Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Pranešėjų apsauga

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatyme yra įtvirtinta galimybė pateikti informaciją apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, įstaigoje (Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centre – LAMMC) asmenims, kuriuos su LAMMC sieja ar anksčiau siejo tarnybos, darbo arba sutartiniai santykiai.

Pranešimai turi būti teikiami siekiant apsaugoti viešąjį interesą. Informacija pateikta siekiant apginti išskirtinai asmeninius interesus nebus laikoma pranešimu.

Pranešimus pateikusiems asmenims bus užtikrintas konfidencialumas bei galės būti taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka.

PRANEŠTI GALITE APIE LAMMC:

  • galbūt rengiamą, daromą ar padarytą nusikalstamą veiką,
  • administracinį nusižengimą,
  • tarnybinį nusižengimą ar darbo pareigų pažeidimą,
  • šiurkštų privalomų profesinės etikos normų pažeidimą,
  • kitą grėsmę viešajam interesui keliantį arba jį pažeidžiantį teisės pažeidimą.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI

PRANEŠIMO PATEIKIMO BŪDAI

  1. Žinomai melagingos informacijos, taip pat valstybės ar tarnybos paslaptį sudarančios informacijos pateikimas nesuteikia asmeniui garantijų pagal Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymą. Žinomai melagingą informaciją pateikęs arba valstybės ar tarnybos paslaptį ar profesinę paslaptį atskleidęs asmuo atsako teisės aktų nustatyta tvarka.
  2. Jeigu asmuo, teikiantis informaciją apie pažeidimą, nori pateikti laisvos formos pranešimą, o ne užpildyti nustatytą Pranešimo apie pažeidimą formą, tokiame pranešime jis privalo nurodyti, kad pranešimas teikiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymu.
En