorantai

Žemės ūkio mokslai, agronomija (A 001)
 • Aistis Petruškevičius, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis

Disertacinio darbo tema „Vaisių ir daržovių bei jų šalutinių perdirbimo produktų biorafinavimo procesų modeliavimas ir optimizavimas“

 • Augustina Kolytaitė, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Birutė Frercks

Disertacinio darbo tema „Kaulavaisinių moniliozės potogenų sąveika su natūraliai paplitusiais bakteriniais antagonistais“

 • Aurimas Sabeckis, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė

Disertacinio darbo tema „Microdochium spp. patogenų sukeliamų ligų plitimą, intensyvumą ir pasiskirstymą lemiantys veiksniai žieminiuose kviečiuose“

 • Gediminas Čepurna, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Lina Šarūnaitė

Disertacinio darbo tema „Daugiarūšių pasėlių auginimo sistemų valdymas ekologinei sąveikai ir aplinkos tvarumui“

 • Justina Kaziūnienė, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė

Disertacinio darbo tema „Efektyvių ir konkurencingų Rhizobium spp. kamienų atranka skirtingiems Pisum sativum genotipams

 • Raminta Antanynienė, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Birutė Frercks

Disertacinio darbo tema „Kaulavaisinių moniliozės potogenų genetinė įvairovė Prunus genties augalų rūšys“

 • Shervin Hadian, studijų pradžia 2021-11-08 – pabaiga 2025-11-07, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė

Disertacinio darbo tema „Artemisia spp. augalų endofitinių bakterijų populiacijos struktūra ir įvairovė bei jų potencialas tvariame žemės ūkyje“

 • Aida Skersienė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė

Disertacinio darbo tema „Ilgašaknių ir daugiakomponenčių žolynų pajėgumas sekvestruoti anglį dirvožemyje rizosferos srityje siekiant mažinti anglies dvideginį atmosferoje“

 • Aušra Bakšinskaitė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė

Disertacinio darbo tema „Efektyvus organinių ir organinių – mineralinių trąšų naudojimas augalų ir dirvožemio kokybės gerinimui ir ŠESD emisijų mažinimui“

 • Evelina Zavtrikovienė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė

Disertacinio darbo tema „Nemigliniuose augaluose reziduojančių Fusarium spp. fenotipiniai skirtumai ir žalingumas kviečiams“

 • Gabija Vaitkevičiūtė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Rita Armonienė

Disertacinio darbo tema „Metabolitų įtaka šalčio atsparumui žieminiuose kviečiuose kintančio klimato fone“

 • Loreta Meškauskienė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Gražina Kadžienė

Disertacinio darbo tema „Integruotos piktžolių kontrolės veiksmingumas taikant tausų dirvos dirbimą“

 • Martynas Urbutis, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Giedrė Samuolienė

Disertacinio darbo tema „Augalų biostimuliantais indukuotas fiziologinis ir metabolinis atsakas“

 • Regina Rancane, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Alma Valiuškaitė

Disertacinio darbo tema „Sodo augalų ligų epidemiologijos ypatumai bei tvarus žalos valdymas besikeičiančio klimato
sąlygomis“

 • Urtė Stulpinaitė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė

Disertacinio darbo tema „Pluoštinių kanapių auginimo įtaka dirvožemio kokybei ir efektyvus jų šiaudų panaudojimas“

 • Viktorija Puzerytė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Dalia Urbonavičienė

Disertacinio darbo tema „Augalinės kilmės žaliavų fermentacijos technologijos modeliavimas ir optimizavimas“

 • Ieva Gudžinskaitė, studijų pradžia 2020-11-04 – pabaiga 2024-11-03, mokslinė vadovė dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė

Disertacinio darbo tema „Žalumyninių daržovių kokybės gerinimo laikymo metu fotofiziologiniai aspektai“

 • Arman Shamshitov, studijų pradžia 2020-10-23 – pabaiga 2024-10-22, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė

Disertacinio darbo tema „Augalines liekanas skaidančios mikrobiotos charakterizavimas javų sėjomainose“

 • Agnė Buivydienė, studijų pradžia 2020-12-01 – pabaiga 2024-11-30, mokslinė vadovė dr. Irena Deveikytė.

Disertacinio darbo tema „Augalų diversifikacijos poveikis dirvožemiui ir augalui įvairių žemdirbystės sistemų sąlygomis“

 • Samar Swify, studijų pradžia 2019-11-01 – pabaiga 2023-10-31, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika, mokslinė konsultantė dr. Dalia Feizienė

Disertacinio darbo tema „Karbamido junginių, kaip trąšos, poveikis skirtingiems dirvožemio tipams“

 • Muhammad Ayaz, studijų pradžia 2019-11-01 – pabaiga 2023-10-31, mokslinė vadovė dr. Dalia Feizienė, mokslinė konsultantė dr. Vita Tilvikienė

Disertacinio darbo tema „Bioanglies įtaka lengvo priemolio rudžemio kokybei bei ŠESD emisijų švelninimui“

 • Mindaugas Budvytis, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė, mokslinis konsultantas doc. dr. Rolandas Stankevičius

Disertacinio darbo tema „Įvairiarūšių žolynų biologiškai aktyvios medžiagos ir jų įtaka karvių sveikatingumui bei produktyvumui“

 • Agnė Lukošiūtė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė

Disertacinio darbo tema „Agronominių veiksnių įtaka žieminių ir vasarinių kviečių ligotumui klimato kaitos kontekste“

 • Lauksmė Merkevičiūtė-Venslovė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė, mokslinės konsultantės dr. Audronė Mankevičienė, dr. Jurgita Cesevičienė

Disertacinio darbo tema „Konservuotų pašarų kokybė ir jos kitimą lemiantys veiksniai“

 • Edvinas Misiukevičius, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys

Disertacinio darbo tema „Viendienės (Hemerocallis L.) adaptyvumas kintant augalų ploidiškumui“

 • Eimantas Venslovas, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius

Disertacinio darbo tema „Pašarinių lauko augalų mitybinė vertė, mikotoksinų rizika ir ryšiai su gamtiniais ir antropogeniniais veiksniais“

 • Simona Chrapačienė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Neringa Rasiukevičiūtė, mokslinė konsultantė dr. Daiva Burokienė

Disertacinio darbo tema „Juodosios dėmėtligės (Rhexocercosporidium carotae (Ärsvoll) U. Braun) paplitimo ir vystymosi dėsningumai valgomosios morkos pasėliuose bei žalingumas sandėliavimo metu“

 • Vilija Matyžiūtė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Regina Skuodienė, mokslinė konsultantė dr. Regina Repšienė

Disertacinio darbo tema „Dirvožemio sėklų banko dinamika skirtingose agroekosistemose“

 • Gediminas Kudirka, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Akvilė Viršilė, mokslinė konsultantė doc. dr. Lina Ragelienė

Disertacinio darbo tema „Augalų mineralinės mitybos efektyvumas ir sąlygojantys veiksniai hidroponinėse sistemose“

 • Audronė Ispiryan, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas dr. Jonas Viškelis, mokslinis konsultantas prof. dr. Petras Rimantas Venskutonis

Disertacinio darbo tema „Aviečių (Rubus idaeus) biologiškai aktyvių medžiagų tyrimai ir beatliekių perdirbimo technologijų vystymas“

 • Danutė Petraitytė, studijų pradžia 2018-12-01 – pabaiga 2022-11-30, mokslinė vadovė dr. Jurgita Cesevičienė, mokslinės konsultantės dr. Aušra Arlauskienė ir dr. Alvyra Šlepetienė

Disertacinio darbo tema „Javų grūdų cheminės sudėties ir technologinių savybių bei dirvožemio kokybės kitimas taikant skirtingas tręšimo sistemas“

 • Paulina Štreimikytė, studijų pradžia 2018-12-01 – pabaiga 2022-11-30, mokslinis vadovas dr. Jonas Viškelis

Disertacinio darbo tema „Fermentinės hidrolizės būdu pagamintų augalinės kilmės produktų biocheminės sudėties ir funkcionalumo optimizavimo tyrimai“

 • Algirdas Kazlauskas, studijų pradžia 2018-10-01 – pabaiga 2022-09-30, mokslinė vadovė dr. Giedrė Samuolienė, mokslinis konsultantas dr. Perttu J. Haimi

Disertacinio darbo tema „Stresinių veiksnių sukelti augalų trumpalaikiai ir ilgalaikiai epigenetiniai bei biocheminiai pakitimai“

 • Renaldas Ruzgas, studijų pradžia 2018-10-01 – pabaiga 2022-09-30, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė, mokslinė konsultantė dr. Akvilė Viršilė

Disertacinio darbo tema „Skirtingų agrotechnologijų įtaka sėjamosios kanapės (Canabis sativa) produktyvumui, fitokanabinoidų ir kitų veikliųjų medžiagų kokybiniams bei kiekybiniams rodikliams“

 • Vytautas Abukauskas, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas dr. Darius Kviklys

Disertacinio darbo tema „Naujos kartos poskiepių obelims kompleksiniai tyrimai“

 • Paulius Astrauskas, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis

Disertacinio darbo tema „Žieminių kviečių produktyvumo ryšys su dirvožemio savybėmis, pasėlių būkle bei jų chemine sudėtimi“

 • Ana Dovilė Juškytė, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas habil. dr. Vidmantas Stanys

Disertacinio darbo tema „Juodojo serbento atsparumo reversijos virusui genetinė kontrolė“

 • Rūta Sutulienė, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinė vadovė dr. Jurga Miliauskienė, mokslinė konsultantė dr. Lina Ragelienė

Disertacinio darbo tema „Aplinkos veiksnių indukuojamas oksidacinis stresas pupiniuose augaluose ir jo valdymo priemonės“

 • Kazimieras Poškus, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis, mokslinė konsultantė dr. Zita Brazienė

Disertacinio darbo tema „Žieminiams kviečiams tręšimo azotu ir siera optimizavimas“

 • Karolina Verikaitė, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinė vadovė dr. Jūratė Ramanauskienė, mokslinė konsultantė dr. Rita Armonienė

Disertacinio darbo tema „Kviečių lapų septoriozės sukėlėjo Zymoseptoria tritici epidemiologija ir kontrolės optimizavimas“

 • Modupe Olufemi Doyeni, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė, mokslinė konsultantė dr. Skaidrė Supronienė

Disertacinio darbo tema „Tręšimo degazuotu biosubstratu įtaka energinių augalų biomasės produktyvumui, kokybei ir dirvožemio mikroorganizmų sudėčiai“

 • Vilma Gudynienė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinis vadovas dr. Vaclovas Stukonis, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys

Disertacinio darbo tema „Vietinės kilmės augalų panaudojimas formuojant specialios paskirties žydinčias pievas“

 • Vilma Živatkauskienė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinis vadovas dr. Vaclovas Stukonis, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys

Disertacinio darbo tema „Natūralių ir kultūrinių pievų vertė gyvulininkystės ūkiuose“

 • Arnoldas Jurys, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinė vadovė dr. Dalia Feizienė

Disertacinio darbo tema „Biologinių preparatų poveikis dirvožemio kokybinėms savybėms“ 

 • Asta Kupčinskienė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinė vadovė dr. Aušra Brazaitytė, mokslinė konsultantė dr. Alma Valiuškaitė

Disertacinio darbo tema „Šviesos poveikis Botrytis spp vystymuisi ir sėjamosios salotos (Lactuca sativa L.) antioksidacinio potencialo formavimuisi“

Žemės ūkio mokslai, miškotyra (A 004)

 • Egidijus Vigricas, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinis vadovas dr. Kęstutis Armolaitis

Disertacinio darbo tema „Šiltnamio efektą sukeliančių dujų ŠESD emisijos miškų durpžemiuose“

 • Greta Striganavičiūtė, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė

Disertacinio darbo tema „Betulacecae ir Salicaceae šeimų medžių tinkamumo aplinkos apsaugai nuo patvarių organinių teršalų įvertinimas, taikant inovatyvias biotechnologines priemones“

 • Valentinas Černiauskas, studijų pradžia 2021-10-01 – pabaiga 2025-09-30, mokslinė vadovė dr. Valda Araminienė

Disertacinio darbo tema „Oro taršos biomonitoringas klimato kaitos kontekste“

 • Ieva Lučinskaitė, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė

Disertacinio darbo tema „Lietuvos pagrindinių medžių rūšių bendro atsparumo patogenams didinimas taikant inovatyvių genetinių ir fizikinių metodų derinį“

 • Vytautas Čėsna, studijų pradžia 2020-10-01 – pabaiga 2024-09-30, mokslinė vadovė dr. Diana Marčiulynienė

Disertacinio darbo tema „Kenkėjų masinių židinių įtaka paprastosios pušies miško ekosistemų funkcionavimui ir dirvos sveikatai keičiantis klimatui“

 • Aliaksandr Padutau, studijų pradžia 2020-12-01 – pabaiga 2024-11-30, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas

 Disertacinio darbo tema „Paprastosios pušies palikuonių šeimų genetinės ir fenotipinės struktūros formavimasis antros kartos sėklinėse plantacijose“

 • Valeriia Mishcherikova, studijų pradžia 2019-11-01 – pabaiga 2023-10-31, mokslinė vadovė dr. Diana Marčiulynienė.

Disertacinio darbo tema „Funkcinė mikroorganizmų įvairovė paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) ir paprastosios eglės (Picea abies L.) medynuose kintančiomis klimato sąlygomis“

 • Skirmantas Kadziauskas, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas dr. Marius Aleinikovas

Disertacinio darbo tema „Medienos naudojimo klimato kaitai švelninti ir bioekonomikai skatinti analizė Lietuvoje“

 • Gediminas Survila, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė, mokslinis konsultantas dr. Kęstutis Armolaitis

Disertacinio darbo tema „Žemės ūkio naudmenose, naudojant gilųjį arimą, įveistų miško želdinių augimo ypatumai“

 • Dorotėja Vaitiekūnaitė, studijų pradžia 2018-12-01 – pabaiga 2022-11-30, mokslinė vadovė dr. Vaiga Sirgedaitė-Šėžienė

Disertacinio darbo tema „Endofitinių mikroorganizmų identifikavimas genetiškai skirtingų (Quercus robur) ilgaamžių ąžuolų audinių kultūrose ir jų sąveikos analizė“

 • Marius Šilingas, studijų pradžia 2018-09-01 – pabaiga 2022-08-31, mokslinis vadovas dr. Vytautas Suchockas

Disertacinio darbo tema „Labai derlingų augaviečių minkštųjų lapuočių medynų savaiminio atsikūrimo dėsningumai“

Gamtos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (N 012)

 • Diana Sivojienė, studijų pradžia 2019-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinis vadovas dr. Audrius Kačergius

Disertacinio darbo tema „Dirvožemio mikroorganizmų bendrijų sukcesijos paprastame išplautžemyje naudojant įvairias organines trąšas“

 • Gintarė Šidlauskaitė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinė vadovė dr. Ž. Kadžiulienė

Disertacinio darbo tema „Pupinių ir miglinių žolių tarprūšinis suderinamumas daugiamečių žolynų kokybiniam produktyvumui ir agroekosistemos funkcijų tvarumui“

 • Dovilė Gustienė, studijų pradžia 2017-10-01 – pabaiga 2023-09-30, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė.

Disertacinio darbo tema „Miško cenozės atsikūrimo ypatumai nederlingų augaviečių pušynų plynose kirtavietėse“

Fiziniai mokslai, biochemija (N 004)

 • Elena Andriūnaitė, studijų pradžia 2018-10-01 – pabaiga 2022-09-30, mokslinis vadovas dr. Danas Baniulis

Disertacinio darbo tema „Endofitų-augalų sąveikos reikšmė augalų adaptyvumui ir vystymuisi in vitro

En