Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 4 grupės susitikimas „Žolės siloso laikymo trukmės įtaka kokybės rodikliams“

Nuo: 2018-06-28 10:30
Iki: 2018-06-28 13:30
Vieta: LAMMC Žemdirbystės institutas, Instituto al. 1, Akademija, 58344 Kėdainių r. (1-12 Seminarų salė)
Kontaktinis asmuo: dr. Audronė Mankevičienė, Agnė Jankauskienė
Tel. 8 610 49 336; 8 620 94 625

Lektoriai: dr. Jonas Šlepetys, dr. Alvyra Šlepetienė, dr. Jurgita Cesevičienė. Organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas.
Dalijimosi ūkininkavimo patirtimi 4 grupės susitikimas vykdomas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Žinių perdavimas ir informavimo veikla“ veiklos srities „Parama parodomiesiems projektams ir informavimo veiklai“ projektą Nr. 14PA-KK-17-1-01503-PR001 „Konservuotų pašarų kokybės ir rizikos vertinimas pieninių galvijų šėrimo pilnavertiškumo ir gerovės užtikrinimui“.

Programa

Informacinis lapelis

En