Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dirvožemio ir augalininkystės skyrius

Dr. Virginijus Feiza
Skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
8 688 87 249
CV
Dr. Gražina Kadžienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
8 686 49 431
CV
Dr. Irena Deveikytė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
8 686 93 711
CV
Dr. Ona Auškalnienė
Vyresnioji mokslo darbuotoja
8 687 13 954
CV
Doc. dr. Jonas Volungevičius
Vyresnysis mokslo darbuotojas
8 682 15 520
CV
Dr. Vytautas Seibutis
Mokslo darbuotojas
8 612 43 138
CV
Dr. Agnė Veršulienė (Putramentaitė)
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
8 652 38 938
CV
Simona Pranaitienė
Jaunesnioji mokslo darbuotoja
8 626 41 491
CV
Mykola Kochiieru
Doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas
8 603 61 682
CV
En