Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Aušra Brazaitytė

ORCiD iD: 0000-0001-6503-6352
Tel. (8 37) 55 54 76
El. paštas ausra.brazaityte@lammc.lt 
Kauno 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

1993–1998 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantė.

1982–1988 m. biologo, biologijos ir chemijos dėstytojo kvalifikacija = kvalifikacinis biologijos magistro laipsnis, Vilnius universitetas, Gamtos mokslų fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

1998 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Pomidorų produktyvumo elementų ir aplinkos veiksnių monitoringas šiltnamiuose“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų produktyvumo fiziologija
 • Fotofiziologija
 • Streso fiziologija
 • Ekofiziologija
 • Sodininkystė ir daržininkystė

Profesinė patirtis

Nuo 2012 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyriausioji mokslo darbuotoja.

2010–2012 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

2002–2010 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnioji mokslo darbuotoja.

1998–2002 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotoja.

1989–1993 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto asistentė.

1982–1989 m. Lietuvos žemės ūkio akademija, laborantė.

1981–1982 m. VU Botanikos sodas, darbininkė.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos augalų fiziologų draugija.
 • Šiaurės šalių žemės ūkio mokslininkų draugijos (NJF).
 • Tarptautinė sodininkystės ir daržininkystės mokslo draugija (ISHS).

Kita veikla

 • Nuo 2021 m. žurnalo „Horticulturae“ redakcinės kolegijos narė.
 • Nuo 2014 m. Lietuvos mokslo tarybos ekspertė.
 • 2010–2017 m. žurnalo „Acta Agriculturae Scandinavica. Section B. Soil and Plant Science“ redakcinės kolegijos narė.
 • 2004–2009 m. Lietuvos valstybinis mokslo ir studijų fondo ekspertė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2018 gegužės 8–9 d. leidyklos „Elsevier“ mokymai, KTU, Kaunas.
 • 2007 rugsėjio–spalio mėn. mokslinė stažuotė Lenkijos sodininkystės ir gėlininkystės institutas, Fiziologijos ir biochemijos skyriuje, Skiernievicuose, Lenkijoje.
 • 1999 birželio mėn. fitomonitoringo kursai Phytech.Ltd, Izraelyje.
 • 1994 balandžio – gegužės mėn. mokslinė stažuotė Danijos augalų ir dirvožemio institute, Vaisių ir daržovių departamente, Arsleve, Danijoje.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

Nacionaliniai ir tarptautiniai projektai

 • 2021–2024 Mokslininkų grupių projektas „Metalo nanodalelių panaudojimo lapiniams žalumynams galimybės: biofiziocheminis atsakas ir rizikos vertinimas” (NanoGreens), dalyvė.
 • 2020–2023 m. LVPA „Eksperimentas“ Nr. 1 „Išmaniosios augalų auginimo uždarose erdvėse sistemos sukūrimas“, dalyvė.
 • 2019–2022 m. Mokslininkų grupių projektas „Šviesa kaip biofortifikacijos įrankis: fotofiziologiniai mikroelementų kiekio valdymo lapinėse daržovėse aspektai“ BIOFERTILED, vadovė.
 • 2017–2020 m. Aukšto lygio MTEP (SMART) projektas „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystei siekiant tvarios, aukštos vertės produkcijos“, dalyvė.
 • 2015–2018 m. Mokslininkų grupių projektas „Nitratų redukcijos valdymas žalumyninėse daržovėse: šviesos ir kitų aplinkos veiksnių metabolitiniai efektai“ NIMETA, dalyvė.
 • 2014 m. rugsėjo mėn. 22 d. – 2014 gruodžio mėn. 22 d. LMT projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ (darbo tema “Pomidorų daigų auginimas naudojant kietakūnius šviesos šaltinius), vadovė.
 • 2014 m. LMT projektas „Studentų mokslinės veiklos skatinimas“ (darbo tema „Šviesos spektro poveikis įvairių Brassicaceae mikrožalumynų rūšių augimui ir maistinei kokybei“), vadovė.
 • 2014–2015 m. Švedijos instituto (SI – Swedish Institute) remtas projektas „Nordic-Baltic network on soya beans”, koordinatorius JTI – Swedish Institute of Agricultural and Environmental Engineering (Švedijos žemės ūkio ir aplinkos inžinerijos institutas); projekto vadovas dr. Fredrik Fogelberg, dalyvė.
 • 2012–2013 m. LMT remiamos veiklos Proveržio idėjų projektas „Fotofiziologiniai efektai augalų antrinio metabolizmo valdymui“ METABOLED. LMT, dalyvė.
 • 2011–2014 m. Nacionalinė mokslo programa „Sveikas ir saugus maistas“: „Mikrožalumynų maistinės kokybės valdymas šviesokultūros sistemoje“, MICROGREENS. LMT, vadovė.
 • 2007–2009 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija fitotronams ir šiltnamiams“ PHYTOLED. VMSF, dalyvė.
 • 2003–2006 m. Prioritetinių krypčių programos projektas „Antropogeninių klimato ir aplinkos pokyčių kompleksinis poveikis miškų ir agro- ekosistemų augmenijai“ APLIKOM. VMSF, dalyvė.
 • 2003–2006 m. Aukštųjų technologijų plėtros programos projektas „Kietakūnio apšvietimo technologija augalų fotofiziologinių procesų valdymui“ HORTILED. VMSF, dalyvė.
 • 2000–2002 m. VMSF kompleksiniai darbai „Ištirti kompleksinį gamtinių ir antropogeninių veiksnių poveikį augalams atskirų individų ir populiacijų lygmenyje“. VMSF, dalyvė.

Valstybinių institucijų užsakomieji darbai

 • 2015 m. Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos biudžeto lėšomis finansuojamas projektas Integruoto mokslo, studijų ir verslo centro (slėnio) „Nemunas“ programos įgyvendinimas, stiprinant partnerystę ir institucijų veiklą“ pagal priemonę MTTP tematinių tinklų, Asociacijų veiklos stiprinimas (VP-3.1-ŠMM-05-K-02-018). Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, ISBN 978-9955-9371-9-7, 92 p.
 • 2008 m. Ministerijų užsakomų programų projektas „Šalies agroekosistemų produktyvumas ir stabilumas kintant klimatui“ AGROKAITA2. ŽŪM, VMSF, dalyvė.
 • 2006–2007 m. VMSF Ministerijų užsakomųjų tyrimų programos projektas „Uoginių sodo augalų auginimo ir priežiūros technologinių elementų kūrimas, siekiant užtikrinti aukštos kokybės uogų išauginimą bei pratęsti jų vartojimo laiką“, dalyvė.
 • 2005 m. ŽŪM užsakomųjų tyrimų programos darbas „Desertinių braškių auginimo ne sezono metu technologijų kūrimas ir jų tobulinimas“, dalyvė.
 • 2004 m. ŽŪM užsakomųjų tyrimų programos darbas „Desertinių braškių auginimo ne sezono metu technologijų kūrimas ir tyrimas“, dalyvė.

Ūkio subjektų užsakomieji darbai

 • 2016 m. UAB „Energenas“ užsakymu vykdytas taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbas „Kietakūnio apšvietimo parametrų optimizavimas išskirtinės kokybės žalumyninių daržovių auginimui buitinėje aplinkoje“, dalyvė.
 • 2016 m. UAB „Nord Organics“ užsakymu vykdytas taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbas „Skirtingų koncentracijų probiotiku praturtintų terpių poveikis salotoms“, vadovė.
 • 2015 m. UAB „Energenas“ užsakymu vykdytas taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbas „Kietakūnio apšvietimo sistemos optimizavimas gamybiniuose šiltnamiuose: fotofiziologiniai efektai skirtingais pomidorų ir agurkų organogenezės etapais“, dalyvė.
 • 2014 m. UAB „Energenas“ užsakymu vykdytas taikomųjų tyrimų ir eksperimentinės plėtros darbas „Pramoninių šiltnamių šviesokultūros optimizavimas kietakūniu apšvietimu auginant daigus bei salotines daržoves“, projekto dalyvė.
 • 2006 m. UAB „Hortiled“ užsakymu paruošta studija – Brazaitytė A., Jankauskienė J. Šiltnamio apšvietimo technologijos.
 • 2007 m. „Naujų ir patobulintų nitratinių azoto trąšų efektyvumas lauko ir šiltnamio daržovių bei sodo augalų produktyvumui ir kokybei.“; AB „Achema“, VMSF, vadovė.
 • 2005–2006 m. „Naujų trąšų formų, naudojamų pagrindiniam ir papildomam tręšimui, papildomo tręšimo tirpiomis trąšomis per lapus, ekologinių trąšų, naujų substratų efektyvumo tyrimai daržovių produktyvumui, kokybei ir laikymuisi“. UAB „Kesko Agro Lietuva“, UAB „Elega“, A. Cesevičiaus komercinė firma „Agla“, dalyvė.

Vadovavimas doktorantams ir po doktorantūros stažuotojams

 • 2017–2019 m. Neringa Rasiukevičiūtė. Šviesos kiekybės ir kokybės parametrų įtaka Fragaria x ananassa patogenų bioekologinių savybių kaitai. Žemės ūkio mokslai, agronomija (01A), po doktorantūros studijos.
 • 2017–2021 m. Asta Bylaitė. Šviesos poveikis Botrytis vystymuisi ir sėjamosios salotos (Lactuca sativa L.) antioksidacinio potencialo formavimuisi. Žemės ūkio mokslai, agronomija (01A). (akademinės atostogos)
 • 2013–2016 m. Aistė Bagdonavičienė. Daržovių fotofiziologinių procesų modeliavimas ankstyvoje ontogenezėje. Žemės ūkio mokslai, agronomija (01A). Disertacija neapginta.
 • 2007–2010 m. Sandra Sakalauskienė. Kintančio klimato ir aplinkos veiksnių kompleksinio poveikio žirnių fiziologiniams rodikliams modeliavimas. Biomedicinos mokslai, agronomija (06B). Disertacija apginta ASU, Akademija, 2011-12-14.

Apdovanojimai

 • 2014 m. Lietuvos mokslo premijos laureatė kartu su prof. habil. dr. Pavelu Duchovskiu, dr. Giedre Samuoliene, dr. Akvile Viršile už darbų ciklą „Augalų fiziologijos tyrimai: raidos, streso, produktyvumo ir kokybės valdymas (1999–2013)“.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Sutulienė R., Brazaitytė A., Małek S., Jasik M., Samuolienė G. 2023. Response of oxidative stress and antioxidant system in pea plants exposed to drought and boron nanoparticles. Antioxidants, 12 (2): 528. IF – 7,675
 2. Dėnė L., Laužikė K., Rasiukevičiūtė N., Chrapačienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Sutulienė R., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2023. Defense response of strawberry plants against Botrytis cinerea influenced by coriander extract and essential oil. Frontiers in Plant Science, 13: 1098048. IF – 6,627
 3. Kyriacou M. C., Ebert A. W., Samuolienė G.,  Brazaitytė A. 2022. Sprouts, microgreens and edible flowers: Modulation of quality in functional specialty crops. Frontiers in Plant Science, 13: 1033236.  IF – 6,627
 4. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Rasiukevičiūtė N., Viršilė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Valiuškaitė A., Dėnė L., Chrapačienė S., Kupčinskienė A., Samuolienė G. 2022. Phenolic compounds content evaluation of lettuce grown under short-term preharvest daytime or nighttime supplemental LEDs. Plants, 11 (9): 1123. IF – 4,658

 5. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Valiuškaitė A. 2022. Different LED light wavelengths and photosynthetic photon flux density effect on Colletotrichum acutatum growth. Plants, 11 (1): 143. IF – 4,658
 6. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Runkle E. S. 2022. Red to blue light ratio and iron nutrition influence growth, metabolic response, and mineral nutrients of spinach grown indoors. Sustainability, 14 (19): 12564. IF – 3,889
 7. Miliauskienė J., Brazaitytė A., Sutulienė R., Urbutis M., Tučkutė S. 2022. ZnO nanoparticle size-dependent effects on Swiss chard growth and nutritional quality. Agriculture, 12 (11): 1905.  IF – 3,408
 8. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Sutulienė R., Laužikė K., Viršilė A., Samuolienė G., Runkle E. S. 2022. Photon distribution of sole-source lighting affects the mineral nutrient content of microgreens. Agriculture, 12 (8): 1086. IF – 3,408
 9. Radzevičius A., Sakalauskienė S., Dagys M., Simniškis R., Karklelienė R., Juškevičienė D., Račkienė R., Brazaitytė A. 2022. Differential physiological response and antioxidant activity relative to high-power micro-waves irradiation and temperature of tomato sprouts. Agriculture, 12 (3): 422. IF – 3,408
 10. Sutulienė R., Ragelienė L., Samuolienė G., Brazaitytė A., Urbutis M., Miliauskienė J. 2022. The response of antioxidant system of drought-stressed green pea (Pisum sativum L.) affected by watering and foliar spray with silica nanoparticles. Horticulturae, 8 (1): 35. IF – 2,923
 11. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P. J., Laužikė K., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2021. The physiological response of lettuce to red and blue light dynamics over different photoperiods. Frontiers in Plant Science, 11: 2294. IF – 6,627
 12. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Kupčinskienė A., Duchovskis P., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2021. The effect of monochromatic LED light wavelength and photoperiod on Botrytis cinerea. Journal of Fungi, 7 (11): 970. IF – 5,724
 13. Brazaitytė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K., Duchovskis P., Małek S. 2021. Effect of different ratios of blue and red LED light on Brassicaceae microgreens under a controlled environment. Plants, 10 (4): 801. IF – 4,658

 14. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V. 2021. Potential of vegetable soybean cultivation in LithuaniaNotulae Botanicae Horti Agrobotanici Cluj-Napoca, 49 (1): 12267. IF – 1,249

 15. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P., Laužikė K., Jankauskienė J., Novičkovas A., Kupčinskienė A., Brazaitytė A. 2020. The photosynthetic performance of red leaf lettuce under UV-A irradiation. Agronomy, 10 (6): 761. IF – 2,603

 16. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Laužikė K., Samuolienė G. 2020. The distinct impact of multi-color LED light on nitrate, amino acid, soluble sugar and organic acid contents in red and green leaf lettuce cultivated in controlled environment. Food Chemistry, 310: 125799. IF – 7,514
 17. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Zalatorius V. 2019. Effects of peat and peat-zeolite substrates on quality, growth indices of cucumber seedlings and crop productivity. Acta Scientiarum Polonorum Hortorum Cultus, 18 (5): 161–170. IF – 0,616
 18. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Duchovskis P. 2019. Nutrient levels in Brassicaceae microgreens increase under tailored light-emitting diode spectra. Frontiers in Plant Science, 10: 1475. IF – 4,402
 19. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė‐Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Samuolienė G. 2019. Lighting intensity and photoperiod serves tailoring nitrate assimilation indices in red and green baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 99 (14): 6608–6619. IF – 2,614
 20. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Samuolienė G., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Nitrate, nitrite, protein, amino acid contents, and photosynthetic and growth characteristics of tatsoi cultivated under various photon flux densities and spectral light compositions. Scientia Horticulturae, 258: 108781. IF – 2,769
 21. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2019. Response of mustard microgreens to different wavelengths and durations of UV-A LEDs. Frontiers in Plant Science, 10: 1153. IF – 4,402
 22. Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Odminytė I., Novičkovas A., Samuolienė G. 2018. Pre-harvest LED lighting strategies for reduced nitrate contents in leafy vegetables. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 249–256. IF – 1,020
 23. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2017. Pulsed light-emitting diodes for higher phytochemical level in microgreens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65 (31): 6529–6534. IF – 3,412
 24. Gruznova K. A., Bashmakov D. I., Brazaitytė A., Duchovskis P., Lukatkin A. S. 2017. Efficiency index as the integral indicator of Triticum aestivum response to growth regulators. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (4): 299–304. IF – 0,644
 25. Vaštakaitė V., Viršilė A., Brazaitytė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2017. Pulsed light-emitting diodes for higher phytochemical level in microgreens. Journal of Agricultural and Food Chemistry, 65 (31): 6529–6534. IF – 3,154
 26. Samuolienė G.,Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Vaštakaitė V., Novičkovas A., Viškelienė A., Sasnauskas A., Duchovskis P. 2017. Blue light dosage affects carotenoids and tocopherols in microgreens. Food Chemistry, 228: 50–56. IF – 4,529
 27. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2016. Red light-dose or wavelength-dependent photoresponse of antioxidants in herb microgreens. PLoS ONE, 11 (9): e0163405. IF – 2,806
 28. Miliauskienė J., Sakalauskienė S., Lazauskas S., Povilaitis V., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2016. The competition between winter rape (C3) and maize (C4) plants in response to elevated carbon dioxide and temperature, and drought stress. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 21–28. IF 0,644
 29. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Maročkienė N., Duchovskis P. 2015. Cultivation of sweet pepper (Capsicum annum) transplants under high pressure sodium lamps supplemented by light-emitting diodes of variuos wavelengths. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 14 (16): 3–14. IF 0,583
 30. Brazaitytė A., Viršilė A., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Sirtautas R., Novičkovas A., Dabašinskas L., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Bagdonavičienė A., Duchovskis P. 2015. Effect of supplemental UV-A irradiation in solid-state lighting on the growth and phytochemical content of microgreens. International Agrophysics, 29 (1): 13–22. IF – 1,067
 31. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Samuolienė G., Jankauskienė J., Viršilė A., Novičkovas A., Sirtautas R., Miliauskienė J., Vaštakaitė V., Dabašinskas L., Duchovskis P. 2015. The effects of LED illumination spectra and intensity on carotenoid content in Brassicaceae microgreens. Food Chemistry, 173: 600–606. IF 4,052
 32. Sirtautas R., Samuolienė G., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Viršilė A., Jankauskienė J., Vaštakaitė V., Duchovskis P. 2014. Impact of CO2 on quality of baby lettuce grown under optimizing light spectrum. Acta Scientarum Polonorum, Hortorum Cultus, 13 (2): 109–118. IF – 0,522
 33. Sirtautas R., Viršilė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2014. Growing of leaf lettuce (Lactuca sativa L.) under high-pressure sodium lamps with supplemental blue, cyan and green LEDs. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 7578. IF – 0,420
 34. Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Viršilė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2013. LED irradiance level affects growth and nutritional quality of Brassica microgreens. Central European Journal of Biology, 8 (12): 1241–1249. IF – 0,633
 35. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Viršilė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2013. LED illumination affects bioactive compounds in romaine baby leaf lettuce. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (13): 3286–3291. IF – 1,879
 36. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P. 2013. Effect of transplant growth stage on tomato productivity. Acta Scientiarum Polonorum, Hortorum Cultus, 12 (2): 143152. IF – 0,522
 37. Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J., Lazauskas S., Povilaitis V., Auškalnienė O, Pšibišauskienė G., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2013. Interactive effects of elevated CO2, temperature and water stress on Apera spica-venti L. Journal of Food, Agriculture and Environment, 11 (1): 1121–1124. IF – 0,435
 38. Sakalauskaitė J., P. Viškelis P., E. Dambrauskienė E., Sakalauskienė S, Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičienė D. 2013. The effects of different UV-B radiation intensities on morphological and biochemical characteristics in Ocimum basilicum L. Journal of the Science of Food and Agriculture, 93 (6): 12661271. IF 1,879
 39. Velička R., Marcinkevičienė A., Kosteckas R., Pupalienė R., Duchovskis P., Brazaitytė A. 2012. The influence of crop density on the photosynthetic characteristics and productivity of the spring oilseed rape under non-fertilized and fertilized conditions. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10 (3–4): 850–856. IF – 0,517
 40. Sakalauskaitė J., Viskelis P., Duchovskis P., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S., G. Samuolienė S., Brazaitytė A. 2012. Supplementary UV-B irradiation effects on basil Ocimum basilicum L. growth and phytochemical properties. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10 (3–4): 342–346. IF – 0,517
 41. Sazanova A., Bashmakov D. I., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P., Lukatkin A. S. 2012. The effect of heavy metals and thidiazuron on winter wheat (Triticum aestivum L.) seedlings. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (3): 273–278. IF – 0,567
 42. Lukatkin A. S., Brazaitytė A., Bobinas Č., Duchovskis P. 2012. Chilling injury in chilling-sensitive plants: a review. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (2): 111–124. IF – 0,567
 43. Samuolienė G., Sirtautas R., Brazaitytė A., Viršilė A., Duchovskis P. 2012. Supplementary red-LED lighting and the changes in phytochemical content of two baby leaf lettuce varieties during three seasons. Journal of Food, Agriculture and Environment, 10 (3–4): 701–706. IF – 0,517
 44. Samuolienė G., Sirtautas R., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2012. LED lighting and seasonality effects antioxidant properties of baby leaf lettuce. Food Chemistry, 134 (3): 1494–1499. IF – 3,334
 45. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas R., Novičkovas A., Duchovskis P. 2011. Supplementary red-LED lighting affects phytochemicals and nitrate of baby leaf lettuce. Journal of Food, Agriculture and Environment, 9 (3–4): 271274. IF – 0,517
 46. Juknys R., Duchovskis P., Sliesaravičius A., Šlepetys J., Januškaitienė I., Brazaitytė A., Ramaškevičienė A., Lazauskas S., Dėdelienė K., Sakalauskaitė J., Juozaitytė R., Kadžiulienė Ž., Dikšaitytė A. 2011. Response of different agricultural plants to elevated CO2 and air temperature plants. Zemdirbyste-Agriculture, 98 (3): 259266. IF – 0,327
 47. Samuoliene G., Sirtautas R., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2011. The impact of red and blue light-emitting diode illumination on radish physiological indices. Central European Journal of Biology, 6 (5): 821828. IF – 1,0
 48. Samuoliene G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Šabajevienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P. 2011. The impact of LED illumination on antioxidant properties of sprouted seeds. Central European Journal of Biology, 6 (1): 6874. IF – 1,0
 49. Sirtautas R., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2011. Temperature and photoperiod effects on photosynthetic indices of radish (Raphanus satinus L.). Zemdirbyste-Agriculture, 98 (1): 5762. IF – 0,327
 50. Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskaitė J., Šabajevienė G., Sirtautas R., Novičkovas A. 2010. The effect of light-emitting diodes lighting on the growth of tomato transplants. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (2): 89–98. IF – 0,232
 51. Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2010. Radish plant behaviour under short-term elevated ozone fumigation. Central European Journal of Biology, 5 (5): 674–681. IF – 0,685
 52. Samuolienė G., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A., Šabajevienė G., Duchovskis P. 2010. The effect of red and blue light component on the growth and development of frigo strawberries. Zemdirbyste-Agriculture, 97 (2): 99–104. IF – 0,232
 53. Lukatkin A. S., Gracheva N. V., Grishenkova N. N., Duchovskis P. V., Brazaitytė A. 2007. Cytokinin-like growth reguliators mitigate toxic action of zink and nickel jons on maize sedlings. Russian Journal of Plant Physiology, 54 (3): 381–387. IF 0,439
 54. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskaitė J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šikšnianienė J. B., Ulinskaitė R., Šabajevienė G., Baranauskis K. 2006. The effect of elevated CO2 concentrations on leaf carbohydrate, chlorophyll contents and photosynthesis in radish. Polish Journal of Environmental Studies, 15 (6): 921–925. IF 0,353
 55. Duchovskis P., Brazaitytė A., Juknys R., Januškaitienė I., Sliesaravičius A., Ramaškevičienė A., Burbulis N., Šikšnianienė J.B., Baranauskis K., Duchovskienė L., Stanys V., Bobinas Č. 2006. Changes of physiological and genetic indices of Lycopersicon esculentum Mill. by cadmium under different acidicity and nutrition. Polish Journal of Environmental Studies, 15 (2): 235–242. IF 0,353
 56. Raklevičienė D., Duchovskis P., Švegždienė D., Rančelienė R., Brazaitytė A. 2005. Response of cress (Lepidium sativum L.) seedlings to impact of ultraviolet-B and to elevated ozone levels under controlled environmental conditions. Acta Physiologiae Plantarum, 27 (4): 83–84. IF 0,379
 57. Tamulaitis G., Duchovskis P., Bliznikas Z., Breivė K., Ulinskaitė R., Brazaitytė A., Novičkovas A., Žukauskas A. 2005. High-power light-emitting diode based facility for plant cultivation. Journal of Physics D: Applied Physics, 38 (17): 3182–3187. IF 1,957
 58. Tamulaitis G., Duchovskis P., Bliznikas Z., Breivė K., Ulinskaitė R., Brazaitytė A., Novičkovas A., Žukauskas A. 2004. High-power solid-state lighting facility for greenhouse vegetable cultivation. Institute of Physics Conference Series, 182: 317–318. IF 0,101
 59. Dukhovskis P., Juknys R., Brazaityte A., Zukauskaite I. 2003. Plant Response to Integrated Impact of Natural and Anthropogenic Stress Factors. Russian Journal of Plant Physiology, 50 (2): 147–154. IF 0,127
 60. McCall D., Brazaitytė A. 1997. Salinity effects on seedling growth and floral initiation in tomato. Acta Agriculturae Scandinavica, Section B – Soil and Plant Science, 47 (4): 248–252. IF 0,342

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Sutulienė R., Duchovskis P., Samuolienė G. 2022. Iron biofortification of broccoli microgreens under different radiation spectrum and composition of nutrient solution. Acta Horticulturae, 1337: 187–194.
 2. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2022. The influence of LED light photoperiod on growth and mineral composition of Brassica microgreens indoors. Acta Horticulturae, 1337: 143–150.
 3. Viršilė A., Balaika G., Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Laužikė K., Haimi P. H. 2022. The impacts of lighting parameters on the growth and antioxidant properties of Kalanchoe pinnata in controlled environment. Acta Horticulturae, 1337: 151–156.
 4. Miliauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K. 2022. Zinc biofortification of hydroponic mustard microgreens grown under different red and blue LED lighting ratios. Biology and Life Science Forum, In Press.
 5. Brazaitytė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K., Stašytė K., Duchovskis P., Samuolienė G. 2021. The response of baby leaf lettuce to selenium biofortification under different lighting conditions. Biology and Life Sciences Forum, 3 (1): 10.
 6. Rasiukevičiūtė N., Brazaitytė A., Valiuškaitė A., Vaštakaitė-Kairienė V. 2021. The inhibition of Colletotrichum acutatum by monochromic pulsed and non-pulsed radiation at different time durations. Acta Horticulturae, 1306: 711–718.
 7. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2020. Effect of blue light percentage on mineral elements content in Brassica microgreens. Acta Horticulturae, 1271: 119–125.
 8. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2020. Effect of supplemental UV-A radiation on mineral elements content and nitrate variation in Brassica microgreens. Acta Horticulturae, 1296: 675–682
 9. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Duchovskis P. 2020. Pulsed light-emitting diodes for higher contents of mineral elements in mustard microgreens. Acta Horticulturae, 1271: 149–154
 10. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Duchovskis P. 2020. The nutritional value of Brassica leafy greens in different growth stages. Acta Horticulturae, 1271: 455–463
 11. Brazaitytė A., Vaštakaitė V., Jankauskienė J., Viršilė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Novičkovas A., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2020. Comparison of LED and HPS illumination effects on cultivation of red pak choi microgreens under indoors and greenhouse conditions. Acta Horticulturae, 1287: 395–402
 12. Viršilė A., Brazaitytė A., Sirtautas R., Duchovskis P. 2017. Light spectral effects on phenolic compounds in Perilla frutescens leaves as related to the leaf age, color and duration of exposure. Acta Horticulturae, 1170: 981–988.
 13. Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sakalauskienė S., Sirtautas, R., Novičkovas, A., Dabašinskas L., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P. 2016. Light quality: growth and nutritional value of microgreens under indoor and greenhouse conditions. Acta Horticulturae, 1134: 277–284.
 14. Brazaitytė A., Sakalauskienė S., Viršilė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Sirtautas R., Vaštakaitė V., Miliauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A., Dabašinskas L. 2016. The effect of short-term red lighting on Brassicaceae microgreens grown indoors. Acta Horticulturae, 1123: 177–184.
 15. Samuolienė G., Brazaitytė A., Viršilė A., Sirtautas R., Sakalauskaitė J., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2015. Photomorphogenetic effects in different plant life forms. Acta Horticulturae, 1099: 129–135.
 16. Brazaitytė A., J. Jankauskienė, A. Novičkovas. 2013. The effects of supplementary short-term red LEDs lighting on nutritional quality of Perilla frutescens L. Microgreens. Rural Development 2013, Proceedings, 6 (2): 54–58.
 17. Brazaitytė A., A. Kasiulevičiūtė. 2013. The effects of HPS lamp supplementation with blue light-emitting diodes on the growth of two tomato hybrid transplants. Rural Development 2013, Proceedings, 6 (2): 49–53.
 18. Samuolienė G., Brazaitytė A., Sirtautas, R., Sakalauskienė, S., Jankauskienė , J., Duchovskis, P., Novičkovas, A. 2012. The impact of supplementary short-term red led lighting on the antioxidant properties of microgreens. Acta Horticulturae, 956: 649–656.
 19. Samuolienė, G., Brazaitytė, A., Sirtautas R., Novičkovas A., Duchovskis P. 2012. The effect of supplementary led lighting on the antioxidant and nutritional properties of lettuce. Acta Horticulturae, 952: 835–841.
 20. Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Viršilė A., Jankauskienė J., Sirtautas R., Novičkovas A., Sakalauskienė S., Sakalauskaitė J. 2012. Cultivation of vegetable transplants using solid-state lamps for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses. Acta Horticulturae, 952: 885–892.
 21. Sakalauskienė S., Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas C., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Viškelis P., Samuolienė G., Duchovskis P., Pinikienė J. 2012. Effect of Ocimum basilicum L. biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse. Acta Horticulturae, 952: 821–825.
 22. Novičkovas A., Brazaitytė A., Duchovskis P., Jankauskienė J., Samuolienė G., Virsilė A., Sirtautas R., Bliznikas Z., Zukauskas A. 2012. Solid-state lamps (LEDS) for the short-wavelength supplementary lighting in greenhouses: experimental results with cucumber. Acta Horticulturae. 927: 723–730.
 23. Bliznikas Z., Zukauskas A., Samuolienė G., Viršilė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Novičkovas A. 2012. Effect of supplementary pre-harvest led lighting on the antioxidant and nutritional properties of green vegetables. Acta Horticulturae, 939: 85–91.
 24. Zukauskas A., Bliznikas Z., Breivė K., Novičkovas A., Samuolienė G., Urbonavičiūtė A., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis, P. 2011. Effect of supplementary pre-harvest LED lighting on the antioxidant properties of lettuce cultivars. Acta Horticulturae, 907: 87–90.
 25. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Duchovskis P., Ruzgas V., Stonkus A., Vitta P., Žukauskas A., Tamulaitis G. 2009. Effect of flashing amber light on the nutriotional quality of green sprouts. Agronomy Research, 7 (spec. iss. 2): 761–767.
 26. Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Brazaitytė A., Duchovskis P., Ruzgas V., Žukauskas A. 2009. The effect of variety and lighting quality on wheatgrass antioxidant properties. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 119–128.
 27. Urbonavičiūtė A., Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G. 2009. Photophysiological Investigation Using Light Emitting Diode Illumination. Rural development, 2009. The Fuorth International Scientific Conference, 15–17 October, 4 (1): 414–417.
 28. Brazaitytė A., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė S., Jankauskienė J., Kasiulevičiūtė-Bonakėrė A., Bliznikas Z., Novičkovas A., Breivė K., Žukauskas Ž. 2009. The effect of light-emitting diodes lighting on cucumber transplants and after-effect on yield. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 102–118.
 29. Sakalauskienė S., Brazaitytė A., Šabajevienė G., Lazauskas S., Sakalauskaitė J., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Duchovskis P. 2009. Kompleksinis aplinkos veiksnių poveikis sėjamojo žirnio (Pisum sativum L.) fiziologiniams rodikliams organogenezės III-IV organogenezės etapais. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 93–101.
 30. Juknys R., Duchovskis P., Sliesaravičius A., Šlepetys Š., Raklevičienė R., Januškaitienė I., Brazaitytė A., Ramaškevičienė A., Lazauskas S., Rančelienė V., Dėdelienė K., Sakalauskaitė J., Juozaitytė R., Kadžiulienė Ž., Švegždienė D., Martinavičienė J., Urbonavičiūtė A. 2008. Changes in the sensitivity of agricultural plants to the impact of ozone and UV-B radiation in simulated warmer climate conditions. Ekologija, 54 (4): 195–200.
 31. Šabajevienė G., Sakalauskienė S., Lazauskas S., Duchovskis P., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Ulinskaitė R., Sakalauskaitė J., Brazaitytė A., Povilaitis V. 2008. Aplinkos temperatūros ir substrato drėgmės poveikis vasarinių miežių fiziologiniams rodikliams. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (4): 71–80.
 32. Balčiūnas M., Jankauskienė Z., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2008. Lapų indekso ir fotosintezės pigmentų dinamika įvairaus tankumo pluoštinių linų pasėlyje. Zemdirbyste-Agriculture, 95 (4): 97–109.
 33. Juozaitytė R., Ramaškevičienė A., Sliesaravičius A., Brazaitytė A., Duchovskis P., Burbulis N. 2007. Growth and physiological features of pea (Pisum sativum L.) of different morphotypes under ozone exposure. Biologija, 53 (3): 71–74.
 34. Samuolienė G., Duchovskis P., Šikšnianienė J., Brazaitytė A., Ulinskaitė R., Tamulaitis G., Bliznikas Z., Kurilčik G., Žukauskas A. 2006. Flowering initiation in carrots by tailoring the illumination spectrum. Acta Horticulturae, 711: 279–284.
 35. Brazaitytė A., Ulinskaitė R., Duchovskis P., Samuolienė G., Šikšnianienė J. B., Jankauskienė J., Šabajevienė G., Baranauskis K., Stanienė G., Tamulaitis G., Bliznikas Z., Žukauskas A. 2006. Optimization of lighting spectrum for photosynthetic system and productivity of lettuce by using light-emitting diodes. Acta Horticulturae, 711: 183–188.
 36. Tamulaitis G., Duchovskis P., Bliznikas Z., Breive K., Ulinskaite R., Brazaityte A., Novickovas A., Zukauskas A., Shur M. S. 2004. High-power LEDs for plant cultivation. Proceedings SPIE, 5530: 165–173.
 37. Bashmakov D. I., Lukatkin A. S., Revin V. V., Duchovskis P., Brazaitytė A., Baranauskis K. 2005. Growth of maize seedlings affected by different concentrations of heavy metals. Ekologija, 3: 22–27.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

Daugiau nei 100 straipsnių su bendraautoriais.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2019. UV LEDs in postharvest preservation and produce storage. Koutchma T. (ed.). Ultraviolet LED Technology for Food Applications – From Farms to Kitchens. Academic Press, p. 67–90.
 2. Samuolienė G., Brazaitytė A., Vaštakaitė V. 2017. Light-emitting diodes (LEDs) for improved nutritional quality. In: Dutta Gupta S. (ed.). Light Emitting Diodes for Agriculture. Springer, Singapore, p. 149–190. DOI: 1007/978-981-10-5807-3_8
 3. Jankauskienė J., Brazaitytė A., Viškelis P. 2015. Effect of different growing substrates on physiological processes, productivity and quality of tomato in soilless culture. In.: Soilless Culture – Use of Substrates for the Production of Quality Horticultural Crops. Intech, p. 99–124.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Duchovskis P., Brazaitytė A., Samuolienė G., Viršilė A., Vaštakaitė V. 2015. Fotofiziologinių tyrimų būklė ir jų taikymo perspektyvos augalininkystėje. Studija. Vilnius, LMA, 92 p. ISBN 978-9955-9371-9-7

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Jankauskienė J., Brazaitytė A. 2014. Kuo naudingi mikrožalumynai. Mano ūkis, 3: 41–42, 47.

Save

Save

En