Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Apgintos disertacijos

2024 m.

EKOLOGIJOS IR APLINKOTYROS MOKSLO KRYPTIS

Dovilė Gustienė. Dirvožemio dangos dinamika paprastosios pušies medynuose po plynųjų kirtimų. Mokslinė vadovė dr. Iveta Varnagirytė-Kabašinskienė.

2023 m.

AGRONOMIJOS MOKSLO KRYPTIS

Audronė Ispiryan. Aviečių (Rubus idaeus) fitocheminis ir antioksidacinio aktyvumo įvertinimas tvariai beatliekei gamyba. Mokslinis vadovas dr. Jonas Viškelis, mokslinė konsultantė prof. dr. Monika Petraitė.

Eimantas Venslovas. Pašarinių augalų mitybinė vertė ir mikotoksinų kaupimosi rizika aplinkos ir antropogeninių veiksnių poveikyje. Mokslinė vadovė dr. Audronė Mankevičienė, mokslinis konsultantas prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius.

Karolina Lavrukaitė. Lapų septoriozės sukėlėjo Zymoseptoria tritici plitimas, patogeniškumas ir kontrolė žieminiuose kviečiuose. Mokslinė vadovė dr. Jūratė Ramanauskienė, mokslinė konsultantė dr. Rita Armonienė.

Lauksmė Merkevičiūtė-Venslovė. Konservuotų pašarų kokybė ir jos kitimo priežastingumas. Mokslinė vadovė dr. Alvyra Šlepetienė, mokslinės konsultantės: dr. Jurgita Cesevičienė, dr. Audronė Mankevičienė.

Muhammad Ayaz. Bioanglies ir mineralinių azoto trąšų naudojimo perspektyvumas dirvožemio tvarumo ir augalų derlingumo gerinimui nemoralinėje klimatinėje zonoje. Mokslinė vadovė dr. Dalia Feizienė, mokslinė konsultantė dr. Vita Tilvikienė.

Vilija Matyžiūtė. Dirvožemio sėklų bankas skirtingose kalvoto reljefo agrofitocenozėse. Mokslinė vadovė dr. Regina Skuodienė, mokslinė konsultantė dr. Regina Repšienė.

MIŠKOTYTROS MOKSLO KRYPTIS

Dorotėja Vaitiekūnaitė. Medžių augimo skatinimas ir patogenų augimo slopinimas naudojant endofitinius mikroorganizmus. Mokslinės vadovės: dr. Vaida Sirgedaitė-Šėžienė (2020–2023 m.), dr. Sigutė Kuusienė (2018–2020 m.).

Milda Muraškienė. Dirvožemio mikroorganizmų biomasės anglies ir azoto įvertinimas Lietuvos mineraliniuose dirvožemiuose skirtingoje žemėnaudoje. Mokslinis vadovas dr. Kęstutis Armolaitis.

Archyvas

En