Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Priėmimas į studijas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras priima doktorantūros studijoms šiose mokslo kryptyse:

Agronomija

Miškotyra

 Biochemija

 Ekologija ir aplinkotyra

Priėmimas į agronomijos ir miškotyros doktorantūros studijas

Dokumentus pateikti iki 2018 m. birželio 29 d. Agronomijos doktorantūros studijų tematikos ir vadovai. Miškotyros doktorantūros studijų tematikos ir vadovai Priėmimo taisyklėsPrašymo forma

Konkurso į agronomijos ir miškotyros doktorantūrą skelbimas Balandžio 16 d.
Prašymų dalyvauti konkurse į agronomijos krypties doktorantūrą priėmimas ir dokumentų  registracija Balandžio 16 d. – birželio 29 d.
Agronomijos krypties priėmimo komisijos posėdis (stojančiojo dalyvavimas būtinas)

Liepos 4 d. 13 val. (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., 1-12 kab.)

Prašymų dalyvauti konkurse į miškotyros krypties doktorantūrą priėmimas ir dokumentų  registracija

Balandžio 16 d. – birželio 29 d.

Miškotyros krypties priėmimo komisijos posėdis (stojančiojo dalyvavimas būtinas)

Liepos 4 d. 10 val. (Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.)

Apeliacijų priėmimas

 

gali būti pateiktos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriui raštu per kitą darbo dieną po Priėmimo komisijos posėdžio 

Apeliacijų nagrinėjimas

išnagrinėjamos per kitą darbo dieną po įteikimo

Pretendentams į doktorantūros studijas yra privalomas užsienio kalbos testas, jis vyksta priėmimo į doktorantūrą konkurso metu.

  • Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Agronomijos mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei. Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 292, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt
  • Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Miškotyros mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto mokslinei sekretorei Dianai Lukminei. Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., tel. 8 37 54 72 21, el. paštas ekonsk@mi.lt, puslapis internete www.lammc.lt

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus

  • Pretendentas į doktorantūros studijas turi pateikti prašymą Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse.
  • Kartu su prašymu, kuriame nurodoma doktorantūros mokslo kryptis, forma ir pageidaujamos disertacijų tematikos prioriteto tvarka (ne daugiau kaip dvi), reikia pateikti tokius dokumentus:
  • magistro arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio aukštojo mokslo diplomo bei jų priedėlio (priedo) originalai (parodyti) ir jų kopijas;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijas;
  • gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą (CV);
  • mokslinius straipsnius ir jų atspaudus (jeigu tokie yra);
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Daugiau informacijos tel. 8 347 37 292, 8 37 54 72 21, el. p. lammc@lammc.lt

En