Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 2 grupės susitikimas „Augalų kaita – tausojančio ūkininkavimo sąlyga“

Nuo: 2020-08-06 10:00
Iki: 2020-08-06 13:00
Vieta: LAMMC Rumokų bandymų stotis (Klausučių g. 20, Klausučių k., 70462 Vilkaviškio r.)
Kontaktinis asmuo: dr. Lina Šarūnaitė, Lina Ramanauskaitė
Tel. 8 615 51 431, 8 674 58 491

Lektoriai: dr. Vytautas Seibutis, dr. Irena Deveikytė, dr. Zita Brazienė, dr. Dovilė Avižienytė.

Programa

Atmintinė

Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 2 grupės susitikimas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01532-PR001 „Sėjomainų įvairinimas ir agrotechnologijų optimizavimas biologinės įvairovės bei agroekosistemų funkcijų atkūrimui“.

En