Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Etikos priežiūros komisija

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Mokslo taryba 2021 m. balandžio 29 d. nutarimu Nr. CMT-1-10 patvirtino naują Akademinės etikos priežiūros komisiją.

Komisijos pirmininkė

Nariai

Akademinės etikos kodeksas
LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnyba

En