Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Biodujų gamybos atliekinės biomasės kokybės diagnostika inovatyviam biotrąšų naudojimui

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-01-0053

Projekto pavadinimas: „Biodujų gamybos atliekinės biomasės kokybės diagnostika inovatyviam biotrąšų naudojimui“.

Projekto vykdymo laikotarpis: nuo 2017-12-19 iki 2021-12-18. Projekto įgyvendinimas pratęsiamas iki 6 mėn.

Projekto mokslinio tyrimo vadovas: Vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Alvyra Šlepetienė

Santrauka: Mokslo žiniomis pagrįsti įvairių šalyje gaunamų agrožaliavų kokybę, tinkamumą pramoniniam perdirbimui į biodujas; skatinti atliekinės biomasės kaip biotrąšos panaudojimą, gerinti jos kokybės diagnostiką taikant inovatyvų artimos srities infraraudonųjų spindulių spektrometrijos metodą.

Siekiamas rezultatas: Vykdant projektą pirmą kartą plačiu mastu bus ištirta įvairių agrožaliavų ir jų derinių panaudojimo biodujų gamybai galimybės. Bus įvertinta biodujų gamybos jėgainėse gautos atliekinės biomasės kokybė, ištirtos jos kaip biotrąšos naudojimo žemės ūkyje galimybės. Bus sukurtas naujas biotrąšų kokybės diagnostikos metodas, leisiantis tiksliau prognozuoti poveikį tręšiamų augalų derliui, dirvožemiui ir aplinkai.

Projektas finansuojamas iš Europos regioninės plėtros fondo lėšų pagal priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

En