Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Veiklos kryptys

  1. Dirvožemio savybės ir augalų mityba
  2. Žemės ūkio augalų selekcija ir genetika; augalų genetiniai išteklių panaudojimas
  3. Žemės ūkio augalų biologija, kokybę ir produktyvumą lemiančių agrobiologinių sistemų modeliavimas
  4. Kenksmingųjų organizmų populiacijų struktūra, patogenezė, epidemiologija,  kenkėjų išplitimas žemės ūkio augaluose, integruota kontrolė. Atsparumas pesticidams ir jo valdymas. Mikotoksinai augalininkystės produkcijoje

  5. Agrarinių ekosistemų tvarumas kintančio klimato sąlygomis

En