Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Renginiai

2024, liepos
P A T K P Š S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 1 2 3 4

Priėmimas į studijas

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras priima doktorantūros studijoms šiose mokslo kryptyse:

Žemės ūkio mokslai

Agronomijos mokslo kryptis

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2024 m. balandžio 24 d. – rugpjūčio 26 d.

Miškotyros mokslo kryptis

Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas 2024 m. birželio 3 – rugpjūčio 23 d.

Stojančiajam reikalingi dokumentai: 

  • Prašymas institucijos vadovo vardu dalyvauti konkurse
  • Magistro laipsnį arba jį atitinkančią kvalifikaciją patvirtinantis diplomas ir jo priedas / priedėlis
  • Dviejų mokslininkų rekomendacijos. Viena mokslininko rekomendacija turi būti pasirinktos pagrindinės tematikos vadovo. Rekomendacijos turi būti nesenesnės kaip vieneri kalendoriniai metai
  • Gyvenimo aprašymas
  • Mokslinių publikacijų sąrašas (pateikiant pilną bibliografinį aprašą) ir jų kopijos; jei straipsnis dar neišspausdintas – pateikiama mokslo žurnalo redkolegijos išduota pažyma apie priimtą spaudai straipsnį (po recenzavimo procedūros) ir jo rankraštis
  • Paso asmens duomenų puslapio kopija arba asmens tapatybės kortelės kopija
  • Dokumentai, patvirtinantys pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde
  • Kiti dokumentai, kuriuos pretendentas pageidauja pateikti

Dokumentai, skirti dalyvauti doktorantūros studijų konkurse, pateikiami 
Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r., mob. +370 620 84 643, el. paštas phd.studies@lammc.lt
Tinklalapis www.lammc.lt

En