Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 3 grupės susitikimas „Žolės siloso laikymo trukmės įtaka kokybės rodikliams“

Nuo: 2018-07-31 10:00
Iki: 2018-07-31 13:00
Vieta: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas (Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r.)
Kontaktinis asmuo: Dr. Audronė Mankevičienė, Lina Ramanauskaitė
Tel. 8 610 49 336, 8 674 58 491

Lektoriai: dr. Jonas Šlepetys, dr. Alvyra Šlepetienė. Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 3 grupės susitikimas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001 „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“.

En