Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Doktorantai

Žemės ūkio mokslai, agronomija (01 A)
 • Modupe Olufemi Doyeni, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė

Disertacinio darbo tema „Tręšimo degazuotu biosubstratu įtaka energinių augalų biomasės produktyvumui, kokybei ir dirvožemio mikroorganizmų sudėčiai“

 • Vilma Gudynienė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinis vadovas dr. Vaclovas Stukonis, mokslinis konsultantas dr. Jonas Šlepetys

Disertacinio darbo tema „Vietinės kilmės augalų panaudojimas formuojant specialios paskirties žydinčias pievas“

 • Vilma Živatkauskienė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinis vadovas dr. Vaclovas Stukonis, mokslinis konsultantas dr. Vigilijus Jukna

Disertacinio darbo tema „Natūralių ir kultūrinių pievų vertė gyvulininkystės ūkiuose“

 • Arnoldas Jurys, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinė vadovė dr. Dalia Feizienė

Disertacinio darbo tema „Biologinių preparatų poveikis dirvožemio kokybinėms savybėms“ 

 • Asta Bylaitė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Aušra Brazaitytė, mokslinė konsultantė dr. Alma Valiuškaitė

Disertacinio darbo tema „Šviesos poveikis Botrytis spp vystymuisi ir sėjamosios salotos (Lactuca sativa L.) antioksidacinio potencialo formavimuisi“

 • Viktorija Gecaitė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Aušra Arlauskienė, mokslinė konsultantė dr. Žydrė Kadžiulienė

Disertacinio darbo tema „Augalų mitybos optimizavimas dvinariais pasėliais ekologinėje agrosistemoje“

 • Linas Jurgutis, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė

Disertacinio darbo tema „Pramoninės kilmės organinių medžiagų įtaka dirvožemio savybėms”

 • Kristina Laužikė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Giedrė Samuolienė, mokslinis konsultantas dr. Nobertas Uselis

Disertacinio darbo tema „Obelų biologinio potencialo optimizavimas technologinėmis priemonėmis“

 • Lina Šernaitė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Alma Valiuškaitė, moksliniai konsultantai prof. dr. Pranas Viškelis ir dr. Edita Dambrauskienė

Disertacinio darbo tema „Augalinių ekstraktų pritaikymas daržinės braškės (Fragaria ananassa Duch.) žaladarių biologinei kontrolei“

 • Tomas Žukaitis, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Inga Liaudanskienė, mokslinis konsultantas dr. Aleksandras Velykis

Disertacinio darbo tema „Skirtingo intensyvumo žemės dirbimo sistemų įtaka organinės anglies tvarumui sunkaus priemolio rudžemyje“

 • Armina Morkeliūnė, studijų pradžia 2017-03-01 – pabaiga 2021-02-28, mokslinė vadovė dr. Alma Valiuškaitė

Disertacinio darbo tema „Braškių antraknozės Colletotrichum spp. genetinė įvairovė, žalingumas ir kontrolė“

 • Mohammad Almogdad, studijų pradžia 2017-02-01 – pabaiga 2021-01-31, mokslinė vadovė dr. Roma Semaškienė

Disertacinio darbo tema ,,Pupose (Vicia faba) plintančių  kenkėjų rūšinė įvairovė, išplitimas ir žala“

 • Kristina Cirtautaitė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika

Disertacinio darbo tema ,,Iš biokuro pelenų pagamintų tręšimo produktų įtaka dirvožemiui ir augalams"

 • Andrius Šarka, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis
Disertacinio darbo tema ,,Mineralinio azoto kaita organiniuose dirvožemiuose"
 • Kazimiež Duchovski, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė

Disertacinio darbo tema ,,Skirtingų dirvožemių organinės medžiagos ir pagrindinių jos komponentų palyginimas"

 • Jurgita Špokaitė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė, moksliniai konsultantai dr. Virmantas Povilaitis, dr. Rasa Tamulienė (KTU)

Disertacinio darbo tema ,,Žieminių kviečių amino rūgščių biosintezės dinamika taikant intensyvią auginimo technologiją"

 • Donata Drapanauskaitė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas dr. Romas Mažeika

Disertacinio darbo tema ,,Skirtingos cheminės sudėties ir struktūros kalkinimo medžiagų įtaka rūgštaus dirvožemio neutralizavimui"

 • Yuliia Kochiieru, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė, mokslinė konsultantė dr. Jurgita Cesevičienė

Disertacinio darbo tema ,,Duoninių javų žaliavos ir produktų kokybės tyrimai mikotoksinų aspektu"

 • Giedrius Petrauskas, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Vilma Kemešytė, mokslinė konsultantė dr. Gražina Statkevičiūtė

Disertacinio darbo tema ,,Autochtoninių raudonojo dobilo (Trifolium pratense L.) populiacijų genetinė įvairovė"

 • Mykola Kochiieru, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinis vadovas dr. Virginijus Feiza

Disertacinio darbo tema ,,Augalinės dangos ir vandentalpos įtaka skirtingos genezės dirvožemių fiziko-cheminėms ir biofizikinėms savybėms"

 • Mindaugas Visockis, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis

Disertacinio darbo tema „Ląstelių elektroporacijos tyrimai biomolekulių perna& scaron;os iš augalinės žaliavos efektyvumo didinimui“

 • Ieva Urbanavičiūtė, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinis vadovas prof. dr. Pranas Viškelis

Disertacinio darbo tema „Svarainių biologiškai aktyvių medžiagų tyrimai ir svarainių beatliekinių perdirbimo technologijų vystymas“

 • Monika Toleikienė, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė, mokslinė konsultantė dr. Aušra Arlauskienė

Disertacinio darbo tema „Biologinis ir organinis azotas augalų produktyvumui, dirvožemio gyvybingumui ir ekologinio ūkininkavimo sistemų aplinkos gerinimui“

 • Povilas Švėgžda, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė, mokslinė konsultantė dr. Gražina Kadžienė

Disertacinio darbo tema „Alternatyvių augalų–šeimininkų ratas varpų fuzariozės sukėlėjų ilgalaikiam įsitvirtinimui pasėliuose“

 • Auksė Burakova, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Eugenija Bakšienė, mokslinis konsultantas dr. Almantas Ražukas.
Disertacinio darbo tema „Biogeninių elementų apytaka naudojant ekologines organines trąšas“
 • Žilvinas Kryževičius, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Danutė Karčauskienė, mokslinė konsultantė doc. dr. Audronė Žukauskaitė (Klaipėdos universitetas), mokslinė konsultantė dr. Esperanza Álvarez Rodríguez
Disertacinio darbo tema „Aliuminio junginių išskyrimas ir toksiškumo įvertinimas vasarinių javų rizosferos dirvožemyje skirtingo pH ir drėgmės režimo sąlygomis“
 • Olakunle Kelvin Akinroluyo, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Gražina Statkevičiūtė

Disertacinio darbo tema „Ploidiškumo įtaka augalo atsakui į abiotinį stresą / Effect of ploidy level on plant stress response

 • Radvilė Nagrockaitė, studijų pradžia 2015-12-01 – pabaiga 2019-11-30, mokslinis vadovas dr. Gintaras Brazauskas
Disertacinio darbo tema „Kviečių žiemkentiškumo genetinių faktorių identifikavimas“
 • Karolina Barčauskaitė, studijų pradžia 2014-11-01 – pabaiga 2018-10-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius

Disertacinio darbo tema „Polichlorbifenilų (PCB) ir policiklinių aromatinių angliavandenių (PAA) kiekiai Lietuvoje gaminamuose kompostuose, jų įtaka dirvožemiui bei augalams“

 • Sigita Janavičienė, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė

Disertacinio darbo tema „Grūdų kokybei svarbių A ir B tipų trichotecenų pusiausvyros pokyčiai auginant ir laikant vasarinius javus“

 • Rasa Stefanovičienė, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Ona Auškalnienė

Disertacinio darbo tema „Dirvinės smilguolės (Apera spica venti (L.) P. Beauv.) galimo atsparumo acetilkarboksilazės ir acetolaktato sintezės inhibitoriams įvertinimas Lietuvos agrocenozėse“

 • Renaldas Žydelis, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinis vadovas dr. Sigitas Lazauskas

Disertacinio darbo tema „Granuliuotų organinių trąšų įtaka žemės ūkio augalų produktyvumui, maisto medžiagų pasisavinimo efektyvumui ir balansui“

 • Indrė Višniauskė, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinė vadovė dr. Eugenija Bakšienė

Disertacinio darbo tema „Kompostų organinės medžiagos, jų transformacija dirvožemyje ir įtaka augalams“

 • Aurelijaus Starkus, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, mokslinė konsultantė dr. Dalia Gelvonauskienė
Disertacinio darbo tema „Obels stabilaus derėjimo genetiniai mechanizmai“
 • Jurgita Kelpšienė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinė vadovė dr. Skaidrė Supronienė, mokslinis konsultantas dr. Antanas Šarkinas

Disertacinio darbo tema „Patogenų fiziologinių savybių ir jų paplitimo biologiniuose šaltiniuose tyrimai“

Žemės ūkio mokslai, Miškotyra (04 AB)

 • Lina Beniušienė, studijų pradžia 2017-09-01 – pabaiga 2021-08-31, mokslinis vadovas doc. dr. Edmundas Petrauskas

Disertacinio darbo tema „Pagrindinio medyno tankumo ir ankstyvųjų ugdomųjų kirtimų įtaka spygliuočių medžių stiebų kokybei“

 • Benas Šilinskas, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė

Disertacinio darbo tema ,,Paprastosios eglės (Picea abies (L.) Karst.) ir paprastosios pušies (Pinus sylvestris L.) medienos savybių priklausomybė nuo augimo sąlygų ir medyno priežiūros priemonių"

 • Asta Doftartė, studijų pradžia 2016-09-01 – pabaiga 2020-08-31, mokslinė vadovė dr. Diana Lukminė

Disertacinio darbo tema ,,Miškininkavimo privačiose valdose ekonominį darnumą įtakojančių veiksnių analizė ir vertinimas"

 • Arūnas Tarvydas, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Olgirda Belova

Disertacinio darbo tema „Šernų (Sus sctofa L.) populiacijos kokybinės sudėties valdymas žalos žemės ir miškų ūkiui mažinimui ir parazitinių ligų prevencijai“

 • Rita Šilingienė, studijų pradžia 2015-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Diana Lukminė

Disertacinio darbo tema „Lietuvos privačių miškų savininkų miškininkavimo tikslų kaita ir juos lemiantys veiksniai“

 • Adomas Stoncelis, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas

Disertacinio darbo tema „Pagrindinių miško medžių rūšių medienos savybių priklausomybė nuo aplinkos sąlygų ir nuo genotipo“

 • Karolis Sežikas, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2019-08-31, mokslinė vadovė dr. Olgirda Belova

Disertacinio darbo tema „Briedžių (Alces alces L.) populiacijos dinamika ir tvarus naudojimas Vakarų Lietuvoje“

 • Elena Gotoveckienė, studijų pradžia 2014-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinė vadovė dr. Sigutė Kuusienė

Disertacinio darbo tema „Genetinės įvairovės ir pirminis medienos kokybės įvertinimas naujų tarprūšinių Populus genties hibridų in vitro sistemoje“

 • Miglė Vaičiukynė, studijų pradžia 2014-12-01 – pabaiga 2018-11-30, mokslinė vadovė dr. Sigutė Kuusienė

Disertacinio darbo tema „Skirtingų lapuočių rūšių (Populus sp. Fraxinus excelsior, Quercus robur) vidinių šaknijimosi kontrolės  mechanizmų tyrimai vegetatyvinio dauginimo efektyvumui padidinti“

 • Milda Muraškienė, studijų pradžia 2013-09-01 – pabaiga 2018-08-31, mokslinis vadovas dr. Kęstutis Armolaitis

Disertacinio darbo tema „Dirvožemio mikrobiotos anglis ir azotas Lietuvos mineraliniuose dirvožemiuose“

Biomedicinos mokslai, ekologija ir aplinkotyra (03B)
 • Gintarė Šidlauskaitė, studijų pradžia 2018-03-01 – pabaiga 2022-02-28, mokslinė vadovė dr. Ž. Kadžiulienė

Disertacinio darbo tema „Pupinių ir miglinių žolių tarprūšinis suderinamumas daugiamečių žolynų kokybiniam produktyvumui ir agroekosistemos funkcijų tvarumui“

 • Dovilė Gustienė, studijų pradžia 2017-10-01 – pabaiga 2021-09-30, mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė.

Disertacinio darbo tema „Miško cenozės atsikūrimo ypatumai nederlingų augaviečių pušynų plynose kirtavietėse“

 • Gintarė Bajerkevičienė, studijų pradžia 2016-10-01 – pabaiga 2020-09-30, mokslinis vadovas prof. dr. Alfas Pliūra

Disertacinio darbo tema ,,Skirtingų medžių rūšių, jų populiacijų ir modeliuojamų besiformuojančių miško bendrijų atsakas ir plastiškumas jauname amžiuje modeliuojamų klimato kaitos ir kitų streso veiksnių poveikyje"

 • Sigitas Tamošaitis, studijų pradžia 2016-10-01 – pabaiga 2020-09-30, mokslinis vadovas dr. Virgilijus Baliuckas

Disertacinio darbo tema ,,Alnus, Betula ir Ulmus genčių vietinių rūšių natūralios hibridizacijos procesai"

 

En