Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Kristina Laužikė

ORCiD iD: 0000-0002-8821-1245
Tel. 8 610 80 551
El. paštas kristina.lauzike@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas 

2017–2021 m. Doktorantūros studijos LAMMC.

2014–2016 m. Magistro studijos (Sodininkystė ir daržininkystė – Agronomijos magistras) ASU (nuo 2019 m. VDU Žemės ūkio akademija) .

2010–2014 m. bakalauro studijos ASU (Sodininkystė ir želdininkystė – Žemės ūkio mokslų bakalauras).

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augalų fiziologija
 • Fotofiozologija

 Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

2020–2021 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

Nuo 2013 m. ASU Pomologinis sodas, sodo technikė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2019 m. gruodžio 17–19 d. mokymai „Mokslinio teksto rašymo formatai, charakteristikos ir specifika“, Trakai, Lietuva.
 • 2019 m. lapkričio 25–29 d. statistikos mokymai „Statistinė duomenų analizė su SAS programa ir statistiniai metodai žemės ūkyje bei eksperimentinėje biologijoje“, Trakai, Lietuva. 

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2021–2024 m. Mokslininkų grupių projektas „Aplinkos veiksnių ir genotipo įtaka augalų egzosomų charakteristikoms ir potencialiam taikymui kosmetikai ir farmacijai“, vykdytoja.
 • 2020–2023 m. Projektas pagal jungtinės veiklos sutartį „Išmaniosios augalų auginimo uždarose erdvėse sistemos sukūrimas“ (CPB-20-4), vykdytoja.
 • 2020–2023 m. LMT Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje „Biologinės augalų apsaugos strategijos tvariai ir konkurencingai kontroliuojamos aplinkos daržininkystei (BIOCLED)“, vykdytoja.
 • 2019–2022 m. Mokslininkų grupių projektas „Šviesa kaip biofortifikacijos įrankis: fotofiziologiniai mikroelementų kiekio valdymo lapinėse daržovėse aspektai“ (BIOFERTILED), LMT, vykdytoja.
 • 2018–2021 m. LMT Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje „UV-A apšvietimo strategijos kontroliuojamos aplinkos daržininkystei siekiant tvarios, aukštos vertės produkcijos“, vykdytoja.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Dėnė L., Laužikė K., Rasiukevičiūtė N., Chrapačienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Sutulienė R., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2023. Defense response of strawberry plants against Botrytis cinerea influenced by coriander extract and essential oil. Frontiers in Plant Science, 13: 1098048. IF – 6,627
 2. Sirgedaitė-Šėžienė V., Lučinskaitė I., Mildažienė V., Ivankov A., Koga K., Shiratani M., Laužikė K., Baliuckas V. 2022. Changes in content of bioactive compounds and antioxidant activity induced in needles of different half-sib families of Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) by seed treatment with cold plasma. Antioxidants, 11 (8): 1558. IF – 7,675
 3. Sutulienė R., Laužikė K., Pukas T., Samuolienė G. 2022. Effect of light intensity on the growth and antioxidant activity of sweet basil and lettuce. Plants, 11 (13): 1709. IF – 4,658
 4. Vaštakaitė-Kairienė V., Samuolienė G., Šveikauskas V., Laužikė K., Jurkonienė S. 2022. The influence of end-of-day blue light on the growth, photosynthetic, and metabolic parameters of lettuce at different development stages. Plants, 11 (20): 2798. IF – 4,658
 5. Viršilė A., Samuolienė G., Laužikė K., Šipailaitė E., Balion Z., Jekabsone A. 2022. Species-specific plant-derived nanoparticle characteristics. Plants, 11 (22): 3139. IF – 4,658
 6. Kviklys D., Viškelis J., Liaudanskas M., Janulis V., Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N., Lanauskas J. 2022. Apple fruit growth and quality depend on the position in tree canopy. Plants11 (2): 196. IF – 4,658
 7. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Rasiukevičiūtė N., Viršilė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Valiuškaitė A., Dėnė L., Chrapačienė S., Kupčinskienė A., Samuolienė G. 2022. Phenolic compounds content evaluation of lettuce grown under short-term preharvest daytime or nighttime supplemental LEDs. Plants, 11 (9): 1123. IF – 4,658
 8. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Sutulienė R., Laužikė K., Viršilė A., Samuolienė G., Runkle E. S. 2022. Photon distribution of ole-source lighting affects the mineral nutrient content of microgreens. Agriculture, 12 (8): 1086. IF – 3,408
 9. Jankauskienė J., Laužikė K., Kavaliauskaitė D. 2022. Effects of vermicompost on quality and physiological parameters of cucumber (Cucumis sativus L.) seedlings and plant productivity. Horticulturae, 8 (11): 1009. IF – 2,923
 10. Sirgedaitė-Šėžienė V., Laužikė K., Uselis N., Samuolienė G. 2022. Metabolic response of Malus domestica Borkh cv. Rubin apple to canopy training treatments in intensive orchards. Horticulturae, 8: 300. IF – 2,923
 11. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P. J., Laužikė K., Brazaitytė A., Duchovskis P. 2021. The physiological response of lettuce to red and blue light dynamics over different photoperiods. Frontiers in Plant Science, 11: 2294. IF – 6,627
 12. Lučinskaitė I., Laužikė K., Žiauka J., Baliuckas V., Čėsna V., Sirgedaitė-Šėžienė V. 2021. Assessment of biologically active compounds, organic acids and antioxidant activity in needle extracts of different Norway spruce (Picea abies (L.) H. Karst) half-sib families. Wood Science and Technology, 55: 1221–1235. IF – 2,898
 13. Laužikė K., Uselis N., Samuolienė G. 2021. The influence of rootstock and high-density planting on apple cv. Auksis fruit qualityPlants, 10 (6): 1253. IF – 4,658

 14. Brazaitytė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K., Duchovskis P., Małek S. 2021. Effect of different ratios of blue and red LED light on Brassicaceae microgreens under a controlled environment. Plants, 10 (4): 801. IF – 4,658

 15. Laužikė K., Uselis N., Samuolienė G. 2021. The influence of agrotechnological tools on cv. Rubin apples qualityAgronomy, 11 (3): 463. IF – 3,949

 16. Laužikė K., Uselis N., Kviklys D., Samuolienė G. 2020. Orchard planting density and tree development stage affects physiological processes of apple (Malus domestica Borkh.) treeAgronomy10 (12): 1912. IF – 3,417
 17. Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P. J., Laužikė K., Samuolienė G. 2020. The comparison of constant and dynamic red and blue light irradiation effects on red and green leaf lettuce. Agronomy, 10: 1802. IF – 3,417

 18. Laužikė K., Sirgėdaitė-Šėžienė V., Uselis N., Samuolienė G. 2020. The impact of stress caused by light penetration and agrotechnological tools on photosynthetic behavior of apple trees. Scientific Reports, 10: 9177. IF – 4,379
 19. Samuolienė G., Viršilė A., Miliauskienė J., Haimi P., Laužikė K., Jankauskienė J., Novičkovas A., Kupčinskienė A., Brazaitytė A. 2020. The photosynthetic performance of red leaf lettuce under UV-A irradiation. Agronomy, 10 (6): 761.  IF – 3,417
 20. Viršilė A., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Jankauskienė J., Novičkovas A., Laužikė K., Samuolienė G. 2020. The distinct impact of multi-color LED light on nitrate, amino acid, soluble sugar and organic acid contents in red and green leaf lettuce cultivated in controlled environment. Food Chemistry, 310: 125799. IF – 7,514

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Vaštakaitė-Kairienė V., Brazaitytė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Sutulienė R., Duchovskis P., Samuolienė G. 2022. Iron biofortification of broccoli microgreens under different radiation spectrum and composition of nutrient solution. Acta Horticulturae, 1337: 187–194.
 2. Viršilė A., Balaika G., Samuolienė G., Brazaitytė A., Jankauskienė J., Miliauskienė J., Laužikė K., Haimi P. H. 2022. The impacts of lighting parameters on the growth and antioxidant properties of Kalanchoe pinnata in controlled environment. Acta Horticulturae, 1337: 151–156.
 3. Uselis N., Lanauskas J., Laužikė K., Kviklys D. 2022. Pruning type and tree growth control methods influence apple yield and fruit quality. Acta Horticulturae, 1346, 359–364.
 4. Miliauskienė J., Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K. 2022. Zinc biofortification of hydroponic mustard microgreens grown under different red and blue LED lighting ratios. Biology and Life Science Forum, In Press.
 5. Brazaitytė A., Miliauskienė J., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Laužikė K., Stašytė K., Duchovskis P., Samuolienė G. 2021. The response of baby leaf lettuce to selenium biofortification under different lighting conditions. Biology and Life Sciences Forum, 3 (1): 10.
 6. Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N. 2021. The impact of competitive stress on photosynthetic indices in apple tree leaves. ISHS Acta Horticulturae 1327: IV International Symposium on Horticulture in Europe – SHE2021.
 7. Laužikė K., Uselis N., Samuoliene G. 2020. Effect of planting scheme on photosynthetic activity and drymatter accumulation in apple leaves. Agronomy Research, 18 (S4): 2752–2760.
 8. Lučinskaitė I., Sirgedaitė-Šėžienė V., Laužikė K., Čėsna V. 2020. Biocheminių rodiklių ir antioksidacinio aktyvumo pokyčiai paprastosios eglės (Picea abies (l). H. Karst.) spygliuose po poveikio fizikiniais stresoriais. Aplinkos apsaugos inžnerija / Environmental Protection Engineering, p. 33–38.
 9. Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N. 2019. The impact of light penetration into canopy and seasonality on photosynthetic indices in apple tree leaves. AGROFOR International Journal, 4 (3): 18–24.
 10. Laužikė K., Samuolienė G. 2018. Leaf optical properties reflect changes of photosynthetic indices in apple trees. Research for Rural Development, 2: 90–94.
En