Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Nijolė Maročkienė

Tel.  (8 37) 55 54 16, 8 673 34 429
El. paštas nijole.marockiene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

1982–1993 m. mokslinio agronomo kvalifikacija, Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas.

1978–1981 m. agronomo kvalifikacija (su pagyrimu), Kauno Mičiurino tarybinis ūkis-technikumas.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Aromatinių, prieskoninių augalų rūšių introdukcija, jų įvairovės gausinimas ir išsaugojimas
 • Daržo augalų selekcija, selekcinės medžiagos kaupimas, lietuviškų veislių palaikomoji sėklininkystė
 • Genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke

Profesinė patirtis

Nuo 2003 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto (iki 2010 m. Lietuvos Sodininkystės ir daržininkystės institutas) jaunesnioji mokslo darbuotoja.

1993–2002 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas, Daržininkystės selekcijos skyrius, asistentė.

1981–1992 m. Vytėnų sodininkystės ir daržininkystės bandymų stoties eksperimentinis ūkis, bandymų meistrė.

Kita veikla

 • Konsultacijos augintojams, ekskursijų priėmimas, dalyvavimas tiesioginėse radijo laidose, televizijos ir internetiniai įrašai, paskaitų skaitymas mokymo kursuose.
 • 2011–2012 m. magistro baigiamojo darbo „Įvairių rūšių prieskoniniai augalai ir jų panaudojimo galimybės“ vadovė, Lietuvos sveikatos mokslų universitetas Veterinarijos akademija, Veterinarijos fakultetas, Anatomijos ir fiziologijos katedra.
 • 2010 m. balandžio 13–14 d. mokymo kursų „Verslinis prieskoninių augalų auginimas“ vadovė. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas.
 • 2010 m. balandžio 27–28 d. mokymo kursų „Verslinis prieskoninių daržovių auginimas“ vadovė. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas.
 • 2009 m. magistro baigiamojo darbo „Saldžiosios paprikos veislių produktyvumo ir kokybės tyrimai“ konsultantė, Lietuvos žemės ūkio universitetas.
 • 2007–2016 m. mokslo baigiamųjų darbų recenzentė, Kauno kolegijos Kraštotvarkos fakulteto Želdinių ir agrotechnologijų katedra.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2018 m. rugsėjo mėn. dalyvauta 32 akademinių valandų trukmės kvalifikacijos tobulinimo kursuose mokymo programoje „Asmeninio efektyvumo mokymai. Galimybės. Motyvacija“, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno r. 
 • 2015 m. rugsėjo 25 d. mokslinė-praktinė konferencija „Agroinovacijų ir maisto technologijų krypties pristatymas“, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno r.
 • 2014 m. gruodžio 17 d. 5 akademinių valandų trukmės seminaras „Išskirtinės kokybės kopūstinių daržovių auginimo patirties pritaikymas Lietuvos daržininkystės ūkiuose“, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno r. 
 • 2013 m. rugsėjo 12 d. seminaras „Topinambų, moliūgų ir kitos netradicinės augalinės žaliavos auginimo ir perdirbimo galimybės ekologiniuose ūkiuose“, Babtai, Kauno r.
 • 2013 m. rugsėjo 23 d., 24 d., 26 d. ir spalio 1 d., 7 d., 10 d. dalyvauta projekto „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UniGeb)“, Nr VP1-3.1-ŠMM-01-V-02-007 mokymuose 42 akademinių valandų trukmės „Unifikuotos ir unikalios mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams“, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno r. 
 • 2013 m. gruodžio 11 d. 5 akademinių valandų trukmės seminaras „IKP kopūstinių daržovių auginimo technologijos diegimo plėtra Lietuvos augintojų ūkiuose“, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno r. 
 • 2011 m. vasario 9 d. dalyvauta 4 akademinių valandų trukmės mokymo programoje „Kūrybinio mąstymo lavinimas ir idėjų generavimo metodai“, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno r. 
 • 2011 m. vasario 28 d. dalyvauta 4 akademinių valandų trukmės mokymo programoje „Laiko planavimas ir darbo organizavimas“, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno r. 
 • 2010 m. gruodžio 13 d. dalyvauta 4 akademinių valandų trukmės mokymo programoje „Efektyvi vidinė komunikacija. Komandinio darbo organizavimas“, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės institutas, Kauno r. 

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2011–2019 m. „Augalų (sodo ir daržo) genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūra, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke“. Genų bankas. Daržo augalų projekto vykdytoja.
 • 2008–2009 m. „Ekologiškų morkų ir svogūnų auginimo technologiniai tyrimai“ (Nr. 8P- 292).
 • 2009–2010 m. „Sodo ir daržo augalų nacionalinių genetinių išteklių saugojimas“. Genų bankas (Nr. 8P-292, K/08-4).

Sukurtos augalų veislės

 • 2019 m. Vienametės saldžiosios paprikos veislė ‘Gabija’, bendraautorė.
 • 2008 m. Topinambo veislės ‘Sauliai’, bendraautorė.
 • 2008 m. Vienametės saldžiosios paprikos veislė ‘Alanta’, autorė.
 • 2005 m. Laiškinio česnako veislė ‘Aliai’, bendraautorė.
 • 2002 m. Valgomojo svogūno veislės ‘Babtų didieji’, bendraautorė.
 • 2000 m. Vienametės saldžiosios paprikos veislė ‘Reda’, bendraautorė.
 • 1999 m. Blakinės kalendros veislė ‘Raslė’, bendraautorė.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P., Maročkienė N., Karklelienė R. 2022. Estimation of morphological features and essential oil content of basils (Ocimum basilicum L.) grown under different conditions. Plants, 11 (14): 1896. IF – 4,658
 2. Bagdonavičienė A., Brazaitytė A., Viršilė A., Samuolienė G., Jankauskienė J., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Maročkienė N., Duchovskis P. 2015. Cultivation of sweet pepper (Capsicum annum) transplants under high pressure sodium lamps supplemented by light-emitting diodes of various wavelengths. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 14 (16): 3–14. IF – 0,583

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Maročkienė N., Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E. 2019. Auginimo būdų įtaka valgomojo pūtelio (Tragopogon porrifolius L.) ir valgomosios gelteklės (Scorzonera hispanica L.) produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 38 (3–4): 46–55.
 2. Dambrauskas E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Karklelienė R. 2018. Paprastojo agurko (Cucumis sativus L.) hibridų ir veislių augalų ir vaisių morfologinių rodiklių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 37 (1–2): 46–55.
 3. Maročkienė N., Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E. 2017. Saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L. subsp. macrocarpum var. grossum (L.) Sendt.) veislių produktyvumo įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (3–4): 26–35.
 4. Bundinienė O., Zalatorius V., Starkutė R., Maročkienė N. 2017. Priešsėlio augalų liekanų apdorojimo įvairiomis trąšomis ir huminėmis medžiagomis bei jų naudojimo normų įtaka produkcijos kokybei ir derliui. Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas. Mokslo darbai, 8 (13): 7–13.
 5. Maročkienė N., Markevičienė L., Juškevičienė D., Karklelienė R., Bundinienė O. 2016. Laiškinio česnako veislių ir linijų agrobiologinis įvertinimas. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 7 (12): 50–57.
 6. Buzienė I., Margelienė J., Markevičienė L., Maročkienė N. 2016. Prieskoninių augalų panaudojimo galimybių želdiniuose tyrimas. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 7 (12): 20–27.
 7. Bundinienė O., Starkutė R., Zalatorius V., Kavaliauskaitė D., Maročkienė N. 2016. Priešsėlio augalų liekanų apdorojimo įvairiomis azoto trąšomis ir huminėmis medžiagomis bei jų naudojimo normų įtaka dirvožemio savybėms ir derliui. Dekoratyviųjų ir sodo augalų sortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 7 (12): 13–19.
 8. Budrienė A., Buzienė I., Margelienė J., Maročkienė N. 2015. Trends of the culinary herbs diversity research and their use in green plantations. Environment, Technology, Resources. Proceedings of the 10th International Scientific and Practical Conference. Rezekne, vol. II, p. 71–76. 
 9. Maročkienė N., Markevičienė L. 2015. Mėtų genties įvairovės biologinių savybių ir panaudojimo galimybių želdiniuose tyrimas. Dekoratyviųjų ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 6 (11): 62–69.
 10. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2015. Evaluation of produktivity of edible onion cultivars grown in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 61–69.
 11. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., JuškevičienėD., Šikšninas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding trends for organic production in horticultural plants. Horticulturae I, Proceedings of QMOH: The First International Symposium on Quality Management of Organic Horicultural Produce, p. 43–49.
 12. Maročkienė N. 2014. Valgomosios gelteklės ir valgomojo pūtelio ekologiškai auginamų profiliuotoje dirvoje biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 5 (10): 119–123.
 13. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskas E., Viškelis P. 2014. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum L.) vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1–2): 53–59.
 14. Maročkienė N., Markevičienė L. 2013. Apium graveolens L. rūšies veislių įvertinimas remiantis morfologinėmis savybėmis ir derlumu. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 3: 47–51.
 15. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N.,  Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio (Beta vulgaris L. subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) veislė ‘Rikiai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 49–54.
 16. Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Bobinas. 2013. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 69–86.
 17. Maročkienė N., Markevičienė L. 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) agrobiologinės ypatybės.  Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 3 (8): 61–65.
 18. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Duchovskienė L. 2012. Paprastojo krapo (Anethum graveolens L.) produktyvumo vertinimas ir veislių parinkimas ekologiniams ūkiams. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (1-2): 50–54.
 19. Maročkienė N., Radzevičius A., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) veislių tinkamumas šviežios žolės derliui išauginti lauko sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3-4): 67–75.
 20. Maročkienė N., Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2012. Laiškinio česnako (Allium shoenoprasum L.) vietinių ir introdukuotų veislių morfologinių rodiklių vertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3-4): 59–65.
 21. Maročkienė N. 2011. Įvairių rūšių daugiamečių prieskoninių augalų morfologinių rodiklių įvertinimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 2 (7): 47–52.
 22. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2011. Vynuoginių pomidorų (Lycopersicon esculentum Mill. var. Cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumas ir biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (3-4): 63–73.
 23. Maročkienė N. 2010. Daugiamečių česnakų įvairių rūšių biologinių savybių tyrimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 1 (6): 104–109.
 24. Duchovskienė L., Maročkienė N., R. Karklelienė R. 2010. Skirtingos vegetacijos trukmės porų veislių, jų augimo tarpsnio ir oro temperatūros įtaka Thrips tabaci Lindl. gausumui. Sodininkystės ir daržininkystė, 29 (1): 51–61.
 25. Karklelienė R., E. Survilienė E., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Duchovskienė L. 2010. Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ekologiškai auginamų veislių derlius ir kokybė. Sodininkystės ir daržininkystė, 29 (2): 33–41.
 26. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2010. Skirtingos spalvos pomidorų vaisių biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 67–76.
 27. Maročkienė N., Karklelienė R., Radzevičius A. 2010. Baklažano (Solanom melongena L.) veislių biologinių - ūkinių savybių įvertinimas pavasariniuose nešildomuose šiltnamiuose. Sodininkystės ir daržininkystė, 29 (3): 75–81.
 28. Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Valgomosios morkos, raudonojo burokėlio ir valgomojo svogūno veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 85–94. ISSN 0236–4212.
 29. Dambrauskienė E., Maročkienė N., Viškelis P., Rubinskienė M. 2009. Evaluation of productivity and biochemical composition of edible root celery. Acta Horticulturae, 830: 115–119.
 30. Maročkienė N., Markevičienė L. 2009. Valgomosios dumplūnės (Physalis ixocarpa Bort.) augimo trukmės ir produktyvumo įvertinimas. Dekoratyvinių ir sodo augalų asortimento, technologijų ir aplinkos optimizavimas, 1: 50–53.
 31. Maročkienė N., Karklelienė R., Bobinas Č. 2009. Saldžiosios paprikos veislės ’Alanta’ biologinių - ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystės ir daržininkystė, 28 (1): 127–135.
 32. Maročkienė N. 2008. Valgomosios dumplūnės (Physalis ixokarpa Bort.) integruotų veislių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 115–121.
 33. Maročkienė N. 2007. Topinambo (Heliantus tuberosus L.) morfologinių rodiklių ir gumbų produktyvumo įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 102–107.
 34. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2007. Vaisinių daržo augalų lietuviškų veislių reprodukcinių savybių tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (2): 45–51.
 35. Maročkienė N. 2006. Saldžiosios paprikos produktyvumas nešildomuose pavasariniuose šiltnamiuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 177–185.
 36. Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Petronienė D., Radzevičius A., Bobinas Č. 2005. Investigations of reproduction features of the main vegetable Lithuanian varietties. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 129–135.
 37. Petraitytė N., Karklelienė R., Maročkienė N. 2005. Umbellifer genetic resources in Lithuania. Report of a Vegetables Network Rome: International Plant Genetic Resources Institute (IPGRI), p. 75–77.
 38. Rubinskienė M., Viškelis P., Maročkienė N., Dambrauskienė E. 2003. Asesment of zucchini as raw material for processing. Sodininkystė ir daržininkystė, 22 (4): 197–206.
 39. Bartkaitė O., Bobinienė M., Dambrauskas E., Karklelienė R., Kamštaitytė D., Maročkienė N., Petronienė O. D. 2002. Evaluation of genetic resources of vegetables and identification of donors. Biologija, p. 31–35.
 40. Maročkienė N. 2002. Saldžiosios paprikos veislė ‘Reda’. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (1): 46–53.
 41. Maročkienė N. 2002. Blakinės kalendros veislė ‘Raslė’. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (1): 38–45.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Karklelienė R., Viškelis P., Radzevičius A., Maročkiene N., Dambrauskas E., Rasiukevičiūte N., Dambrauskiene E., Juškevičiene D. 2019. Growth media influence on viability of red beet (Beta vulgaris L. var. conditiva Alef.) and carrot (Daucus sativus Rohl.) seeds. III International Symposium on Growing Media, Composting and Substrate Analysis, Milan, 24–28 June, 2019. Programa and abstracts, Novel components and innovative processing of growing media, p. 83.
 2. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2018. Jerusalem artichoke cultivar ‘Sauliai’. 2st. Internasional Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2018, “Development and technology”, 4–6 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 115.
 3. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2018. Skirtingos genetinės kilmės burokėlių, skirtų perdirbti, veislių parinkimas. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 8: 88–89. ISSN 2029–6878.
 4. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2017. Naujos daržo augalų veislės, sukurtos taikant pažangius selekcijos metodus. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 7: 113–114. ISSN 2029–6878.
 5. Dambrauskienė E., Viškelis P., Rubinskienė M., Bobinaitė R., Viškelis J., Urbonavičienė D., Miliauskienė J., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D., Radzevičius A., Uselis N., Buskienė L., Kviklys D., Lanauskas J. 2017. Biologiškai vertingų komponentų kitimas sodo ir daržo augaluose. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 7: 153–154. ISSN 2029–6878.
 6. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskas E. 2017. Valgomojo pomidoro (Solanum lycopersicum Mill.) naujos lietuviškos hibridinės veislės: ‘Adas’, ‘Ainiai’ ir ‘Auksiai’. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 7: 163–164. ISSN 2029–6878.
 7. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Sasnauskas A. 2017. The new vegetable cultivars and the application of modern breeding methods. International Scientific conference „Plant breeding: science for agricultural development“. 19–20 June, Lithuania. Presentations, p. 14.
 8. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N. 2017. Growth regulators influence on spinach (Spinacia oleracea L.) quality pre-harvest and harvest maturity”. VI Postharvest Unlimited ISHS International Conference 17–20 October 2017, Madrid, Book of abstracts, p. 203.
 9. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N. 2017. Bio-stimulators influence to the maturity and productivity of garlic (Allium sativum L.). VI Postharvest Unlimited ISHS International Conference 17–20 October 2017, Madrid, Book of abstracts, p. 209.
 10. Juškevičienė D., Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Dambrauskas E. 2016. Valgomojo česnako (Allium sativum L.) veislės ‘Dangiai’ produktyvumas ir morfologinės savybės. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 6: 98–99.
 11. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2016. Productivity and morphological features of garlic cultivars in Lithuania. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 21.
 12. Sasnauskas A., Bendokas V., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R. Gelvonaiskis B., Frercs B., Mažeikienė I., Starkus A., Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2016. Breeding of horticultural plants in Lithuania: an overview.  1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 17.
 13.  Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2016. Estimation of the productivity and biochemical composition of carrot (Daucus sativus Röhl.) hybrids ‘Ieva᾿ and ‘Rokita᾿. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture , “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, p. 62.
 14. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskas E. 2015. / Pomidorų vaisių nokimo tyrimas nedestruktyviais metodais. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 5: 92–94. ISSN 2029–6878.
 15. Brazaitytė A., Bagdonavičienė A., Jankauskienė J., Samuolienė G., Viršilė A., Sirtautas R., Sakalauskienė S., Miliauskienė J., Maročkienė N., Duchovskis P. 2015. Cultivation of sweet pepper (Capsicum annuum L.) transplants using solid-state and high-pressure sodium lamps. International Symposium on New Technologies and Management for Greenhouses – GreenSys 2015: Program and Abstracts Book. 19–23 July 2015, Evora, Portugal. p. 82–83.
 16. Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Karklelienė R. 2015.  Generative development and true seeds formalion in garlic (Allium sativum L.) grown in Lithuania. July 5–6, Wernigerode. Book of abstrakcts. p. 128.
 17. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Duchovskienė L., Juškevičienė D. 2015. Influence of metheorological conditions and growing methods for the longevity of parrot seeds. July 5–6, Wernigerode. Book of abstrakcts. p. 87.
 18. Maročkienė N., Dambrauskienė E., Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2014. Skirtingų auginimo būdų įtaka kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum L.) produktyvumui.  Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 4: 44–45. ISSN 2029–6878.
 19. Karklelienė R., Radzevičius A., Sasnauskas A., Viškelis P., Juškevičienė D., Maročkienė N., Dambrauskas E., Sakalauskienė S., Dambrauskienė1 E.,  Pinikienė J. 2014. Influence ofocimum basilicum l. Extract on tomato fruit quality and productivity. International conference Horticulture in quality and culture of life, Lednice,  Czech Republic, September 23–26, 2014. Book of abstracts, no CZ.1.07/2.2.00/28.02.0220.
 20. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio veislė ‘Rikiai’. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: naujausi tyrimų rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 3: 78-79. ISSN 2029–6878.
 21. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskienė E. 2013. Biostimulant influence on dill (Anethum graveolens L.) crop quality / Sustainable Production of Vegetable and Medicinal Plants – Achievements and Challenges, June 20–21, Warsaw, Poland.
 22. Maročkienė N., Karklelienė R., Radzevičius A. 2011. Topinambo (Helianthus tuberosus L.) selekcinių linijų derlingumas ir biocheminė sudėtis. Agrariniai ir miškininkystės mokslai: rezultatai ir inovatyvūs sprendimai. Mokslinės konferencijos pranešimai, 1: 105–107. ISSN 2029–6878.
 23. Duchovskienė L., Maročkienė N. 2010. Tabakinio tripso populiacijos gausumo kitimas daugiametėse svogūninėse daržovėse. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 171–176. ISSN 1822 – 3990.
 24. Duchovskienė L., Maročkienė N. 2010. Thrips tabaci Lindl. gausumo priklausomybė nuo oro temperatūros bei auginamų porų veislių. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 183–188. ISSN 1822–3990.
 25. Karklelienė R., Survilienė E., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Duchovskienė L. 2010. Ekologiškų morkų ir svogūnų technologinių elementų tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 151–157. ISSN 1822–3990.
 26. Maročkienė N. 2009. ’Alanta’ – nauja saldžiosios paprikos veislė. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 108–112. ISSN 1822–3990.
 27. Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Daržo augalų veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 10–16. ISSN 1822–3990.
 28. Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2008. Morkų ekologiškų sėklų auginimo ypatumai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 21: 111–116. ISSN 1822 – 3990.
 29. Maročkienė N., Bobinas Č., Karklelienė R., Radzevičius A. 2008. Įvairių rūšių daugiamečių svogūnų morfologinių rodiklių palyginimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 21: 125–130. ISSN 1822 – 3990.
 30. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Duchovskienė L., Sakalauskienė S. 2008. Pomidorų kolekcijos biologinių ir ūkinių savybių įvertinimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 21: 153–158. ISSN 1822 – 3990.
 31. Dambrauskienė E., Maročkienė N., Viškelis P., Rubinskienė. 2008. Evaluation of productivity and biochemical composition of edible root celery. IV Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes. Plovdiv, Bulgaria, p. 37.
 32. Maročkienė N. 2007. Evaluation of the integrated  cultivars of husk tomato (Physalis ixokarpa Brot.). Breeding of horticultural plants and investigation of cultivars. Present and future: abstr. of intern. sci. conf. (Babtai, 5–8 September, 2007). Babtai, p. 32.
 33. Maročkienė N. 2006. Saldžiosios paprikos veislių ir hibridų biologinių - ūkinių savybių palyginimas. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 19: 97–102. ISSN 1822–3990.
 34. Maročkienė N. 2006. Dauginimo galimybės ir tankumo įtaka daugiamečių česnakų augimui ir derliui. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 19: 103–107. ISSN 1822–3990.
 35. Maročkienė N. 2005. Evaluation of productivity and quality of annual paprika (Capsicum annuum L.) cultivars. Quality of vegetables. Teorical and practical problems : abstracts of international scientific conference. Lithuania, 15–16 September, p. 17–18.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Antanaitienė R., Basalykas P., Grakauskas R., Maročkienė N. 2010. Daržovės šiltnamyje. Ūkininko patarėjas.
 2. Sudarytojos: Survilienė E., Petronienė D., Maročkienė N., Kavaliauskaitė D. 2004. Daržininkystė. Informacinis leidinys. Nr. 22.
 3. Maročkienė N., Neverdauskas V. 2003. Prieskoniniai augalai. Ūkininko patarėjas. Informacinis leidinys.

Rekomendacijos

 1. 2020 m. Vienametės saldžiosios paprikos veislė ‘Gabija’.
 2. 2014 m. Skirtingų auginimo būdų įtaka kvapiojo baziliko produktyvumui. Rekomendacija žemės ir miškų ūkiui.
 3. 2003 m. Vienametės saldžiosios paprikos veislė ‘Reda’ ir auginimas.
 4. 2002 m. Blakinės kalendros veislė ‘Raslė’ ir auginimas.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Maročkienė N. 2018. Saldžiųjų paprikų formos ir spalvos. Mano ūkis, 09: 31–35.
 2. Maročkienė N. 2018. Salierų veislių įvairovė. Mano ūkis, 06: 36–39.
 3. Maročkienė N. 2018. Ar mokame auginti salierus? Mano ūkis, 05: 42–46.
 4. Maročkienė N., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2016. Ekologiškai auginame salierus. Mano ūkis, 11: 34–36.
 5. Maročkienė N. 2015. Prieskoninių augalų dauginimo galimybės. Mano ūkis, 03: 44–45.
 6. Maročkienė N. 2015. Gelteklė ir pūtelis. Mano ūkis, 02: 48–49.
 7. Maročkienė N. 2009. Nauja lietuviška saldžiosios paprikos veislė. Mano ūkis, 05: 43–44.
 8. Maročkienė N. 2009. Dumplūnės – netradicinės daržovės. Mano ūkis, 01: 50–51.
 9. Karklelienė R., Maročkienė N., Bobinienė M., Juškevičienė D. 2007. Ekologinė daržovių sėklininkystė. Žemės ūkis, 04: 13–14.
 10. Karklelienė R., Maročkienė N. 2008. Ekologiškų svogūnų sėklų auginimas. Mano ūkis, 01: 38–39.
 11. Maročkienė N. 2008. Daugiamečiai česnakai. Mano ūkis, 05: 56–57.
 12. Maročkienė N. 2005. Paprikos – jau seniai ne egzotika. Mano ūkis, 08: 31–32.
 13. Maročkienė N. 2005. Baklažanai ir jų auginimas. Mano ūkis, 06: 28–29.
 14. Maročkienė N. 2004. Sėjamosios petražolės. Daržininkystė, 22: 10–11.
 15. Maročkienė N. 2004. Valgomieji pastarnokai. Daržininkystė, 22: 13–14.
 16. Maročkienė N. 2004. Valgomieji salierai. Daržininkystė, 22: 11–13.
 17. Maročkienė N. 2003. Arbūzams reikia karštos vasaros. Mano ūkis, 07: 19–20.
En