Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Juozas Lanauskas

ORCiD iD: 0000-0002-9073-9110
Tel. +370 37 555 304
El. paštas juozas.lanauskas@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

1993–1998 m. doktorantas, Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės institutas.

1991 m. mokslinio agronomo kvalifikacinis laipsnis, Lietuvos žemės ūkio akademija (nuo 2019 m. VDU žemės ūkio akademija), Agronomijos fakultetas. 

Mokslo laipsniai ir vardai

1998 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Obelų sodo veisimo tyrimai buvusio sodo vietoje“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Obelų sodų kaitos klausimai
 • Sodo augalų ir uogakrūmių mityba
 • Kaulavaisių poskiepiai

Profesinė patirtis

Nuo 2020 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodininkystės technologijų skyriaus vedėjas

Nuo 2010 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

1998 m. lapkričio 5 d. – 1999 m. gruodžio 31 d. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotojas.

1998 m. kovo 2 d. – lapkričio 4 d. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto asistentas.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2016 m. sausio 26–27 d. mokymai „Agrarinės aplinkosaugos ir ūkininkavimo saugomose teritorijose reikalavimų įgyvendinimas“, programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Vilnius.
 • 1995 m. stažuotė Ullensvang’o tyrimų stotyje (Bioforsk Ullensvang, Lofthus), Norvegija.

Kita veikla

 • 2016 m. tarptautinės konferencijos „Sodininkystės ir daržininkystės mokslinės aktualijos ir inovacijos 2016“ organizacinio komiteto narys.

 • 2006 m. tarptautinės mokslinės konferencijos „Fruit tree rootstocks for temperate zone: biological, ecological and technological aspects“ organizacinio komiteto narys.
 • 1997 m. tarptautinės mokslinės konferencijos „Šiuolaikinės sodininkystės pasiekimai ir plėtros kryptys“ („Modern orchards: achievements and tendencies“) organizacinio komiteto narys.

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2022–2023 m. Lietuvos žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos priemonės „Parama taikomiesiems tyrimas vykdyti“ projekto „IKOK gairių parengimas sodo ir daržo augalams“ dalyvis.
 • 2022–2024 m. Horizon 2020 mokslinių tyrimų ir inovacijų programos projekto „Metodinių priemonių, skirtų braškių genotipų įvertinimui Lietuvoje, sukūrimas (LTtraining)“ dalyvis.
 • 2017 m. „Sodo ir daržo augalų mitybos optimizavimas panaudojant natūralios kilmės biostimuliatorius“, sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM.
 • 2017–2019 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektas „Senųjų sodo, daržo ir dekoratyvinių augalų auginimas: Paveldo sodų turas“.
 • 2016–2019 m. Europos teritorinio bendradarbiavimo tikslo programos projektas R004 „Netechnologinių inovacijų diegimo bei inovatyvumo skatinimas vaisių auginimo bei perdirbimo srityse pasirinktose Baltijos jūros regiono šalyse“ (InnoFruit).
 • 2016 m. „Mokslinis tyrimas dėl žieminių javų, vasarinių pupinių ir miglinių javų, vaisių, daržovių, uogynų, daugiamečių žolių veislių tinkamų auginti ekologinės gamybos ūkiuose Lietuvoje“, sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM.
 • 2015–2016 m. „Naujų braškių veislių tyrimai ir technologinis jų auginimo įvertinimas“, sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM.
 • 2014–2015 m. „Stambiavaisių slyvų veislių ir veislių-poskiepių derinių tyrimai“, sutartis su Nacionaline mokėjimo agentūra prie ŽŪM.
 • 2012–2013 m. Lietuvos Respublikos ŠMM projektas „Universitetų žinių ir technologijų perdavimo gebėjimų stiprinimas (UNIGEB)“.
 • 2011–2014 m. LMT nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Auginimo ir laikymo būdų bei technologijų įtaka sodininkystės ir daržininkystės produktų kokybei“.
 • 2011–2013 m. ŽŪM projektas „Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas ir perdirbimas“.
 • 2010–2012 m. LLII-060 projektas „Sodininkystės technologijų sklaidos centro plėtra“.
 • 2008–2011 m. ŽŪM projektas „Technologinės inovacijos ekologiniams obelų sodams“.
 • 2008–2009 m. LR ŽŪM projektas „Ekologinės gamybos ūkiams tinkamiausių obelų veislių nustatymas“.
 • 2007–2008 m. AB „Achema“ projektas „Kalcio nitrato tirpalo agrocheminiai tyrimai tikslu įvertinti jo agrocheminį efektyvumą“.
 • 2007 m. LR VMSF projektas „Gentinio dirvos nualinimo poveikis obelų biometriniams rodikliams bei fiziologiniams biocheminiams procesams“.
 • 2005–2006 m. BALTHORT projektas „Lietuvos ir Latvijos sodininkų bendradarbiavimo skatinimas, siekiant tvarios sodininkystės plėtros“.
 • 2001 m. AB „Achema“ projektas „Naujų skystų trąšų sodams technologijos sukūrimo agrocheminis pagrindimas“.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Stanys V. 2023. Performance of sweet cherry cultivars and advanced selections on Gisela 5 rootstock in young orchards. Plants, 12 (3): 614. IF – 4,5
 2. Kviklys D., Viškelis J., Liaudanskas M., Janulis V., Laužikė K., Samuolienė G., Uselis N., Lanauskas J. 2022. Apple fruit growth and quality depend on the position in tree canopy. Plants11 (2): 196. IF – 4,5
 3. Raudone L., Puzerytė V., Vilkickyte G., Niekyte A., Lanauskas J., Viskelis J., Viskelis P. 2021. Sea buckthorn leaf powders: the impact of cultivar and drying mode on antioxidant, phytochemical, and chromatic profile of valuable resource. Molecules, 26 (16): 4765. IF – 4,927
 4. Lanauskas J., Uselis N., Buskienė L., Mažeika R., Staugaitis G., Kviklys D. 2021. Cattle horn shavings: A possible nitrogen source for apple trees. Agronomy11 (3): 540. IF – 3,949
 5. Liaudanskas M., Okulevičiūtė R., Lanauskas J., Kviklys D., Zymonė K., Rendyuk T., Žvikas V., Uselis N., Janulis V. 2020. Variability in the content of phenolic compounds in plum fruit. Plants, 9: 1611. IF – 3,935

 6. Uselis N., Viškelis J., Lanauskas J., Liaudanskas M., Janulis V., Kviklys D. 2020. Planting distance affects apple tree growth, fruit yield and quality. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (4): 367–372. IF – 1,083
 7. Kviklys D., Viskelis J., Lanauskas J., Uselis N., Liaudanskas M., Janulis V. 2020. Effects of growth control on yield and fruit quality of the apple cultivar 'Rubin'. Agricultural and Food Science, 29 (3): 257–264. IF – 1,375
 8. Viškelis J., Uselis N., Liaudanskas M., Lanauskas J., Bielicki P., Univer T., Lepsis J., Kviklys D. 2019. Location effects across northeastern Europe on bioactive compounds in apple fruit. Agricultural and Food Science, 28 (2): 93–100. IF – 0,731
 9. Lanauskas J., Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Uselis N., Viškelis J., Viškelis P. 2017 Lower nitrogen nutrition determines higher phenolic content of organic apples. Horticultural Sciences (Prague), 44 (3): 13–19.
 10. Kviklys D., Lanauskas J., Uselis N., Viškelis J., Viškelienė A., Buskienė L., Staugaitis G., Mažeika R., Samuolienė G. 2017. Rootstock vigour and leaf colour affect apple tree nutrition. Zemdirbyste-Agriculture, 104 (2): 185–190. IF – 0,746
 11. Kviklys D., Čeidaitė A., Lanauskas J., Uselis N., Samuolienė G. The effect of rootstock on apple tree bearing stability in a cooler climate. Agricultural and Food Science, 25 (1): 81–88.
 12. Kviklys D., Liaudanskas M., Janulis V., Viškelis P., Rubinskienė M., Lanauskas J., Uselis N. Rootstock genotype determines phenol content in apple fruits. Plant, Soil and Environment, 60 (5): 234–240.
 13. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Viškelis P., Kviklienė N., Buskienė L. 2014. Rootstock effect on the performance of sweet cherry (Prunus avium) cv. ‘Vytėnų rožinė’. Zemdirbyste-Agriculture, 101 (1): 85–90. IF – 0,420
 14. Kviklys D., Kviklienė N., Bielicki P., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J. 2013. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of apple (Malus domestica) new rootstocks. Zemdirbyste-Agriculture, 100 (4): 441–446. IF – 0,523
 15. Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Kviklys D., Buskienė L., Mažeika R., Staugaitis G. 2012. The effect of calcium foliar fertilizers on cv. Ligol apples. Plant, Soil and Environment, 58: 459–464.
 16. Lanauskas J., Uselis N., Kviklys D., Kviklienė N., Buskienė L. 2012. Rootstock effect on the performance of sweet cherry cv. Lapins. Horticultural Sciences (Prague), 39 (2): 55–60.
 17. Kviklys D., Kviklienė N., Bite A., Lepsis J., Univer T., Univer N., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2012. Baltic fruit rootstock studies: evaluation of 12 apple rootstocks in North-East Europe. Horticultural Sciences (Prague), 39 (1): 1–7.
 18. Kviklienė N., Kviklys D., Valiuškaitė A., Viskelis P., Uselis N., Lanauskas J., Buskiene L. 2011. Effect of harvest date on fruit maturity, quality and storability of ‘Lodel’ apples. Journal of Food, Agriculture and Environment, 9 (3–4): 210–213.

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Uselis N., Lanauskas J., Laužikė K., Kviklys D. 2022. Pruning type and tree growth control methods influence apple yield and fruit quality. Acta Horticulturae, 1346, 359–364.

 2. Kviklys D., Viškelis J., Liaudanskas M., Uselis N., Janulis V., Lanauskas J. 2021. Accumulation of secondary metabolites in apple fruit depends on orchard planting and management technologies. Acta Horticulturae, 1329: 141–148.
 3. Grāvīte I., Kaufmane E., Cirša E., Lanauskas J. 2020. Preliminary performance of six plum rootstocks on six European plum cultivars in Latvia. Acta Horticulture, 1281: 137–144
 4. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis J., Liaudanskas M., Samuolienė G., Kviklys D. 2020. Long-term evaluation of super-dwarf rootstock: impact on tree growth, productivity and apple fruit quality. Acta Horticulturae, 1281: 185–190.
 5. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Buskienė L. 2019. Plum Cultivar Evaluation on yrobalan Rootstock in Lithuania. Proceedings of the Latvian Academy of Sciences. Section B. Natural, Exact, and Applied Sciences, 73 (3): 232–237.
 6. Kviklys D., Čeidaitė A., Lanauskas J., Uselis N., Samuolienė G. 2016. Does the rootstock affect alternate bearing of apple tree? Acta Hort. (ISHS) 1119: 49–52.
 7. Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N., Viškelis P., Rubauskis E. 2014. Effect of Soil Managament on Tree Nutrition and Yield in Apple Organic Orchard. Acta Hort. (ISHS) 1058: 175–180.
 8. Kviklys D., Viškelis P., Rubinskienė M., Kviklienė N., Liaudanskas M., Lanauskas J., Janulis V. 2014. Rootstock Affects Apple Fruit Biochemical Content: Preliminary Results. Acta Hort. (ISHS) 1058: 595–599.
 9. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2013. Skirtingais terminais naudojamų herbicidų poveikis obelų augumui ir produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 15–21.
 10. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Buskienė L. 2013. Sodininkystės mokslo raida LAMMC SDI Sodininkystės technologijų skyriuje. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 49–68.
 11. Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaite J., Kvikliene N., Uselis N. 2011. Investigation of Apple Rootstocks in the Nursery. Acta Hort., 903: 425–429.
 12. Sasnauskas A., Trajkovski V., Strautina S., Tikhonova O., Šikšnianas T., Rubinskiene M., Viškelis P., Lanauskas J., Valiuškaite A., Rugienius R., Bobinas Č. 2009. Evaluation of blackcurrant cultivars and perspective hybrids in Lithuania. Agronomy Research, 7 (Special Issue I): 737–743.
 13. Valiuškaite A., Raudonis L., Lanauskas J., Sasnauskas A., Surviliene E. 2009. Disease incidence on different cultivars of apple tree for organic growing. Agronomy Research, 7 (Special Issue I): 536–541.
 14. Lanauskas J., Valiuškaitė A., Kviklienė N., Sasnauskas A., Uselis N. 2009. Assessment of apple cultivars for organic fruit cultivation. Agronomy Research, 7 (Special Issue I): 363–368.
 15. Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaitė J., Kviklienė N., Uselis N. 2008. Soil exhaustion and rootstock effect on the growth of apple planting material. Agronomy research, 6 (2): 511–516.
 16. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N. 2007. Evaluation of rootstocks for sweet cherry cv. 'Vytenu rozine'. Acta Hort., 732: 335–339.
 17. Kviklys D., Lanauskas J. 2007. Effect of budding height and rootstocks on the quality of apple planting material. Acta Hort., 732: 141–144.
 18. Lanauskas J., Uselis N., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2006. Effect of foliar and soil applied fertilizers on strawberry healthiness, yield and berry quality. Agronomy Research, 4: 247–250.
 19. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J. 2006. Possibilities of weed control with herbicide Basta 150 SL in a young apple tree orchard, Agronomy Research, 4: 155–158.
 20. Valiuškaitė A., Kviklienė N., Kviklys D., Lanauskas J. 2006. Postharvest fruit rots incidence depending on apple maturity, Agronomy Research, 4: 427–431.
 21. Lanauskas J., Kviklienė N. 2006. Effect of calcium foliar application on some fruit quality characteristics of ‘Sinap Orlovskij’ apple, Agronomy Research, 4 (1): 31–36.
 22. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Buskienė L. 2013. Sodininkystės mokslo raida LAMMC SDI Sodininkystės technologijų skyriuje. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 49–68.
 23. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2013. Skirtingais terminais naudojamų herbicidų poveikis obelų augumui ir produktyvumui. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (1-2): 15–21.
 24. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N. 2012. Herbicido Klinik Plus (v. m. glyphosate ir 2,4-D) efektyvumas obelų sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 31 (1-2): 18–27.
 25. Lanauskas J., Viškelis P., Uselis N. 2010. Dygliuotųjų šaltalankių (Hippophae rhamnoides L.) derliaus nuėmimas karpant šakas. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 33–41.
 26. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P. 2010. Vėlyvųjų braškių veislių tyrimas auginant jas profiliuotoje dirvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (4): 15–22.
 27. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2010. ‘Ligol’ obelų užuomazgų retinimas skirtinguose morfogenezės etapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 29 (1): 3–10.
 28. Buskienė L., Lanauskas J., Viškelis P. 2009. Kalcio trąšų įtaka aviečių derliui ir jo kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 75–84.
 29. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2009. Obelų ‘Alva’ žiedų ir užuomazgų retinimas rankomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (1): 37–42.
 30. Lanauskas J. 2009.  Laikotarpio nuo seno sodo išrovimo iki naujojo įveisimo trukmės įtaka pakartotinai auginamoms obelims. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (2): 21–27.
 31. Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P. 2009. Braškių veislių tyrimas, auginant jas profiliuotoje dirvoje po Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 51-60.
 32. Kviklienė N., Kviklys D., Lanauskas J., Uselis N. 2008. Skynimo laiko įtaka ‘Alva’ obuolių kokybei vaisiams nokstant ir juos laikant. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (1): 3–8.
 33. Uselis N., Lanauskas J., Zalatorius V., Duchovskis P., Brazaitytė A., Urbonavičiūtė A. 2008. Dirvos priežiūros būdų įvertinimas auginant desertines braškes lysvėse. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (2): 295–305.
 34. Lanauskas J., Kviklys D., Sakalauskaitė J. 2008. Pakartotinio obelų sodų veisimo biologiniai ir technologiniai aspektai Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 135–141.
 35. Lanauskas J. 2008. Sodų ir uogynų mitybos tyrimai. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 119–125.
 36. Kviklys D., Lanauskas J. 2008. Sodo augalų poskiepiai Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (3): 109–118.
 37. Lanauskas J., Kviklienė N. 2008. Kalcio trąšų įtaka ‘Šampion’ veislės obelų lapų ir vaisių cheminei sudėčiai. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 43–50.
 38. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2008. Cheminio žiedų ir užuomazgų retinimo įtaka ‘Šampion’ veislės obelų vaisių kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 27 (4): 33–42.
 39. Lanauskas J., Kviklienė N. 2007. Kalcio trąšų įtaka ‘Sinap orlovskij’ obelų lapų ir vaisių cheminei sudėčiai. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 101–106.
 40. Sakalauskaitė J., Kviklys D., Lanauskas J., Kviklienė N., Uselis N., Duchovskis P. 2007. Gentinio dirvos nualinimo poveikis fotosintetinių pigmentų kiekiui obelų lapuose. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 70–76.
 41. Kviklienė N., Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L. 2007. ‘Lodel’ ir ‘Alva’ veislių obuolių kokybės rodiklių dinamika vaisiams nokstant. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 55–62.
 42. Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D. 2007. Productivity and fruit quality of apple tree cv. ‘Alva’ under different orchard constructions. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (4): 30–36.
 43. Uselis N., Lanauskas J., Kviklys D., Buskienė L., Kviklienė N., Duchovskis P., Brazaitytė A., Viškelis P 2007. Braškių veislių tinkamumas nesezoniniam derliui išauginti iš anksti pavasarį nešildomame šiltnamyje pasodintų „frigo“ daigų. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (2): 26–33.
 44. Uselis N., Lanauskas J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Šabajevienė G. 2007. „Frigo“ daigų kokybės įtaka braškių ‘Elsanta’ biologiniams ūkiniams rodikliams auginant jas nešildomame šiltnamyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 63–70.
 45. Sakalauskaitė J., Šikšnianienė J. , Kviklys D., Urbonavičiūtė A., Samuolienė G., Šabajevienė G., Lanauskas J., Duchovskis P. 2007. Sausros sukelto streso poveikis obelų poskiepių fitohormonų sistemos kitimui. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 35–44.
 46. Kviklys D., Lanauskas J., Sakalauskaitė J. 2007. Poskiepių ir dirvos nualinimo įtaka ‘Auksio’ veislės obelų sodinukų kokybei. Sodininkystė ir daržininkystė, 26 (1): 29–34.
 47. Buskienė L., Uselis N., Lanauskas J. 2006. Geležies trąšų įtaka ‘Bogota’ veislės braškių mitybai, išsivystymui ir derliui. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 137–145.
 48. Lanauskas J., Kviklys D 2006. Stone fruit rootstock research in Lithuania. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (4): 170–178.
 49. Sakalauskaitė J., Kviklys D., Lanauskas J., Duchovskis P. 2006. Biomass production, dry weight partitioning and leaf area of apple rootstocks under drought strees. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 283–291.
 50. Lanauskas J. 2006. Effect of rootstock on growth and yield of plum tree cvs. ‘Stanley’ and ‘Kauno Vengrinė’. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (3): 243–249.
 51. Kviklys D., Uselis N., Bobinas Č. Kviklienė N., Lanauskas J. 2006. Vaisių ir uogų auginimo Lietuvoje koncentracija ir specializacija. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 81–89.
 52. Uselis N., Lanauskas J., Duchovskis P., Brazaitytė A., Viškelis P., Šabajevienė G. 2006. “Frigo” daigais pasodintų braškių Elsanta auginimo būdai šiltnamyje. Sodininkystė ir daržininkystė, 25 (1): 56–63.
 53. Lanauskas J. 2005. Trąšų įtaka obelims pakartotinai įveistame sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (4): 33–39.
 54. Lanauskas J., Kviklienė N. 2005. Effect of calcium fertilizer sprays on storage quality of Shampion apples. Sodininkystė ir daržininkystė, 24 (2): 20–28.
 55. Lanauskas J. 2005. Evaluation of rootstocks for sour cherry cv. ‘Vytenu Zvaigzde’. Fruit growing, 17 (2): 217–220.
 56. Lanauskas J. 2004. Agrotechninių ir cheminių priemonių įtaka obelims pakartotinai įveistame sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 23 (1): 10–19.
 57. Lanauskas J. 2002. Some aspects of nitrogen influence on apple trees in different nutrition conditions. Sodininkystė ir daržininkystė, 21 (4): 22–32.
 58. Lanauskas J. 2001. Obelų daigynų ir sodų dirvos gentinis nualinimas. Sodininkystė ir daržininkystė, 20 (4): 3–10.
 59. Lanauskas J. 2000. Trąšų įtaka jaunoms obelims pakartotinai įveistame sode. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (4): 19–27.
 60. Švirinas S., Lanauskas J. 2000. Obelų sodo veisimas buvusio sodo vietoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 19 (1): 43–52.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Viskelis P., Bobinaite R., Rubinskiene M., Sasnauskas A., Lanauskas J. 2012. Chemical Composition and Antioxidant Activity of Small Fruits. Skyrius knygoje Horticulture (red. Maldonado A. I. L.). InTech: 172 p.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. ‘Auksio’ veislės desertinių obuolių auginimo technologija“ (Taikant priemonę: Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“)“ (Sudaryt. N. Uselis), LAMMC SDI – Babtai, 160 p.
 2. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J. 2013. Vaismedžių formavimo ir genėjimo tyrimo metodika. Knygoje: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Kaunas, 158–165.
 3. Lanauskas J., Uselis N., Kviklys D. 2013. Sodo ir uogyno dirvos bei augalų priežiūros tyrimo metodika. Knygoje: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Kaunas, 166–173.
 4. Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J. 2013. Vaismedžių poskiepių tyrimo metodika. Knygoje: Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimams, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Kaunas, 216–223.
 5. Valiuškaitė A. (sudaryt.), Kviklienė N., Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Rubauskis E., Skrīvele M. 2011.Obelų apsauga nuo ligų ir kenkėjų. Babtai, 46 p.
 6. Kviklienė N. (sudaryt.), Kviklys D., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L., Rubauskis E., Kaufmaņe E., Segline D., Skrīvele M. 2011. Obuolių skynimo laikas. Babtai, 27 p.
 7. 2007. (Sudaryt. N. Uselis) Kaunas, Ūkininko patarėjas, 117 p.
 8. Lietuvos ir Latvijos sodininkystės verslo studija. 2006. (Sudaryt. D. Kviklys) Babtai, 64 p.
 9. Intensyvios obelų ir kriaušių auginimo technologijos. 2005. (Sudaryt. N. Uselis), LSDI – Babtai, 212 p.

Rekomendacijos

 1. Lanauskas J., Uselis N., Kviklys D. 2022. Poskiepių įtaka įvairių veislių slyvų biologinėms ir ūkinėms savybėms. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, 30–31.
 2. Gelvonauskienė D., Sasnauskas A., Gelvonauskis B., Lanauskas J. 2019. Naminė obelis ‘Bosanova’, LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto augalų veislės, 2019 m. įrašytos į Nacionalinį augalų veislių sąrašą ir ES žemės ūkio augalų rūšių veislių bendrąjį katalogą, Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, 54.
 3. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Buskienė L., Kviklys D. 2018. Įvairiu laiku sunokstančių veislių braškės, tinkamos versliniam auginimui kintančio klimato sąlygomis. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, 57–59.
 4. Lanauskas J., Kviklys D., Uselis N., Buskienė L., Mažeika R., Staugaitis G. 2017. Natūralios azoto trąšos ragų drožlių įtaka obelų mineralinei mitybai, derliui ir vaisių kokybei. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, 58–59.
 5. Kviklys D., Čeidaitė A., Uselis N., Lanauskas J., Buskienė L., Samuolienė G. 2016. Poskiepių įtaka obelų derėjimo stabilumui. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, LAMMC, 48–49.
 6. Uselis N., Valiuškaitė A., Lanauskas J., Kviklys D., Buskienė L. 2014. Išskirtinės kokybės desertinių obuolių auginimas taikant priemonę „Tausojanti aplinką vaisių ir daržovių auginimo sistema“. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. 68.
 7. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L. 2014. Veislės ‘Rubin’ obelų augimo ir derėjimo optimizavimas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. 73.
 8. Lanauskas J., Uselis N. Bundinienė O. 2013. Mikroelementų trąšų ir trąšų su mikroelementais naudojimas auginant išskirtinės kokybės vaisius bei uogas. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Akademija, Kėdainių r., 32–36.
 9. Bundinienė O., Kavaliauskaitė D., Zalatorius V., Lanauskas J. 2013. Išskirtinės kokybės šviežių daržovių produkcijos auginimo procesas, siekiant užtikrinti išskirtinės kokybės produktų atitiktį specifikacijos reikalavimams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras, Akademija, Kėdainių r., 29–32.
 10. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2012. Braškių derėjimo laiko pratęsimas auginant remontantinių veislių braškes. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija, Kėdainių r., 9–10.
 11. Lanauskas J., Kviklienė N., Valiuškaitė A., Uselis N. 2012. Obelų veislės ekologiniams sodams. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui. Akademija, Kėdainių r., 4–6.
 12. Uselis N., Lanauskas J., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2011. Braškės veislės, kurių derinys užtikrina dviejų mėnesių derėjimo laikotarpį, jas auginant profiliuotame dirvos paviršiuje ir taikant pigiausias uogų derėjimo pratęsimo priemones. Naujausios rekomendacijos žemės ir miškų ūkiui 2011. Akademija, Kėdainių r., 41–43.
 13. Lanauskas J. 2001. Pakartotinai veisiami sodai. Sodininkystės ir daržininkystės rekomendacijos, Babtai: 21–22.

Mokslo populiarinimo straipsniai

 1. Lanauskas J. 2016. Obelų veislės ekologiniams sodams. Mano ūkis, 11: 31–33.
 2. Lanauskas J., Uselis N., Valiuškaitė A. 2015. Slyvos - ne tik mėgėjams. Mano ūkis, 5: 44–46.
 3. Valiuškaitė A., Lanauskas J., Uselis N. 2015. Slyvų apsaugos sistema. Mano ūkis, 7: 44–45.
 4. Lanauskas J. 2015. Lepieji kaulavaisiai: poskiepiai, sodinimas, auginimas. Rasos, 6 (422): 36–37.
 5. Lanauskas J. 2015. Slyvų veislės: yra iš ko rinktis. Rasos, 7 (423): 28–29.
 6. Lanauskas J. 2015. Renkamės vyšnias ir trešnes. Rasos, 8 (424): 36–38.
 7. Uselis N., Valiuškaitė A., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L. 2014. Išskirtinės kokybės obuolių auginimas. Mano ūkis, 7: 45–49.
 8. Lanauskas J. 2011. Rugpjūtis su sodininku. Rasos, rugpjūtis: 45.
 9. Lanauskas J. 2011. Ar auginsime trešnes Lietuvoje? Mano ūkis, 10: 32–34 p.
 10. Lanauskas J. 2011. Obelų sodų tręšimas. Ūkininko patarėjas, lapkričio 8 d., 131 (2783): 7.
 11. Lanauskas J. 2010. Obelų sodų tręšimas. Mano ūkis, 10: 36–38.
 12. Lanauskas J. 2009. Ir ekologiškai auginamas obelis reikia tręšti. Mano ūkis, 12: 42–44.
 13. Uselis N., Lanauskas J., Valiuškaitė A., Viškelis P., V. Zalatorius. 2008. Kokią braškių veislę rinktis. Mano ūkis, 6: 40–42.
 14. Uselis N., Kviklys D., Lanauskas J., Buskienė L., Kviklienė N. 2008. Šalčių ir šalnų poveikis sodams ir uogynams. Mano ūkis, 2: 37–41.
 15. Lanauskas J. 2006. Slyvų auginimas. Mano ūkis, 10: 48–61.
 16. Lanauskas J., Kviklys D., Kviklienė N., Uselis N., Liepsis J., Bitė A., Liepse L. 2006. Nacionalinės vaisių ir uogų vartojimo tradicijos. Mano ūkis, 6: 42–43.
 17. Uselis N., Kviklys D., Kviklienė N., Lanauskas J. 2005. Keturiasdešimt tūkstančių hektarų sodų ir uogynų. Mano ūkis, 11: 12–14.
 18. Lanauskas J., Kviklienė N. 2004. Kalcio trąšos gerina obuolių kokybę. Mano ūkis, 2: 6–7.
 19. Lanauskas J. 2004. XXI amžiaus sodai. Žemės ūkis, 3: 19–20, 26.
 20. Lanauskas J. 2003. Šaltalankių veislės. Mano ūkis, 12: 10–12.
 21. Lanauskas J. 2003. Šaltalankiai gyvena pusę šimtmečio. Mano ūkis, 11: 80.
 22. Lanauskas J. 2001. Kalcis nuo fiziologinių susirgimų. Mano ūkis, 7: 12–13.
 23. Lanauskas J. 2001. Patarimai sodinantiems sodą. Mano ūkis, 4: 6–7.
 24. Lanauskas J. 2000. Naujam sodui – gerai parinkta ir paruošta dirva. Mano ūkis, 10: 4–5.
 25. Lanauskas J. 1995. Šaltalankis. Mano ūkis, 2: 11.
En