Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Projektai, finansuojami Lietuvos verslo paramos agentūros

  • Projektas ,,Verslo asistentas – verslumo skatinimas pasitelkiant technologijų parkų ir slėnių kompetencijas”, finansuojamas Europos regioninės plėtros fondo ir Europos socialinio fondo. Projektas vykdomas pagal 2007–2013 m. Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto ,,Verslo produktyvumo didinimas ir aplinkos verslui gerinimas” uždavinį ,,Padidinti veikiančių įmonių gyvybingumą ir paskatinti verslumą”. 2014–2015 m.
  • Projektas Nr. VP2-1.4-ŪM-04-V-01-003 „Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ Komunikavimo ir technologijų perdavimo centro ir jo infrastruktūros sukūrimo I etapas: atviros prieigos vaisių ir daržovių perdirbimo technologijų modeliavimo laboratorijos steigimas“. 2013–2015 m.
En