Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Audrius Radzevičius

ORCiD iD: 0000-0001-6500-6137
Tel. (8 37) 55 53 70
El. paštas audrius.radzevicius@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

2003–2006 m. agrarinių mokslų magistras, Lietuvos žemės ūkio universitetas (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija), Žemės ūkio agronomijos fakultetas.

1999–2003 m. mokslinis agronomas, Lietuvos žemės ūkio universitetas, Žemės ūkio agronomijos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

2011 m. Biomedicinos mokslų srities, agrarinių mokslų daktaro laipsnis, disertacija „Pomidorų veislių įvertinimas ir atranka heteroziniams hibridams kurti“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Daržo augalų selekcija ir sėklininkystė
 • Ekologinė daržininkystė
 • Daržo augalų genetiniai ištekliai

Profesinė patirtis

Nuo 2019 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos ir technologijų skyriaus mokslo darbuotojas.

2011–2019 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Daržo augalų selekcijos sektoriaus jaunesnysis mokslo darbuotojas ar mokslo darbuotojas.

Kita veikla

 • Mokslinių konferencijų organizacinių komitetų narys.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2013 m. stažuotė Latvijos Valstybiniame Sodininkystės ir Daržininkystės Institute (Latvia State Institute of Fruit-Growing).
 • 2012 m. stažuotė Varšuvos Gyvybės Mokslų Universitete (Warsaw University of Life Science (SGGW).

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2020 m. Augalų nacionalinių genetinių išteklių lauko kolekcijų palaikymas ir atnaujinimas.
 • 2011–2017 m. Augalų (Sodo ir daržo) genetinių išteklių lauko kolekcijų priežiūra, genetinių išteklių atnaujinimas, dauginimas ir augalų genetinės medžiagos pavyzdžių rengimas saugojimui Augalų genų banke. Genų bankas.
 • 2011–2014 m. LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“, vykdytojas.
 • 2011–2012 m. „Didelės galios mikrobangų impulsų poveikis biologiniams objektams“.

Sukurtos augalų veislės

 • 2022 Valgomasis pomidoras ‘Alvita’, bendraautoris.

 • 2015 Valgomasis pomidoras ‘Adas H’, autorius.
 • 2015 Valgomasis pomidoras ‘Ainiai H’, autorius.
 • 2016 Valgomasis pomidoras ‘Auksiai H’, autorius.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2023.  Application of genetic resources in the development of new Lithuanian vegetable cultivars. Plants, 12 (4): 807. IF – 4,658

 2. Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P., Maročkienė N., Karklelienė R. 2022. Estimation of morphological features and essential oil content of basils (Ocimum basilicum L.) grown under different conditions. Plants, 11 (14): 1896. IF – 4,658
 3. Radzevičius A., Sakalauskienė S., Dagys M., Simniškis R., Karklelienė R., Juškevičienė D., Račkienė R., Brazaitytė A. 2022. Differential physiological response and antioxidant activity relative to high-power micro-waves irradiation and temperature of tomato sprouts. Agriculture, 12 (3): 422. IF – 3,408
 4. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2018. Productivity and adaptability of the new carrot and garlic cultivars in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (2): 165–170. IF – 1,020
 5. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Viškelis P. 2016. Determination of tomato quality attributes using near infrared spectroscopy and reference analysis. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (1): 91–98. IF – 0,644
 6. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D., Duchovskis P. 2016. Tomato biochemical composition and quality attributes in different maturity fruits. Acta Scientiarum Polonorum. Hortorum Cultus, 15 (6): 221–231. IF – 0,523
 7. Karklelienė R., Dambrauskienė E., Juškevičienė D., Radzevičius A., Rubinskienė M., Viškelis P. 2014. Productivity and nutritional value of dill and parsley. Horticultural Sciences (Prague), 41 (3): 131–137. IF 0,586
 8. Radzevičius A., Sakalauskienė S., Dagys M., Simniškis R., Karklelienė R., Bobinas Č., Duchovskis P. 2013. The effect of strong microwave electric field radiation on: (1) vegetable seed germination and seedling growth rate. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (2): 179–184. IF 0,523
 9. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Survilienė E., Bobinas Č., Duchovskienė L., Kavaliauskaitė D., Bundinienė O. 2012. Root yield, quality and plant resistance to diseases of organically grown carrot hybrids and cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (4): 393–398. IF 0,567

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2020. Breeding and preservation of genetic resources of carrots (Daucus sativus Röhl.). Acta Horticulturae, 1282: 201–206.

 2. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2016. Productivity and morphological features of garlic (Allium sativum L.) grown in Lithuania. Ariculture and forestry/ Poljoprivreda i šumarstvo, Padgorica, 62 (4): 109–116.
 3. Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P. 2016. Influence of homeophatic extracts to the yield and quality of tomatoes (Solanum lycopersicum) fruit. Proceedings of International Scientific Conference “Future of organic production development”, Ukraine, p. 138–143.
 4. Karklelienė R.,Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P., Sasnauskas A. 2016. Homeophatic extracts influence on fruit quality of tomatoes (Solanum Lycopersicum). Proceedings of VII International Scientific Agriculture Symposium „Agrosym 2016“. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina, p. 1720–1726.
 5. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšninas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I, Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding trends for organic production in horticultural plants. Horticulturae I, Proceedings of QMOH 2015: The 1st International Symposium on Quality Management of Organic Horicultural Produce, p. 43–49.
 6. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2015. Evaluation of produktivity of edible onion cultivars grown in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (1-2): 61–69.
 7. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2014. Tomato fruit color changes during ripening on vine. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering, 8 (2): 34–36.
 8. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskas E., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2014. Botaninių ir homeopatinių ekstraktų įtaka saldžiosios paprikos (Capsicum annuum) vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 33 (1–2): 53–59.
 9. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Farming system influence on tomato fruit quality. Proceedings of the 6th international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013. Aleksandras Stulginskis University, p. 222–226.
 10. Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Viškelis P., Šileikienė D., Pekarskas J. 2013. Biochemical and electrochemical evaluation of organic red beet (Beta vulgaris subsp. Vulgaris convar. Vulgaris var. Vulgaris) root crops. Proceedings of the 6th international scientific conference RURAL DEVELOPMENT 2013. 28–29 November 2013. Aleksandras Stulginskis University, p. 137–141.
 11. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Juškevičienė D., Dambrauskienė E. 2013. Raudonojo burokėlio (Beta vulgaris subsp. vulgaris convar. vulgaris var. vulgaris) veislė ‘Rikiai’. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1–2): 49–54.
 12. Karklelienė R., Radzevičius A., Juškevičienė D., Maročkienė N., Bobinas Č. 2013. Daržo augalų selekcijos tyrimų apžvalga. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3–4): 69–86.
 13. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Bobinatė R., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2013. Tomato fruit quality of different cultivars growth in Lithuania. International Journal of Agricultural, Biosystems Science and Engineering, 7 (7): 267–270.
 14. Sakalauskienė S., Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas Č., Brazaitytė A., Sakalauskaitė J., Viškelis P., Samuolienė G., Duchovskis P., Pinikienė J. 2012. Effect of Ocimum basilicum biological preparation on tomato fruit quality grown in greenhouse. Acta Horticulturae, 952: 821–825.
 15. Radzevičius A., Viškelis P., Karklelienė R., Viškelis J., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Sakalauskienė S. 2012. Tomato ripeness influence on fruit quality. World Academy of Science, Engineering and Technology, 64: 653–658.
 16. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N, Dambrauskienė E., Duchovskienė L.. 2012. Paprastojo krapo (Anethum graveolens) produktyvumo vertinimas ir veislių parinkimas ekologiniams ūkiams. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (1–2): 50–54.
 17. Maročkienė N., Karklelienė R., Juškevičienė D., Radzevičius A. 2012. Laiškinio česnako (Allium schoenoprasum) vietinių ir introdukuotų veislių bei selekcinių numerių morfobiologinių rodiklių vertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė. 31 (3–4): 59–65.
 18. Maročkienė N., Radzevičius A., Karklelienė R., Juškevičienė D. 2012. Kvapiojo baziliko (Ocimum basilicum) veislių tinkamumas šviežios žolės derliui išauginti lauko sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3–4): 67–75.
 19. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Rubinskienė M., Karklelienė R., Maročkienė N., Juškevičienė D. 2012. Sėjos laiko įtaka pomidorų veislės ‘Tamina‘ derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (3–4): 37–46. 
 20. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2011. Vynuoginių pomidorų (Lycopersicon esculentum var. cerasiforme (Dunal) A. Gray) derlingumas ir biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 30 (3–4): 63–73.
 21. Karklelienė R., Survilienė E., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Duchovskienė L. 2010. Valgomojo svogūno (Allium cepa L.) ekologiškai auginamų veislių derlius ir kokybė. Sodininkystės ir daržininkystė, 29 (2): 33–41.
 22. Radzevičius A., Viškelis J., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2010. Skirtingos spalvos pomidorų vaisių biocheminės savybės. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 67–76.
 23. Maročkienė N., Karklelienė R., Radzevičius A. 2010. Baklažano (Solanom melongena L.) veislių biologinių - ūkinių savybių įvertinimas pavasariniuose nešildomuose šiltnamiuose. Sodininkystės ir daržininkystė, 29 (3): 75–81.
 24. Karklelienė R., Survilienė E., Maročkienė N., Dambrauskienė E., Radzevičius A., Duchovskienė L. 2010. Ekologiškų morkų ir svogūnų technologinių elementų tyrimai. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 23: 151–157.
 25. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Viškelis P. 2009. Nutrition quality of different tomato cultivars. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (4): 67–75.
 26. Karklelienė R., Viškelis P. Radzevičius A., Duchovskienė L. 2009. Evaluation of Productivity and Biochemical Composition of Perspective Red Beet breeding Number. Proccedings of the 4th Balkan Symposium on Vegetables and Potatoes, 1: 255–260.
 27. Karklelienė R., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Bobinas Č., Kavaliauskaitė D. 2009. Reproduction features of organically grown edible carrot (Daucus sativus Röhl.) of Lithuanian cultivars. Agronomy Research, 7 (spec. iss. 1): 305–310.
 28. Radzevičius A., Karklelienė R., Viškelis P., Bobinas Č., Bobinaitė R., Sakalauskienė S. 2009. Tomato (Lycopersicon esculentum ) fruit quality and physiological parameters at different ripening stages of Lithuanian cultivars. Agronomy Research, 7 (spec. iss. 2): 712–718.
 29. Karklelienė R., Maročkienė N., Radzevičius A., Bobinas Č., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Valgomosios morkos, raudonojo burokėlio ir valgomojo svogūno veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 85–94.
 30. Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas Č. 2009. Productivity and root-crop quality of Lithuanian carrot (Daucus sativus Röhl.) breeder lines. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences, Section B, 63 (1–2) (660–661): 63–65.
 31. Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N., Radzevičius A., Dambrauskienė E., Duchovskienė L., Brazaitytė A. 2009. Daržo augalų veislių reprodukcinių savybių tyrimai ex situ. Sodininkystės ir daržininkystės mokslo tyrimai. Mokslinės ataskaitinės konferencijos medžiaga, 22: 10–16.
 32. Karklelienė R., Dambrauskienė E., Radzevičius A. 2008. Evaluation of the morphological, physiological and biochemical parameters of edible carrot (Daucus sativus Röhl.). Biologija, 54 (2): 101–104.
 33. Karklelienė R., Bobinas Č., Radzevičius A. 2008. Combining ability of biochemical composition in carrots (Daucus sativus Röhl.). Овощеводство. Минск, 14: 48–54.
 34. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Viškelis P. 2008. Valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) lietuviškų ir baltarusiškų veislių vaisių biocheminių savybių tyrimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 107–114.
 35. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Maročkienė N. 2007. Vaisinių daržo augalų lietuviškų veislių reprodukcinių savybių tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (2): 45–51.
 36. Radzevičius A., Karklelienė R., Bobinas Č., Sakalauskienė S., Duchovskis P. 2007. Valgomojo pomidoro (Lycopersicon esculentum Mill.) veislių fiziologinių ir morfologinių rodiklių įvertinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 45–51.
 37. Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas Č., Duchovskienė L. 2007. Ekologiškai augintų burokėlių veislių bei hibridų produktyvumas ir šakniavaisių kokybė. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4) 45–51.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Karklelienė R.,Juškevičienė D., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Sasnauskas A. The new vegetable cultivars and the application of modern breeding methods. International Scientific conference „Plant breeding: science for agricultural development“. 19-20 June, 2017, Lithuania. Book of abstracts, 14.
 2. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Sasnauskas A. 2016. Productivity and morphological features of garlic (Allium sativum) grown in Lithuania. VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06–09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, 129.
 3. Karklelienė R.,Juškevičienė D., Radzevičius A., Viškelis P., Sasnauskas A. 2016. Homeophatic extracts influence on fruit quality of tomatoes (Solanum Lycopersicum). VII International Scientific Agriculture Symposium “Agrosym 2016”. 06-09 October, Jahorina, Bosnia and Herzegovina. Book of abstracts, 708.
 4. Juškevičienė D., Karklelienė R.,Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2016. Productivity and morphological features of garlic cultivars in Lithuania. 1st International Conference on the Scientific Actualities and Innovations in Horticulture 2016, “Development and technology”, 2–3 June, Kaunas, Lithuania, Book of abstracts, 21.
 5. Karklelienė R., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskienė E. 2013. Biostimulant influence on dill (Anethum graveolens L.) crop quality. Sustainable Production of Vegetable and Medicinal Plants – Achievements and Challenges, June 20–21, Warsaw, Poland, p. 41.
 6. Radzevičius A., Viškelis P., Viškelis J., Bobinaitė R., Karklelienė R. 2013. Seedlings age impact on tomato yield and fruit quality. Sustainable Production of Vegetable and Medicinal Plants – Achievements and Challenges, June 20–21, Warsaw, Poland, p. 76.
 7. Dambrauskienė E., Zalatorius V., Radzevičius A., Viškelis P., Karklelienė R., Rubinskienė M. 2013. Influence growing methods on medical plants root yield and quality / Sustainable Production of Vegetable and Medicinal Plants – Achievements and Challenges, June 20–21, Warsaw, Poland, p. 76.
 8. Karklelienė R., Radzevičius A., Bobinas Č. 2007. Productivity and root-crop quality investigation in carrots (Daucus Sativus Röhl.) selection nubers. Proceedings of the Latvian academy of sciences, 61 (5): 169.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Viškelis P., Radzevičius A., Urbonavičienė D., Viškelis J., Karklelienė R, Bobinas Č. 2015. Biochemical Parameters in Tomato Fruits from Different Cultivars as Functional Foods for Agricultural, Industrial, and Pharmaceutical Uses, Plants for the Future, Prof. Hany El-Shemy (Ed.), ISBN: 978-953-51-2185-5, InTech, DOI: 10.5772/60873.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E. 2022. Uždaro grunto daržo augalų selekcija. Augalų selekcija Lietuvoje amžių sandūroje. Monografija. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, p. 48–50. ISBN 978-609-451-005-2.
 2. Karklelienė R., Radzevičius A. 2013. Daržo augalų veislių tyrimo metodika (2.11). Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams. Kaunas, p. 243–251.

Rekomendacijos

 1. Valgomasis pomidoras (Solanum lycopersicum) Alvita. 2022. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. 
 2. Vienametė paprika GABIJA. 2020. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. 

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Radzevičius A. 2021.Veislė ta pati, išvaizda kitokia. Kodėl? Rasos, p. 22.
 2. Radzevičius A., Viškelis P. 2014. Pomidorų kokybės nustatymas nepažeidžiant vaisiaus. 6.
 3. Radzevičius A., Viškelis P. 2013. Ką prarandame vėlindami pomidorų sėją? 5.
 4. Radzevičius A., Karklelienė R., Viškelis J. 2011. Skirtingos spalvos pomidorų ir biocheminė sudėtis. Mano ūkis, 7.
En