Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Biologinės augalų apsaugos strategijos tvariai ir konkurencingai kontroliuojamos aplinkos daržininkystei (BIOCLED)

Projekto Nr. 01.2.2-LMT-K-718-03-0035              

Projekto pavadinimas „Biologinės augalų apsaugos strategijos tvariai ir konkurencingai kontroliuojamos aplinkos daržininkystei (BIOCLED)“.

Projekto vykdymo laikotarpis: 2020 m. liepos mėn. – 2023 m. rugsėjo mėn. 

Projekto mokslinio tyrimo vadovas dr. Aušra Brazaitytė

Santrauka. Tikslui pasiekti planuojama sukurti ir išplėsti biologinių augalų apsaugos produktų spektrą inovatyviais augalinių ekstraktų produktais, kurių efektyvumą sustiprintų tiksliniai kietakūnio apšvietimo parametrų receptai, papildomai įgalinantys augalo metabolinį-imuninį potencialą. Suteikus paramą remiantis fundamentiniais ir taikomaisiais augalų patogenezės ir fotofiziologijos tyrimais bus sukurta aukšto lygio MTEP produkcija, leidžianti modeliuoti inovatyvias, nekenksmingas aplinkai augalų apsaugos technologijas. ES struktūrinės lėšos leis įgyvendinti tikslinius mokslinius tyrimus, įdiegti aukštos pridėtinės vertės MTEP produktą bei pateikti tarptautinę patentinę paraišką. Projekte bus plėtojami moksliniai tyrimai, stiprinantys mokslo žinių komercinimo potencialą, skatinantys bendradarbiavimą technologijų realizavimo srityje.

Siekiamas rezultatas. Bus sukurta aukšto lygio MTEP produkcija, leidžianti modeliuoti inovatyvias, nekenksmingas aplinkai augalų apsaugos technologijas, bei pateikta tarptautinė patentinė paraiška.

Projektas finansuojamas Europos Regioninės plėtros fondo lėšomis pagal Priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 veiklą „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.

En