Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Kiti Europos socialinio fondo agentūros projektai

  • Projektas Nr. VP1-3.1-ŠMM-10-V-02-021 „Vaisių ir daržovių perdirbimo MTEP infrastruktūros plėtra bei įvairių džiovinimo būdų įvertinimas ir optimizavimas specifinės tekstūros ir išskirtinės kokybės produktų kūrimui (Džiovinimas)“. Vadovas dr. P. Viškelis. 2013–2015 m.
  • „C3 ir C4 žolinių augalų daugiafunkcionalumo inovatyvioms technologijoms mokslinis pagrindimas: fitožaliavos – bioproduktai – poveikis aplinkai". Vadovas dr. V. Feiza. 2012–2015 m.
  • Projektas VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001 „Aukštos kvalifikacijos specialistų, mokslui imlių subsektorių plėtrai rengimo tobulinimas (NKPDOKT)". Vadovė dr. V. Uksienė (LMT). 2012–2015 m.
  • Projektas VP1-3.1-ŠMM-01-V-03-001 „Aukštos kvalifikacijos specialistų, atitinkančių valstybės ir visuomenės poreikius biomedicinos srityje, rengimo tobulinimas (BIOMEDOKT)".  Vadovė dr. D. Sabonienė (VDU). 2010–2015 m.

 

En