Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1, 2, 3 ir 4 grupės susitikimai „Konservuotų pašarų ruošimo technika ir priemonės geros kokybės užtikrinimui“

Nuo: 2018-12-12 10:00
Iki: 2018-12-12 13:00
Vieta: LAMMC Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, Kėdainių r.) ir UAB „Dotnuva Baltic“ (Tilto g. 2B, Dotnuva, Kėdainių r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Audronė Mankevičienė, Agnė Jankauskienė, Lina Ramanauskaitė
Tel. 8 610 49 336; 8 620 94 625, 8 674 58 491
  • 1 grupės lektoriai: dr. Audronė Mankevičienė, UAB „Dotnuva Baltic“ atstovas Valentinas Bogačiovas.

Programa

Atmintinė

  • 2 grupės lektoriai: dr. Jonas Šlepetys, UAB „Dotnuva Baltic“ atstovas Romualdas Mankevičius.

Programa

Atmintinė

  • 3 grupės lektoriai: dr. Jurgita Cesevičienė, UAB „Dotnuva Baltic“ atstovas Liudvikas Kryžius.

Programa

Atmintinė

  • 4 grupės lektoriai: dr. Alvyra Šlepetienė, UAB „Dotnuva Baltic“ atstovas Gintautas Cesevičius.

Programa

Atmintinė

 

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 1, 2, 3 ir 4 grupės susitikimai vykdomi pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla„ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001 „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“.

En