Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Neringa Rasiukevičiūtė

ORCiD iD: 0000-0002-9478-4330
Tel. (8 37) 55 52 17
El. paštas neringa.rasiukeviciute@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

2011–2015 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Žemės ūkio mokslų srities agronomijos mokslų krypties doktorantūros studijos.

2009–2011 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas, Agronomijos magistro kvalifikacijos laipsnis, Sodininkystės ir daržininkystės studijų programa.

2005–2009 m. Lietuvos žemės ūkio universitetas, Agronomijos fakultetas, Agronomijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis, Sodininkystės ir apželdinimo studijų programa.

Mokslo laipsniai ir vardai

2016 m. Žemės ūkio srities agronomijos krypties daktaro mokslo laipsnis, disertacija „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis spp. genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“. 

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Alternatyvi augalų apsauga
 • Augalų apsaugos produktų biologinio efektyvumo tyrimai (GEP sertifikatas)
 • Botrytis genties grybinių ligų žalingumo vertinimas
 • Botrytis genties grybų rūšių biologinės įvairovės tyrimai naudojant DNR molekulinius žymenis
 • Botrytis genties grybų sukeliamos sodo ir daržo augalų ligos
 • Botrytis spp. sukeliamų infekcijų prognozavimui Lietuvoje
 • Colletotrichum spp. sukeliamos braškių ligos
 • Fusarium graminearum patogeniškumo tyrimai
 • iMETOS®sm prognozavimo modelių įvertinimas ir pritaikymas
 • Sodo ir daržo augalų ligos
 • Šviesos technologijų tyrimai augalų patogenų valdymui

Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. gegužės LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja.

2018 m. gruodis – 2022 m. balandis LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

2017 m. lapkritis – 2019 m. lapkritis LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos podoktorantūros stažuotoja.

2017 m. sausis – 2018 m. lapkritis LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslo darbuotoja.

2015-09-01–2017-01-01 LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2011-09-01–2015-08-31 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos doktorantė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos mokslų akademijos Jaunosios akademijos narė (LMAJA)
 • Lietuvos mikrobiologų draugija (LMD)
 • Lietuvos augalų fiziologų draugija (LAFD)
 • Lietuvos agronomų sąjunga (LAS)
 • Chemijos pramonės draugija (SCI)
 • Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo draugija (ISHS)
 • EUVRIN šiltnamio augalų darbo grupė
 • Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų asociacija (NJF)

Kita veikla

 • 2022 m. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Biotechnologijų magistro kvalifikacinės komisijos narė.
 • 2022 m. žurnalo Plants (Q1) specialaus numerio „Selected Papers from Conference of CYSENI 2022“, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Šveicarija, kviestinė redaktorė.
 • 2023 m. žurnalo „Plants“ (Q1) specialaus numerio “Selected Papers from Lithuanian Research Centre for Agriculture and Forestry”, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Šveicarija, kviestinė redaktorė.
 • 2022 m. žurnalo „Horticulturae“ (Q1) specialaus numerio “Vegetable and Fruit Postharvest Physiology and Diseases”, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Šveicarija, kviestinė redaktorė.
 • 2022 m. žurnalo „Agriculture“ (Q2) specialaus numerio “Integrated Management of Fungal Diseases in Crops”, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Šveicarija, kviestinė redaktorė.
 • 2022 m. trečiosios tarptautinės konferencijos „Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės aktualijos ir inovacijos (SAIH2022)“ organizacinio komiteto ir mokslinio komiteto narė.
 • 2022 m. žurnalo „Plants“ (Q1) specialaus numerio „Selected Papers from the 3rd International Conference on Scientific Actualities and Innovations in Horticulture (SAIH2022)“, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Šveicarija, kviestinė redaktorė.
 • 2021 m. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Biotechnologijų krypties programos komiteto narė.
 • 2021 m. žurnalo „Plants“ (Q1) specialaus numerio „Selected Papers from Conference of CYSENI 2021“, Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Šveicarija, kviestinė redaktorė.
 • Nuo 2021 m. žurnalo „Agronomy“ (Q1) Multidisciplinary Digital Publishing Institute (MDPI), Šveicarija, redakcinės komisijos narė.
 • 2021 m. 9-ojo tarptautinio ISHS Braškių simpoziumo (ISHS-ISS2020, Rimini, Italija) mokslinio komiteto narė.
 • 2021 Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Biotechnologijų bakalauro ir magistro kvalifikacinės komisijos narė.
 • 2020 m. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto Biotechnologijų bakalauro kvalifikacinės komisijos narė.
 • 2016, 2018 m. tarptautinės konferencijos „Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės aktualijos ir inovacijos“ organizacinio komiteto narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2021 m. gruodžio 15 d. Kauno miškų ir aplinkos inžinerijos kolegijos konferencija „Biologinių priedų panaudojimo skatinimas Lietuvos daržininkystės ūkiuose, siekiant taupyti vandens išteklių naudojimą bei mažinti dirvos eroziją”. 
 • 2021 m. lapkričio 15–18 d. AgriFood Lithuania DIH EIT FOOD Tvarios maisto vertės grandinės mokymų savaitėj (4 val.). 
 • 2021 m. rugsėjo 29 d. LR žemės ūkio rūmų mokymai-konferencija „Tausių integruotos augalų apsaugos metodų taikymas sodininkystėje“. 
 • 2021 m. rugsėjo 21 d. AgriFood Lithuania DIH seminaras „Ūkininkavimas skaitmeninėje eroje: kam šiuo metu esame pasirengę?“ 
 • 2021 m. rugsėjo 28 d. AgriFood Lithuania DIH seminaras „Žaliasis kursas: skaitmeninės inovacijos Lietuvos žemės ūkyje“. 
 • 2021 m. rugsėjo 14 d. AgriFood Lithuania DIH seminaras „Žemės ūkio perspektyvos 2021–2027 m.“ 
 • 2021 m. balandžio 22 d. mokymai „Viešųjų pirkimų procedūrų sistema, jos ypatumai ir praktika“.
 • 2021 m. balandžio 20 d. mokymai „Viešųjų pirkimų pradmenys ir pagrindai pradedantiems dirbti viešųjų pirkimų specialistams“.
 • 2020 m. gegužės 13 d. LR akademinės etikos ir procedūrų kontrolieriaus tarnybos mokymai „Vadovavimas doktorantui“. Vilnius, Lietuva.
 • 2020 m. kovo 9 d. LMT mokymai „Paraiškų rengimas ir projektų valdymas“, Kaunas, Lietuva.
 • 2019 m. lapkričio 25–29 d. statistikos mokymai „Statistinė duomenų analizė su SAS programa ir statistiniai metodai žemės ūkyje bei eksperimentinėje biologijoje“, Trakai, Lietuva.
 • 2019 m. vasario 23 d. – balandžio 30 d. 2 mėnesių stažuotė Nacionaliniame žemės ūkio ir maisto tyrimų, ir technologijų institute (INIA). Patogenų diagnostinių identifikavimo metodų įsavinimas, Madridas, Ispanija.
 • 2018 m. liepos 2–6 d. stažuotė „EMPHASIS vasaros mokymai 2018. Naujos ligos ir kenkėjai sodininkystėje ir daržininkystėje: inovatyvūs sprendimai” Turino universiteto Inovacijų kompetencijos centre AGROINNOVA, Turinas, Italija.
 • 2017 m. balandžio 3–4 d. mokymai „ARM programos naudojimo ypatybės bei naujovės Gylling Data Management Inc“, Akademija, Kėdainių r.
 • 2017 m. sausio 17–19 d. mokymai EU Biocomes „Biologinių augalų apsaugos produktų kūrimas“, Schwentinental, Vokietija.
 • 2016 m. spalio 23–25 d. mokymai „ARM programos naudojimo ypatybės bei naujovės Gylling Data Management Inc“, Stanstedas, Londonas, Anglija.
 • 2016 m. vasario 10–11 d. mokymai „DuPont: FieldPro“, LAMMC ŽI, Akademija,
 • 2015 m. vasario 9–13 d. Stažuotė „iMETOS®sm ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos naujovės Pessl Instruments GmbH“, Weiz, Austrija.
 • 2014 m. kovo 3 d.– balandžio 12 d. 1,5 mėnesio stažuotė Valstybiniame Latvijos Sodininkystės institute Augalų patologijos ir entomologijos skyriuje. Botrytis genetinės įvairovės tyrimų metodikos įsavinimas, Dobelė, Latvija.
 • 2014 m. balandžio 29–30 d. Mokymai „Augalų apsaugos produktų profesionaliųjų naudotojų mokymo programa“ (Augalų sveikata), 16 akad. val., VšĮ LŽŪKT, Akademija, Kauno r.
 • 2013 m. lapkričio 11–15 d. Mokymai „Programavimo pagrindai ir taikomoji statistika su R programa žemės ūkiui“, LAMMC ŽI, Akademija.
 • 2012 m. gruodžio 11–12 d.Projektų valdymo ir mokslo žinių komunikacija. Projekto kodas: VP1-3,1-ŠMM-05-K-02-025, LAMMC ŽI, Akademija, Kėdainių r.
 • 2010 m. gruodžio 6–23 d. „Sodininkystė ir vaisių technologijos“. Intensyvūs BOVA kursai magistrantams, Lietuvos žemės ūkio universitetas (LŽŪU), Akademija, Kauno r.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2023 m. kovas – 2026 m. vasaris. Tarptautinis NORDFORSK tvaraus žemės ūkio ir klimato kaitos projektas „Tvari ir inovatyvi Šiaurės-Baltijos šalių sodininkystė“ (InNoBaHort) (Nr. 137406), pagal sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Projekto kordinatorė Lietuvoje.
 • 2022 m. birželis – 2023 m. lapkritis. Lietuvos žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Parama taikomiesiems tyrimas vykdyti“ projektas „IKOK gairių parengimas sodo ir daržo augalams“ Nr. MT-22-8. Projekto vadovė.
 • 2022 m. vasario 14 d. – 2024 m. vasario 29 d. Horizon 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijų programos projektas „Metodinių priemonių, skirtų braškių genotipų įvertinimui Lietuvoje, sukūrimas (LTtraining)”, koordinatorė.
 • 2021 m. lapkritis – 2023 m. lapkritis Lietuvos žemės ūkio ministerijos žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Parama taikomiesiems tyrimas vykdyti“ projektas „Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės gairių parengimas šiuolaikiniuose šiltnamiuose auginamuose pagrindiniuose augaluose“, vadovė.
 • 2020 m. liepos 14 d. – 2023 m. rugsėjo 1 d. ES struktūrinių fondų priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“ projektas „Biologinės augalų apsaugos strategijos tvariai ir konkurencingai kontroliuojamos aplinkos daržininkystei (BIOCLED)“, vykdytoja.
 • 2020 m. gegužės 18 d. – gruodžio 31 d. RTO Lithuania projektas „Augalų patogenų specifinių parametrų bazės sukūrimas ligų diagnostikai nedestrukciniais metodais“  Žaliojo kurso tema, vykdytoja.
 • 2018 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuotas projektas „Dalyvauti tarptautiniame augalų patologijos kongrese (ICPP) 2018: Augalų sveikatingumas pasaulinėje ekonomikoje” (Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0237) pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“, vadovė.
 • 2017–2021 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ilgalaikė programa „Kenksmingieji organizmai agro ir miško ekosistemose (KOMAS)“, vykdytoja. 
 • 2017–2021 m. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro ilgalaikė programa „Sodininkystė ir daržininkystė: agrobiologiniai pagrindai ir technologijos“, vykdytoja.
 • 2018–2019 m. LR ŽŪM MTTV projektas „Pagrindinių lauko, daržo ir sodo augalų integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės (IKOK) gairių parengimas“, Nr. MT-18-14, vykdytoja. 
 • 2017 m. lapkričio 30 d. – 2020 m. spalio 20 d. 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų programos 2 prioriteto „Informacinės visuomenės skatinimas“ 02.3.1-CPVA-V-529 priemonės „Pažangių elektroninių paslaugų kūrimas“ projektas „Informavimo, konsultavimo ir mokymų elektroninių paslaugų vykdant integruotą augalų apsaugą modernizavimas ir plėtra“ (IKMIS 2.0) Nr. 02.3.1-CPVA-V-529-01-0003, vykdytoja.
 • 2017 m. lapkričio 28 d. –2019 m. lapkričio 27 d. Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ projektas „Šviesos kiekybės ir kokybės parametrų įtaka Fragaria x ananassa patogenų bioekologinių savybių kaitai” Nr. 09.3.3-LMT-K-712-02-0052, podoktorantūros stažuotoja.
 • 2016 m. tugsėjo 19 d. – 2018 m. gruodžio 31 d. Nacionaliės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektas „Kintančio klimato ir ūkininkavimo praktikų poveikyje naujai iškylančio javų patogeno populiacijos įvairovė ir įsitvirtinimas agroekosistemoje“ (Nr. SIT 15011), vykdytoja.
 • 2016 m. gegužės 26 d. – lapkričio 24 d. Lietuvos žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Parama taikomiesiems tyrimas vykdyti“ projektas „Ligų, kenkėjų ir piktžolių prevencijos taikant tausius integruotos augalų apsaugos metodus galimybių studija“ Nr. MT-16-2, vykdytoja.
 • 2014–2015 m. Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų programos priemonės „Profesinio mokymo ir informavimo veikla“ veiklos sritį „Žemės ir miškų ūkio veiklos ir žemės ūkio produktų perdirbimo ūkyje mokslo žinių ir inovacinės praktikos sklaida“ projektas „iMETOS®sm prognozavimo sistemos inovacijos darnios sodininkystės ūkiuose“ (sutartis 1PM-PV-13-2-007622), vykdytoja.
 • 2012 m. rugpjūčio 1 d. – 2015 m. gruodžio 31 d. Lietuvos mokslo tarybos remiamos veiklos krypties Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Inovatyvios technologijos aviečių ir braškių uogų mikrobiologinei saugai ir kokybei“ (sutartis Nr. SVE-02/2012, registracijos Nr. SVE-12011), vykdytoja.
 • 2013 m. liepos 17 d. – 2015 m. birželio 30 d. P7 programos ERA-NET mokslinių tyrimų projektas „Braškių patogenų tyrimas ir paplitimo įvertinimas“ (EUPHRESCO II) (LR žemės ūkio ministro įsakymas Nr. 3D-512), vykdytoja.
 • 2012 m. sausio 17 d. – gruodžio 31 d. LR ŽŪM MTTV projektas Sodo ir daržo augalų ligų ir kenkėjų prognozavimo sistemos modelių kūrimas programa „Sodininkystės ir daržininkystės plėtra“ P1–75, vykdytoja.

Vadovavimas doktorantams

 • 2019–2023 m. doktorantės Simonos Lukošiūtės disertacijos „Juodosios dėmėtligės (Rhexocercosporidium carotae (Ärsvoll) U. Braun) paplitimo ir vystymosi dėsningumai valgomosios morkos pasėliuose bei žalingumas sandėliavimo metu“ mokslinė vadovė.
 • 2018–2021 m. doktorantės Arminos Morkeliūnės disertacijos „Braškių antraknozės Colletotrichum genetinė įvairovė, žalingumas ir kontrolė“ mokslinė konsultantė. 

Vadovavimas studentų ir moksleivių darbams

 • 2022 m. Ligų plitimo ir augalų apsaugos produktų efektyvuūmo vertinimas daržo augaluose. Vykdytojas V. Bunevičius (KTU), praktikos vadovė.

 • 2021 m. Mikroskopinių grybų nuo skirtingų augalų-šeimininkų patogeniškumas ir biologinė kontrolė. Vykdytoja A. Rudinskaitė (KTU), praktikos vadovė ir bakalauro darbo konsultantė.
 • 2021 m. Sodo ir daržo patogenų, aptinkamų dirvožemyje ir piktžolėse, rūšinė sudėtis ir biokontrolės. Vykdytoja G. Laurinaitytė (KTU), praktikos vadovė ir bakalauro darbo konsultantė.
 • 2021 m. Sandėliuose laikomų valgomosios morkos patogenų paieška, identifikavimas ir biokontrolė in vitro. Vykdytoja J. Grišiūtė (VDU), praktikos vadovė.
 • 2021 m. Daržo patogenų, aptinkamų dirvožemyje ir piktžolėse, rūšinė sudėtis ir biokontrolė. Vykdytojas V. Bunevičius (KTU), praktikos vadovė.
 • 2020 m. Braškių patogeno Colletotrichum identifikavimas ir eterinių aliejų efektyvumas in vitro. Vykdytoja Laura Vaidelytė (KTU), praktikos vadovė ir bakalauro darbo konsultantė.
 • 2020 m. Sandėlyje laikomų obuolių patogenų rūšinė sudėtis bei biokontrolės galimybės. Vykdytojas Masionis Justinas (KTU), praktikos vadovė ir bakalauro darbo konsultantė.
 • 2020 m. Augalinių ekstraktų poveikio skirtingų augalų šeimininkų Botrytis cinerea patogenui tyrimas. ykdytoja Jovita Mackevičienė (VDU), praktikos vadovė ir magistrinio darbo vadovė.
 • 2019 m. Alternaria patogeninių grybų paplitimas ir identifikavimas valgomųjų morkų pasėlyje ir jų biologinė kontrolė. Vykdytoja Simona Lukošiūtė (VDU), praktikos vadovė ir magistrinio darbo vadovė.
 • 2019 m. Subkrizinės CO2 ekstrakcijos augalinių produktų fungicidinis poveikis Fusarium Vykdytojas Elisiejus Kumišius (KTU), praktikos vadovė ir magistrinio darbo konsultantė.
 • 2019 m. Braškių užkrėstumas patogenais ir eterinių aliejų aktyvumas prieš Colletotrichum spp. in vitro. Vykdytoja Laura Baužaitė (KTU), praktikos vadovė ir bakalauro darbo konsultantė.
 • 2019 m. Skirtingų temperatūrinių sąlygų poveikis Colletotrichum spp. bei eterinių aliejų efektyvumas. Vykdytoja Monika Kralikaitė (KTU), praktikos vadovė ir bakalauro darbo konsultantė.
 • 2018 m. Augalinių ekstraktų efektyvumas Botrytis cinerea patogenui ir jų pritaikymas biologinei augalų apsaugai. Vykdytoja V. Teišerskytė (KTU), praktikos vadovė ir bakalaurinio darbo konsultantė.
 • 2018 m. Braškių antraknozės sukėlėjo Colletotrichum patogeniškumo ir biologinių augalų apsaugos priemonių tyrimai in vitro. Vykdytojas E. Marinskas (KTU), praktikos vadovė ir bakalaurinio darbo konsultantė.
 • 2018 m. Aromatinių augalų eterinių aliejų priešgrybinis poveikis daržo augalų ligų sukėlėjams. Vykdytojos Karklelytė ir A. Zaleckytė (Babtų gimnazija), praktikos vadovė ir Europos sąjungos jaunųjų mokslininkų konkurso darbo konsultantė.
 • 2018 m. Salierinių šeimos augalų sėklų eteriniai aliejai ir jų fungicidinio poveikio tyrimai. Vykdytoja G. Bružaitė (KTU), praktikos vadovė ir bakalaurinio darbo konsultantė.
 • 2017 m. Eterinių aliejų poveikis daržo augalų sėklų užkrėstumui. Vykdytoja Frolovaitė (KTU), praktikos vadovė ir bakalaurinio darbo konsultantė.
 • 2017 m. Kekerinio puvinio kontrolė biologinėmis augalų apsaugos priemonemis. Vykdytoja Alėjunaitė (KTU), praktikos vadovė ir bakalaurinio darbo konsultantė.

Apdovanojimai

 • 2020 m. balandis – 2021 m. balandis LMA administruojama Pasaulio mokslininkų federacijos stipendija, skirta moksliniam darbui „The innovative approach to ensure food contaminating pathogens control by essential oils and light-emitting diodes light“.
 • 2017–2018 m. Lietuvos mokslų akademijos jaunųjų mokslininkų stipendija.
 • 2016 m. Lietuvos mokslų akademijos premija jaunųjų mokslininkų ir doktorantų mokslinių darbų konkurse už mokslinį darbą „Braškių ir svogūnų puvinių sukėlėjų Botrytis genetinė ir fenotipinė įvairovė, ligų prognozavimas ir kontrolė“.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Dėnė L., Laužikė K., Rasiukevičiūtė N., Chrapačienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Sutulienė R., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2023. Defense response of strawberry plants against Botrytis cinerea influenced by coriander extract and essential oil. Frontiers in Plant Science, 13: 1098048. IF – 6,627
 2. Rancāne R., Valiuškaitė A., Zagorska V., Komašilovs V., Rasiukevičiūtė N. 2023. The overall environmental load and resistance risk caused by long-term fungicide use to control Venturia inaequalis in apple orchards in Latvia. Plants, 12 (3): 450. IF – 4,658
 3. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Valiuškaitė A. 2022. Different LED light wavelengths and photosynthetic photon flux density effect on Colletotrichum acutatum growth. Plants, 11 (1): 143. IF – 4,658
 4. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Rasiukevičiūtė N., Viršilė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Valiuškaitė A., Dėnė L., Chrapačienė S., Kupčinskienė A., Samuolienė G. 2022. Phenolic compounds content evaluation of lettuce grown under short-term preharvest daytime or nighttime supplemental LEDs. Plants, 11 (9): 1123. IF – 4,658
 5. Chrapačienė S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2022. Control of seed-borne fungi by selected essential oils. Horticulturae, 8 (3): 220. IF – 2,923
 6. Vaštakaitė-Kairienė V., Rasiukevičiūtė N., Dėnė L., Chrapačienė S., Valiuškaitė A. 2022. Determination of specific parameters for early detection of Botrytis cinerea in lettuce. Horticulturae, 8 (1): 23.  IF – 2,923
 7. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Kupčinskienė A., Duchovskis P., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2021. The effect of monochromatic LED light wavelength and photoperiod on Botrytis cinerea. Journal of Fungi, 7 (11): 970. IF – 5,724
 8. Chrapačienė S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2021. Biocontrol of carrot disease-causing pathogens using essential oils. Plants, 10 (11): 2231. IF – 4,658

 9. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2021. Meteorological conditions in a temperate climate for Colletotrichum acutatum, strawberry pathogen distribution and susceptibility of different cultivars to anthracnose. Agriculture, 11 (1): 80. IF – 3,408
 10. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Šernaitė L., Valiuškaitė A. 2021. The use of essential oils from thyme, sage and peppermint against Colletotrichum acutatum. Plants, 10 (1): 114. IF – 4,658
 11. Rodríguez-Pires S., Espeso E. A., Rasiukevičiūtė N., Melgarejo P., De Cal A. 2021. Light-photoreceptors and proteins related to Monilinia laxa photoresponse. Journal of Fungi, 7 (1): 32. IF – 5,724
 12. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2021. Pathogenicity of Colletotrichum acutatum to different strawberry cultivars and anthracnose control with essential oils. Zemdirbyste-Agriculture, 108 (2): 173–180. IF – 1,281
 13. Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. Application of plant extracts to control postharvest gray mold and susceptibility of apple fruits to B. cinerea from different plant hosts. Foods, 9 (10): 1430. IF – 4,350
 14. Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. The extracts of cinnamon and clove as potential biofungicides against Strawberry grey mould. Plants, 9 (5): 613IF – 3,935
 15. Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė E., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2020. Biocontrol of strawberry pathogen Botrytis cinerea using plant extracts and essential oils. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (2): 147–152. IF – 1,083
 16. Sneideris D., Ivanauskas A., Prakas P., Butkauskas D., Treikale O., Kadziene G., Rasiukeviciute N., Kelpsiene J., Suproniene S. 2020. Population structure of Fusarium graminearum isolated from different sources in one area over the course of three years. Phytopathology, 10 (7): 1312–1318. IF – 4,025
 17. Luksiene Z., Rasiukeviciute N., Zudyte B., Uselis N. 2020. Innovative approach to sunlight activated biofungicides for strawberry crop protection: ZnO nanoparticles. Journal of Photochemistry and Photobiology B: Biology, 203: 111656. IF – 6,252
 18. Rasiukevičiūtė N., Uselis N., Valiuškaitė A.  2019. The use of forecasting model iMETOS®for strawberry grey mould management. Zemdirbyste-Agriculture, 106 (2): 143–150. IF – 0,833
 19. Rasiukeviciute N., Suproniene S., Kelpsiene J., Svegzda P., Kadziene G., Sneideris D., Ivanauskas A., Treikale O. 2018. Susceptibility of non-cereal crops to Fusarium graminearum complex and their role within cereal crop rotation as a source of inoculum for Fusarium head blight.Spanish Journal of Agricultural Research, 16 (4): e1012. IF – 1,035
 20. Rasiukevičiūtė N., Rugienius R., Šikšnianienė J. B. 2018.Genetic diversity of Botrytis cinerea from strawberry in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 265–270. IF – 1,020
 21. Valiuškaitė A., Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Rasiukevičiūtė N. 2017. The effect of sustainable plant protection and apple tree management on fruit quality and yield. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (4): 353–358. IF – 0,746
 22. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Suproniene S. 2016. Effective onion leaf fleck management and variability of storage pathogens. Open Life Sciences, 11: 259–269. DOI: 1515/biol-2016-0036. IF –  0,448
 23. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Viškelis J., Luksiene Z. 2016. Attempts to use photosensitization for preservation of strawberry cultivar ‘Darselect’: effects on shelf-life, nutritional and organoleptic properties” excluding photosensitization for preservation of strawberry. Journal of Plant Diseases and Protection, 123 (3): 125–131. DOI: 10.1007/s41348-016-0020-5. IF 0,477
 24. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Buskienė L. Viškelis J., Lukšienė Ž. 2015. New non-chemical postharvest technologies reducing berry contamination. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (4): 411–416. IF –  0,579
 25. Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Rasiukevičiūtė N. 2014. Species ratio, spring emergence, population dynamics and damage of sawflies Hoplocampa minuta and H. flava in plum orchard in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 91–98. IF –  0,420
 26. Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2014. Variety-specific population density and infestation levels of apple sawfly (Hoplocampa testudinea Klug) in two differently managed apple orchards in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (2): 205–214. IF –  0,420

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose mokslo leidiniuose

 1. Chrapačienė S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2022. Plant extracts as biofungicides against soil-borne pathogen Alternaria spp. Proceedings of the 10th international scientific conference Rural Development 2021: Challenges for Sustainable Bioeconomy and Climate Change, p. 15–18. 
 2. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Morkeliūnė A., Uselis N. 2021. Essential oils as bio-fungicide against strawberry Colletotrichum acutatum. Acta Horticulturae, 1306: 719–724.
 3. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Valiuškaitė A., Vaštakaitė-Kairienė V. 2021. The inhibition of Colletotrichum acutatum by monochromic pulsed and non-pulsed radiation at different time durations. Acta Horticulturae, 1306: 711–718.
 4. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Valiuškaitė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Bylaitė A., Duchovskis P., Samuolienė G. 2020. Effect of different light-emitting diodes wavelengths on the growth of grey mold. Acta Horticulturae, 1296: 257–264.
 5. Lukošiūtė S., Šernaitė L., Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. The effect of Lamiaceae plants essential oils on fungal plant pathogens in vitro. Agronomy Research, 18 (S4): 2761–2769.
 6. Kybartaitė J., Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. Plants and fungal pathogens under climate change, a review. Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment, 11 (16): 37–45.
 7. Lukošiūte S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2019. Eterinių aliejų bio-fungicidinis poveikis Alternaria patogeniniams grybams in vitro. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (3–4): 16–28.
 8. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Burokienė D., Valiuškaitė A. 2019. Application of Salvia officinalis and Pinus sylvestris essential oils for controlling Colletotrichum spp. Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy, p. 46–50. http://doi.org/10.15544/RD.2019.002
 9. Šernaitė L., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2019. The effect of spice extracts on strawberry pathogen Botrytis cinerea. Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy, p. 79–83. http://doi.org/10.15544/RD.2019.009
 10. Šernaitė L., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2019. Biocontrol of strawberry grey mold using pepper extracts. Proceedings of the X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, p. 893–898.
 11. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Buskienė L., Kviklys D. 2018. Įvairiu laiku nokstančių veislių braškių produktyvumas ir uogų kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (3-4): 18-30).
 12. Rasiukevičiūtė N., Kelpšienė J. 2018. The impact of Fusarium graminearum infection on different plant seeds. Research for Rural Development 2018. 2: 114–118. DOI: 10.22616/rrd.24.2018.060.
 13. Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N. 2017. Experience of apple tree sustainable plant protection in Lithuania. Proceedings of the 11th International IOBC-WPRS Workshop on Pome Fruit Diseases at Jūrmala (Latvia), 138: 38–43.
 14. Rasiukevičiūtė N., Moročko-Bičevska I., Sasnauskas A. 2017. Characterisation of growth variability and mycelial compatibility of Botrytis cinerea isolates originated from apple and strawberry in Lithuania. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 71 (3): 217–224.
 15. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Uselis N., Valiuškaitė A. 2017. Colletotrichum spp. – sparčiai plintantys braškių puvinių sukėlėjai (apžvalga). Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (1-2): 43–53.
 16. Rasiukevičiūtė N., Survilienė E., Valiuškaitė A. 2015. Botrytis cinerea infekcijos rizikos prognozavimas svogūnų pasėlyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 15–24.
 17. Rasiukevičiūtė N., Rugienius R., Šikšnianienė J. B. 2015. Daržinės braškės patogenai bei jų paplitimo įvertinimas Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (3-4): 47–58.
 18. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Uselis N., Lukšienė Ž. 2015. Alternatyvių augalų apsaugos priemonių įtaka braškių augumui ir produktyvumui bei kekerinio puvinio plitimui. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (3-4): 71–78.
 19. Survilienė E., Rasiukevičiūtė N., Duchovskienė L. 2015. Galimybė kontroliuoti ligas baltagūžiuose kopūstuose su Cabrio Duo. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (3-4): 59–70.
 20. Kazlauskaitė S., Pauliukaitė D., Mulerčikas P., Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2015. Voratinklinės erkės (Tetranychus urticae) paplitimas ir kontrolė Naujosios Gvinėjos sprigėse (Impatiens hawkeri). Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai, 19: 31–40.
 21. Kazlauskaitė S., Pauliukaitė , Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2015. Ligų paplitimas ir jų kontrolė Naujosios Gvinėjos sprigėse (Impatiens Hawkeri). Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai, 19: 41–50.
 22. Valiuškaitė A., Survilienė E, Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N., Tamošiūnas R. 2013. Sodo ir daržo augalų apsaugos nuo ligų ir kenkėjų naujausi tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 129-137.
 23. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Survilienė-Radzevičė E., Supronienė S. 2013. Investigation of Botrytis cinerea risk forecasting model in strawberries. Proceedings of Latvian Academy of Science, Section B. Natural, Exact and Applied Sciences, 67 (2): 195–198.
 24. Survilienė-Radzevičė E., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Kazlauskaitė S., Duchovskienė, L. 2013. Evaluation of iMETOS®sm Botrytis cinerea and Botrytis squamosa forecasting models in different agro-ecological regions. Rural Development 2013: Proceedings, 6 (2): 254–257.
 25. Rasiukevičiūtė N., Survilienė E., Valiuškaitė A. 2012. Alternaria dauci infekcijos prognozavimas skirtinguose agroekologiniuose regionuose su iMETOS®sm ligų prognozavimo sistema. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3-4): 77–85.
 26. Rasiukevičiūtė N., Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2011. Kompleksinis temperatūros ir drėgmės poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum) fiziologiniams rodikliams. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (2): 85–93.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Lukošiūtė S., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2021. Control of Carrot Seed-Borne Pathogens by Aromatic Plants Distillates. Biology and Life Sciences Forum, 4 (1): 29. 
 2. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. The Essential Oils of Thyme, Sage and Peppermint against Strawberry Anthracnose. The 1st International Electronic Conference on Plant Science session Plant Nutrition, Plant Physiology and Metabolism.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Rugienius R., Frercks B., Mažeikienė I., Rasiukevičiūtė N., Baniulis D., Stanys V. 2020. Development of Climate-Resilient Varieties in Rosaceous Berries. Chittaranjan Kole (ed.): Genomic Designing of Climate-Smart Fruit Crops. Springer, p. 333–384.
 2. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2019. UV LEDs in Postharvest Preservation and Produce Storage. Koutchma T. (ed.): Ultraviolet LED Technology for Food Applications – From Farms to Kitchens. Academic Press, p. 67–90.

Rekomendacijos

 1. Supronienė S., Kadžienė G., Kelpšienė J., Rasiukevičiūtė N., Šneideris D., Ivanauskas A. 2019. Žemės dirbimo būdų įtaka javų varpų fuzariozės sukėlėjų -– Fusarium graminearum grybų išplitimui dirvožemyje. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 9–11.
 2. Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N. 2019. Fitoncidinių augalų įtaka gūžinių kopūstų derliui ir biocheminei sudėčiai. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 46–47.
 3. Duchovskienė L., Dambrauskienė E., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N. 2019. Fitoncidinių augalų įtaka kopūstinės kandies gausumui ir kopūstų derliui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 48–49.
 4. Supronienė S., Kadžienė G., Kelpšienė J., Rasiukevičiūtė N., Šneideris D., Ivanauskas A. 2018. Fusarium graminearum grybų išplitimas piktžolėse ir įtaka varpų fuzariozės pasireiškimui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p.18–20.
 5. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Buskienė L., Kviklys D. 2018. Įvairiu laiku sunokstančių veislių braškės, tinkamos versliniam auginimui kintančio klimato sąlygomis. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 47–49.
 6. Rasiukevičiūtė N., Survilienė E., Valiuškaitė A., Duchovskienė L., Tamošiūnas R. 2013. iMETOS®sm prognozavimo modelio taikymas apsaugai nuo morkų alternariozės ir svogūnų laiškų kekerinio dėmėtumo bei taškuotosios dėmėtligės. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 44–46.
 7. Tamošiūnas R., Valiuškaitė A., Survilienė E., Duchovskienė L., Rasiukevičiūtė N. 2013.  iMetos®sm prognozavimo modelio taikymas obelų apsaugai nuo obuolinio vaisėdžio ir žaliojo bei pilkojo obelinių amarų. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 41–43.
 8. Duchovskienė L., Survilienė E., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Tamošiūnas R. 2013. iMETOS®sm prognozavimo modelio taikymas nuo morkinės ir svogūninės musių. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, p. 46–47.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A., Šernaitė L., Lukošiūtė S. 2021. Eteriniai aliejai augalų apsaugai. Mano ūkis, 6: 42–43.
 2. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A. 2019. Šviesa – braškių ligų kontrolei. Mano ūkis, 04: 48 p.
 3. Rasiukevičiūtė N. 2017. Kekerinio puvinio rizika priklauso nuo meteorologinių sąlygų. Mano ūkis, 7: 40–42.
 4. Rasiukevičiūtė N., Morkeliūnė A. 2017. Antraknozė remontantinėse braškėse. Mano ūkis, 1: 46.  
 5. Rasiukevičiūtė N. 2017. Biologinė augalų apsauga – ateities galimybės. Mano ūkis, 6.
 6. Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2017. Aviečių ligos: deguliai, žievėplaiša, kekerinis puvinys. Mano ūkis, 1: 37–39.
 7. Rasiukevičiūtė N. 2016. Svogūnų apsauga nuo ligų. Mano ūkis, 9: 42–43.
 8. Rasiukevičiūtė N. 2016. Braškių kekerinio puvinio kontrolė. Mano ūkis, 10: 35–36.
 9. Survilienė E., Rasiukevičiūtė N., Kazlauskaitė S. 2015. Ar turėtume bijoti naujos morkų ligos? Mano ūkis, 9.
 10. Survilienė E., Rasiukevičiūtė N. 2015. Česnakų ligos. Mano ūkis, 7: 41–43.
 11. Rasiukevičiūtė N. 2015. Kaip apsaugoti braškes nuo kekerinio puvinio? Kada ir kaip dažnai purkšti fungicidais? Rasos, Birželis 11 (427).
 12. Survilienė-Radzevičė E., Rasiukevičiūtė N. 2013. Morkų alternariozės prognozavimas. Mano ūkis, 7: 37–39.

Save

Save

Save

Save

En