Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Įgyvendinti projektai

Nacionaliniai projektai

Moksliniai tiriamieji darbai, finansuojami Lietuvos mokslo tarybos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos ir jai pavaldžių valstybės institucijų

Moksliniai taikomieji tyrimai, finansuojami Mokslo, inovacijų ir technologijų agentūros

Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerijos parama

„RTO Lithuania“ projektai

Projektai, finansuojami Europos socialinio fondo agentūros

Projektai, finansuojami Lietuvos verslo paramos agentūros

Studentų mokslinės praktikos

Tarptautiniai projektai

Horizon 2020 programos projektai

INTERREG programos projektai

Europos teritorinio bendradarbiavimo programų projektai

ES 7-osios bendrosios programos projektai

Kitų Europos Sąjungos mokslinius tyrimus remiančių programų projektai

COST programos veiklos

En