Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Priėmimas į studijas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras priima doktorantūros studijoms šiose mokslo kryptyse:

Žemės ūkio mokslai

Agronomijos mokslo kryptis

Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Agronomijos mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei. Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 292, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt

Miškotyros mokslo kryptis

Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Miškotyros mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto mokslinei sekretorei Valdai Araminienei. Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., mob. 8 629 64 242, el. paštas valda.araminiene@mi.lt, puslapis internete www.lammc.lt

Gamtos mokslai

Biochemijos mokslo kryptis

Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Biochemijos mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei. Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 292, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt

Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis

Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Ekologijos ir aplinkotyros mokslo kryptis mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei. Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 292, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt

 

En