Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Apgintos disertacijos

2022 m.

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Ana Dovilė Juškytė. Juodojo serbento atsparumo reversijos virusui genetinė kontrolė. Mokslinis vadovas prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, mokslinė konsultantė dr. Ingrida Mažeikienė.

Modupe Olufemi Doyeni. Tręšimo degazuotu biosubstratu įtaka energinių augalų biomasės produktyvumui, kokybei ir dirvožemio mikroorganizmų sudėčiai. Mokslinė vadovė dr. Vita Tilvikienė, mokslinė konsultantė dr. Skaidrė Supronienė.

Paulina Martusevičė. Grikių ir avižų grūdų fermentinė ekstrakcija produktų kūrimui ir funkcionalumui. Moksliniai vadovai: 2019–2022 m. dr. Jonas Viškelis, 2018–2019 m. doc. dr. Ramunė Bobinaitė.

Rūta Sutulienė. Aplinkos veiksnių indukuojamas oksidacinis stresas žirniuose ir jo valdymo priemonės. Mokslinė vadovė dr. Jurga Miliauskienė, mokslinė konsultantė doc. dr. Lina Ragelienė.

MIŠKOTYTROS MOKSLO KRYPTIS

Lina Beniušienė. Pradinio medyno tankumo ir ugdomųjų kirtimų įtaka spygliuočių medynų našumui ir medžių stiebų kokybei. Mokslinis vadovas prof. dr. Edmundas Petrauskas (Vytauto Didžiojo universitetas), mokslinis konsultantas dr. Marius Aleinikovas.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Gintarė Šidlauskaitė. Pupinių ir miglinių žolių tarprūšinis suderinamumas daugiamečių žolynų kokybiniam produktyvumui ir agroekosistemos funkcijų tvarumui. Mokslinė vadovė dr. Žydrė Kadžiulienė.

BIOCHEMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Elena Andriūnaitė. Endofitinių bakterijų panaudojimas antibiotiku apdorotų tabako ūglių in vitro augimui ir adaptacijai gerinti. Mokslinis vadovas dr. Danas Baniulis. Moksliniai konsultantai: prof. habil. dr. Vidmantas Stanys, dr. Inga Tamošiūnė.

Archyvas

En