Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Priėmimas į studijas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras priima doktorantūros studijoms šiose mokslo kryptyse:

Agronomija

Miškotyra

 Biochemija

 Ekologija ir aplinkotyra


Papildomas priėmimas į agronomijos ir miškotyros doktorantūros studijas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras kviečia studijuoti agronomijos ir miškotyros mokslo krypčių doktorantūroje.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. lapkričio 23 d. 
Agronomijos ir miškotyros doktorantūros studijų tematikos ir vadovai. Priėmimo taisyklėsPrašymo forma

Konkurso į agronomijos ir miškotyros doktorantūrą skelbimas Spalio 17 d.
Prašymų dalyvauti konkurse į agronomijos krypties doktorantūrą priėmimas ir dokumentų  registracija Spalio 17 d. – lapkričio 23 d.
Agronomijos krypties priėmimo komisijos posėdis (stojančiojo dalyvavimas būtinas)

Pretendentai bus informuoti asmeniškai (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r. 1-12 kab.)

Prašymų dalyvauti konkurse į miškotyros krypties doktorantūrą priėmimas ir dokumentų  registracija Spalio 17 d. – lapkričio 23 d.
Miškotyros krypties priėmimo komisijos posėdis (stojančiojo dalyvavimas būtinas)

Pretendentai bus informuoti asmeniškai (Liepų g. 1, 53101 Girionys, Kauno r.)

Apeliacijų priėmimas

 

gali būti pateiktos Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriui raštu per kitą darbo dieną po Priėmimo komisijos posėdžio 

Apeliacijų nagrinėjimas

išnagrinėjamos per kitą darbo dieną po įteikimo

Pretendentams į doktorantūros studijas yra privalomas užsienio kalbos testas, jis vyksta priėmimo į doktorantūrą konkurso metu.

 • Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Agronomijos mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei. Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 292, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt
 • Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Miškotyros mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialo Miškų instituto mokslinei sekretorei Dianai Lukminei. Liepų g. 1, Girionys, Kauno r., tel. 8 37 54 72 21, el. paštas ekonsk@mi.lt, puslapis internete www.lammc.lt

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus

 • Pretendentas į doktorantūros studijas turi pateikti prašymą Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse.
 • Kartu su prašymu, kuriame nurodoma doktorantūros mokslo kryptis, forma ir pageidaujamos disertacijų tematikos prioriteto tvarka (ne daugiau kaip dvi), reikia pateikti tokius dokumentus:
  • magistro arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio aukštojo mokslo diplomo bei jų priedėlio (priedo) originalai (parodyti) ir jų kopijas;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijas;
  • gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą (CV);
  • mokslinius straipsnius ir jų atspaudus (jeigu tokie yra);
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Daugiau informacijos tel. 8 347 37752, 8 37 547221, el. p. lammc@lammc.lt


Priėmimas į biochemijos doktorantūros studijas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras kviečia studijuoti biochemijos mokslo krypties doktorantūroje.

Dokumentus pateikti iki 2018 m. rugpjūčio 24 d. 

Biochemijos priėmimo taisyklės / Prašymo forma

Biochemijos doktorantūros studijų tematikos ir vadovai

Svarbi informacija

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 
 
2018 07 02 – 2018 08 24
Doktorantūros komiteto posėdis, dalyvaujant stojantiesiems
(motyvacijos pokalbis) 
2018 09 03 – 2018 09 07
Doktorantūros komiteto posėdis, nedalyvaujant stojantiesiems
(konkurso rezultatų skaičiavimas) 
2018 09 03 – 2018 09 07
Pretendentų informavimas apie konkurso rezultatus  2018 09 11
Apeliacijų teikimas doktorantūros komitetui 2018 09 12 – 2018 09 14
Apeliacijų teikimas doktorantūros institucijos, į kurią asmuo
pretendavo, vadovui 
2018 09 17 – 2018 09 19
Pakviestųjų į doktorantūrą sąrašo skelbimas 2018 09 24
Studijų sutarčių su doktorantūros institucija pasirašymas  2018 09 27 – 2018 09 28

Dokumentai, skirti dalyvauti konkurse Biochemijos mokslo krypties doktorantūros studijoms, pateikiami Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro mokslinei sekretorei Vitai Tilvikienei. Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., tel. 8 347 37 292, el. paštas vita.tilvikiene@lammc.lt, puslapis internete www.lammc.lt

Pretendentai privalo pateikti šiuos dokumentus.

 • Pretendentas į doktorantūros studijas turi pateikti prašymą Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus vardu leisti dalyvauti doktorantūros atvirame konkurse.
 • Kartu su prašymu, kuriame nurodoma doktorantūros mokslo kryptis, forma ir pageidaujamos disertacijų tematikos prioriteto tvarka (ne daugiau kaip dvi), reikia pateikti tokius dokumentus:
  • magistro arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinančio aukštojo mokslo diplomo bei jų priedėlio (priedo) originalai (parodyti) ir jų kopijas;
  • dviejų mokslininkų rekomendacijas;
  • gyvenimo ir mokslinės veiklos aprašymą (CV);
  • mokslinius straipsnius ir jų atspaudus (jeigu tokie yra);
  • paso asmens duomenų puslapio arba asmens tapatybės kortelės kopiją.

Daugiau informacijos: http://www.vdu.lt/lt/studijos/doktorantura/priemimas-i-doktoranturos-studijas/

 

En