Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo taryba

Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius
Mokslo tarybos pirmininkas
+370 686 37 631
Dr. Povilas Žemaitis
Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas
+370 601 99 530
Dr. Audronė Mankevičienė
Mokslo tarybos sekretorė
+370 610 49 336
En