Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Rytis Rugienius

ORCiD iD: 0000-0001-9002-9568
Tel. +370 37 555 253
El. paštas rytis.rugienius@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas

1993–1998 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto doktorantas.

1984–1991 m. Biologo, biologijos, chemijos dėstytojo kvalifikacija, Vilniaus universitetas, Gamtos fakultetas.

Mokslo laipsniai ir vardai

1998 m. Biomedicinos mokslų srities agronomijos krypties daktaro laipsnis, disertacija „Braškių atsparumo šalčiui tyrimai in vitro“.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Biologija
 • Agronomija

Profesinė patirtis

Nuo 2010 m. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

2003–2009 m. Lietuvos Sodininkystės ir daržininkystės instituto vyresnysis mokslo darbuotojas.

Nuo 2006 m. Vytauto didžiojo universiteto Gamtos fakulteto dėstytojas.

1998–2003 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslo darbuotojas.

1991–1993 m. Lietuvos sodininkystės ir daržininkystės instituto jaunesnysis mokslo darbuotojas.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos biotechnologų asociacijos narys.
 • Lietuvos fiziologų draugijos narys.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2001 m. kovo–gruodžio mėn. stažuotė Suomijos sodininkystės institute (MTT).

Dalyvavimas mokslo programose bei projektuose

 • 2022–2025 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas „Ląstelės oksidacine-redukcine pusiausvyra ir baltymų raiška paremtas augalo-mikrobų sąveikos fenotipavimas augalų biostimuliatorių kūrimui“, dalyvis.

 • 2017–2021 m. LMT priemonės Nr. 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklos „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai“ projektas “Uždaro tipo augalų kultivavimo technologija nanoinžinerijai skirtų peptidų augalinės žaliavos ruošimui“, dalyvis.
 • 2017–2019 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas Nr. S-MIP-17-53 „Oksidacinio streso svarba augalų sėklų atsako į šaltos plazmos poveikį molekuliniam mechanizmui“, dalyvis.
 • 2015–2018 m. COST FA1306 veikla „Atsparių veislių paieška – fenotipavimas augalo ir ląstelės lygmenyje“, veiklos valdymo komiteto atstovas.
 • 2013–2015 m. ERA-NET projektas EUPHRESCOII „Braškių patogenų tyrimas ir paplitimo įvertinimas“, vadovas.
 • 2013–2015 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas ,,Erškėtinių šeimos augalų dehidrinų įvairovė, identifikavimas ir sąsajos su užsigrūdinimu“, vadovas.
 • 2012–2015 m. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Antocianinų sintezės kelio genų raiška sodo augaluose“, vykdytojas
 • 2011–2014 m. Nacionalinės mokslo programos „Sveikas ir saugus maistas“ projektas „Tarprūšiniai sodo augalų hibridai – naujas antocianinų šaltinis“, vykdytojas.
 • 2011–2013 m. Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2011–2013 metų programos projektas „RNR interferencija pagrįsta laikinos raiškos technologija augalų vėžio prevencijai“, vykdytojas.
 • 2010–2011 m. LMT mokslininkų grupių programos projektas „Seklavaisių genetinių išteklių ilgalaikis saugojimas in vitro ir genetinio stabilumo įvertinimas“, vadovas.
 • 2008–2009 m. Pramoninės biotechnologijos plėtros Lietuvoje 2007–2010 m. programos projektas „Augalų atsparumo šalčiui padidinimas biotechnologinėmis priemonėmis“, vykdytojas.
 • 2007. LMSF mokslininkų grupių programos projektas „Juodųjų serbentų žiedų pilnavidurės (reversijos) viruso BRV ir jį lydinčių nepovirusų ArMV, SLRV ir RRV plitimo būdų bei svarbesniųjų platintojų tyrimai“, vykdytojas.
 • 2007–2011 m. ES projektas „Šiaurės Europos Ribes genetiniai resursai“ (RIBESCO), vykdytojas.
 • 2007–2011 m. ES projektas „Europos uoginių augalų genetiniai resursai“ (GENBERRY), vykdytojas.
 • 2003–2006 m. Prioritetinių mokslo krypčių programos projektas „Augalų adaptyvumas ir jo reguliavimas biotechnologinėmis priemonėmis“, vykdytojas.
 • 2005–2006 m. COST 863 veikla „Europos uoginiai augalai“, vykdytojas.
 • 2005 m. BPD2004-ERPF-1.5.0-12-05/0061 projektas „Proteomikos tyrimų infrastruktūros sukūrimas“, administracinės grupės narys.
 • 2005–2006 m. BPD04-ERPF-1.5.1-04-04/0008 projektas „Žemės ir miškų ūkio biotechnologinių tyrimų tinklas“, administracinės grupės narys.
 • 2002–2003 m. Valstybinės mokslo programos „Lietuvos naudojamų augalų ir žemės ūkio gyvūnų genetinių išteklių tyrimas ir išsaugojimas“ (Genofondas) Tema 1.2.10 Sodo augalų genetiniai ištekliai, jų kaupimas ir tyrimas, projekto vykdytojas.
 • 2001–2003 m. COST 836 veikla „Europos uoginių augalų veislių tyrimo tinklas“, vykdytojas.
 • 1999–2000 m. LMSF mokslininkų grupių projektas „Braškių atsparumas abiotiniams ir biotiniams veiksniams“, vadovas.

Vadovavimas doktorantams

 • Irena Zalunskaitė „Genetinių faktorių, lemiančių atsparumą šalčiui sodo augaluose, tyrimas ir modifikavimas“, konsultantas.
 • Vanda Lukoševičiūtė „Braškių užsigrūdinimo ir atsparumo šalčiui charakterizavimas in vitro ir in vivo“, darbo vadovas.

Sukurtos augalų veislės

 • 2020 m. Braškių veislė ‘Mera’.

  2020 m. Braškių veislė ‘Neda’.

 • 2016 m. Paprastosios žemuogės veislė ‘Meda’.
 • 2016 m. Paprastosios žemuogės veislės ‘Redita’, autorius.
 • 2016 m. Paprastosios žemuogės veislės ‘Dena’, autorius.
 • 2016 m. Paprastosios žemuogės veislės ‘Elina’, autorius.
 • 1997 m. Braškių veislės ‘Saulenė’.
 • 1997 m. Braškių veislės ‘Dangė’.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Juškevičienė D., Karklelienė R., Radzevičius A., Rugienius R. 2023. Survival and state of garlic explants of two Lithuanian cultivars after cryopreservation. Horticulturae9 (4): 476. IF – 3,1
 2. Andriūnaitė E., Rugienius R., Tamošiūnė I., Haimi P., Vinskienė J., Baniulis­ D. 2022. Enhanced carbonylation of photosynthetic and glycolytic proteins in antibiotic timentin-treated tobacco in vitro shoot culture. Plants, 11 (12): 1572. IF – 4,5
 3. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Vinskienė J., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2022. Enduring effect of antibiotic timentin treatment on tobacco in vitro shoot growth and microbiome viversity. Plants11 (6): 832. IF – 4,5

 4. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Stanys V., Baniulis D., Rugienius R. 2022. Effect of endophytic bacteria isolates on growth and oxidative stress injury of transgenic tobacco shoots in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 109 (2): 165–170. IF – 0,9
 5. Starkus A., Frercks B., Gelvonauskiene D., Mazeikiene I., Rugienius R., Bendokas V., Stanys V. 2021. Potential markers for selecting self-eliminating apple genotypesPlants, 10 (8): 1612. IF – 4,658
 6. Andriūnaitė E., Tamošiūnė I., Aleksandravičiūtė M., Gelvonauskienė D., Vinskienė J., Rugienius R., Baniulis D. 2021. Stimulation of Nicotiana tabacum L. in vitro shoot growth by endophytic Bacillus cereus group bacteria. Microorganisms, 9 (9): 1893. IF – 4,926
 7. Rugienius R., Bendokas V., Siksnianas T., Stanys V., Sasnauskas A., Kazanaviciute V. 2021. Characteristics of Fragaria vesca yield parameters and anthocyanin accumulation under water deficit stress. Plants, 10 (3): 557. IF – 4,658
 8. Starkevič P., Ražanskienė A., Starkevič U., Kazanavičiūtė V., Denkovskienė E., Bendokas V., Šikšnianas T., Rugienius R., Stanys V., Ražanskas R. 2020. Isolation and analysis of anthocyanin pathway genes from Ribes genus reveals MYB gene with potent anthocyanin-inducing capabilities. Plants, 9 (9): 1078. IF – 3,935
 9. Stanys V., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Frercks B., Mažeikienė I., Šikšnianas T. 2019. Management of anthocyanin amount and composition in genus Ribes using interspecific hybridisation. Scientia Horticulturae, 247: 123–129.  IF – 2,769
 10. Tamošiūnė I., Stanienė G., Haimi P., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2018. Endophytic Bacillus and Pseudomonas spp. modulate apple shoot growth, cellular redox balance, and protein expression under in vitro conditions. Frontiers in Plant Science, 9: 889IF – 3,677
 11. Rasiukevičiūtė N., Rugienius R., Šikšnianienė J. B. 2018. Genetic diversity of Botrytis cinerea from strawberry in Lithuania. Zemdirbyste-Agriculture, 105 (3): 265–270. IF – 1,020
 12. Haimi P., Vinskiene J., Stepulaitiene I., Baniulis D., Staniene G., Šikšnianienė J. B., Rugienius R. 2017. Patterns of low temperature-induced accumulation of dehydrins in Rosaceae crops – Evidence for post-translational modification in apple. Journal of Plant Physiology, 218: 175–181. IF – 3,121
 13. Rugienius R., Šnipaitiene L., Stanienė G., Šikšnianienė J. B., Haimi P., Baniulis D., Frercks B., Pranckietis V., Lukoševičiūtė V., Stanys V. 2016. Cold acclimation efficiency of different Prunus and Fragaria species and cultivars in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 103 (2): 207‒214. IF – 0,644
 14. Rugienius R., Siksnianiene J. B., Frercks B., Staniene G., Stepulaitiene J., Haimi P., Stanys V. 2015. Characterization of strawberry (Fragaria × ananassa Duch.) cultivars and hybrid clones using SSR and AFLP markers. Zemdirbyste-Agriculture, 102 (2): 177–184. IF – 0,579
 15. Rugienius R., Blažytė A., Lukoševičiūtė V., Šikšnianienė J.-B., Frercks B., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Baniulis D. and Stanys V. 2013. Genetic polymorphism of wild pear population in Lithuania. Baltic Forestry, 19 (1): 13–21. IF – 0,304
 16. Antonius K., Karhu S., Kaldma H., Lacis G., Rugenius R., Baniulis D., Sasnauskas A., Schulte E., Kuras A., Korbin M., Gunnarsson A., Werlemark G., Ryliskis D., Todam-Andersen T., Kokk L., Jarve K. 2012. Development of the Northern European Ribes core collection based on a microsatellite (SSR) marker diversity analysis. Plant Genetic Resources. Characterization and Utilization, 10 (1): 70–73. IF – 0,728
 17. Baniulis D., Stepulaitiene I., Lukoseviciute V., Blazyte A., Stanys V., Rugienius R. 2012. Accumulation of dehydrin-like proteins in pear micro-shoots during cold acclimation in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 99 (3): 293–298. IF – 0,567
 18. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Blažytė A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Gelvonauskis B., Sasnauskas A., Stanys V., Bobinas Č. 2012. Low temperature storage of Rosaceae (Fragaria sp. and Pyrus sp.) genetic resources in vitro. Zemdirbyste-Agriculture, 92 (2): 125–130. IF – 0,567
 19. Kukkurainen S., Leino, A., Vähämiko S., Kärkkäinen H. R., Ahanen K., Toldi O., Rugienius R., Sorvari S. 2005. Occurrence and location of endophytic bacteria in garden and wild strawberry. HortScience, 40 (2): 348–352. IF – 0,542
 20. Rugienius R., V. Stanys. 2001. In vitro screening of strawberry plants for cold resistance. Euphytica, 122: 269–277. IF – 0,765

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Tamošiūnė I., Andriūnaitė E., Vinskienė J., Stanys V., Rugienius R., Baniulis D. 2021. Antibiotic treatment impaired growth of tobacco in vitro shoots is associated with oxidative injury and reduced microbiome diversity. Research Square, Posted December 1st, p. 1–22.
 2. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I., Radzevičius A., Maročkienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2017. Breeding trends of fruit and vegetable crops for organic production in Lithuania. Horticulturae, 3 (1): 1.
 3. Rugienius, R., Bendokas, V., Kazlauskaitė, E., Siksnianas, T., Stanys, V., Kazanaviciute, V. and Sasnauskas, A. 2016. Anthocyanin content in cultivated Fragaria vesca berries under high temperature and water deficit stress. Acta Hort, 1139: 639–644.
 4. Rasiukevičiūtė N., Rugienius R., Šikšnianienė J. B. 2015. Daržinės braškės patogenai bei jų paplitimo įvertinimas Lietuvoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (3-4): 47–58.
 5. Rugienius R., Šikšnianas T., Bendokas V., Stanys V. 2015. Paprastosios žemuogės derėjimas bei antocianinų kiekis ir sudėtis uogose vandens deficito sąlygomis. Sodininkystė ir daržininkystė, 34 (3-4): 3–14.
 6. Rugienius R., Frercks J.B., Siksnianienė B., Stepulaitienė I., Stanienė G., Baniulis D., Stanys V. 2015. Characterization of genetic diversity of the lithuanian sour cherry (Prunus cerasus L.) genetic resources using microsatellite markers. Acta Hort, 1100: 105–108.
 7. Sasnauskas A., Bendokas V., Karklelienė R., Juškevičienė D., Šikšnianas T., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Baniulis D., Sikorskaitė-Gudžiūnienė S., Mažeikienė I., Radzevičius A., Maroškienė N., Dambrauskas E., Stanys V. 2015. Breeding trends for organic production in horticultural plants. Horticulture, 1, Proc. QMOH2015 - First Int. Symp. Qual. Mngmt. Organic Hortic. Prod.: 43–50.
 8. Frercks B., Stanys V., Siksnianiene J. B., Stepulaitiene J., Gelvonauskiene D., Staniene G., Rugienius R., Siksnianas T. 2014. Efficiency of AFLP marker attributes in the genetic analysis of sweet cherry cultivars. J. Food Agric. Environ., 12 (1): 122–127.
 9. Sasnauskas A., Viskelis P., Rubinskienė M., Rugienius R. and Bobinas, C. 2014. Productivity and small fruit quality of blackcurrant cultivars. Acta Hort., 1040: 289–293.
 10. Sasnauskas A., Rugienius R., Denoyes B., Chartier P., Maltoni M. L., Korbin M., Masny A., Höfer M., Sánchez-Sevilla J. F. 2014. Developing standard management growing system to maintain sanitary status in European strawberry collections. Acta Hort., 1049: 241–246.
 11. Šikšnianas T., Bendokas V., Rugienius R., Sasnauskas A., Stepulaitienė I., Stanys V. 2013. Anthocyanin content and stability in Ribes specias and interspecific hybrids. Rural development, 258–261.
 12. Lukoševičiūtė V., Gelvonauskienė D., Baniulis D., Frercks B. Sasnauskas A., Stanys V., Rugienius R. 2013. Characterization of microsatellite marker loci in Lithuanian pear (Pyrus communis) cultivars. Acta Hort., 976: 257–264.
 13. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Rugienius R., Sasnauskas A., Stanienė G., Stepulaitienė I., Frercks B., Sikorskaitė S., Lukoševičiūtė V., Mažeikienė I., Šikšnianienė J.B., Morkūnaite-Haimi Š., Haimi P., Bendokas V., Gelvonauskis B., Šikšnianas T., Stanys V. 2013. Orchard plant breeding, genetics, and biotechnology research at the Institute of Horticulture, LAMMC. Sodininkystė ir daržininkystė, 32 (3-4): 21–48.
 14. Sasnauskas A., Rugienius R., Bobinas C., Strautina S., Kaldmäe H., Nes A., Pedersen H. L., Mladin P., Coman M. 2012. European Network for Blackcurrant (Ribes nigrum L.) Cultivar Evaluation. Acta Hort., 926: 125–131.
 15. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Baniulis D. 2012. Skirtingų egzogeninių cukrų ir prolino įtaka braškių mikroūglių būklei in vitro. Vytauto Didžiojo universiteto Botanikos sodo raštai. 16: 41–49.
 16. Lukoševičiūtė V., Rugienius R., Stanienė G., Stanys V., Baniulis D. 2009. Grūdinimo įtaka termostabilių baltymų kiekiui trešnės ir paprastosios vyšnios mikroūgliuose in vitro sąlygose. Sodininkystė ir daržininkystė, 28 (4): 35–43.
 17. Burbulis N., Blinstrubienė A., Kuprienė R., Jonytienė V., Rugienius R., Stanienė G. 2009. In vitro regeneration of Brassica napus L. shoots from hypocotyls and stem segments. Zemdirbyste-Agriculture, 96 (3): 176–185.
 18. Baniulis D., Gelvonauskienė D., Gelvonauskis B., Rugienius R., Bendokas V., Stanys V. 2008. Atsparumo rauplėms genų tyrimas ir molekulinių metodų taikymas obelų selekcijoje. Sodininkystė ir daržininkystė, 27: 61–75.
 19. Zalunskaitė I., Rugienius R., Vinskienė J., Bendokas V., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2008. Expression of COR gene homologues in different plants during cold acclimation. Biologija, 54 (1): 33–35.
 20. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Bendokas V., Stanys V., Rugienius R., Bobinas C., Baniulis D. 2007. Characterization of scab resistant Lithuanian apple cultivars. Acta Hort., 760: 507–511.
 21. Sasnauskas A., Staniene G., Gelvonauskiene D., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C., Rugienius R., Baniulis D. 2007. Morphological traits in Ribes nigrum polyploids. Acta Hort., 760: 405–408.
 22. Sasnauskas A., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Zalunskaitė I., Stanienė G., Siksnianas T., Stanys V., Bobinas C. 2007. Screening of strawberries with red stele (Phytophthora fragariae) resistance gene Rpf1 using sequence specific DNA markers. Acta Hort., 760: 165–169.
 23. Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Stanys V. 2007. Effect of rolB transgene on Prunus cerasus ×P. canescens and Cydonia oblonga microshoot rhizogenesis. Biologija. 18 (1): 23–26.
 24. Rugienius R, Gelvonauskiene D., Zalunskaite I., Pakalniskyte J., Stanys V. 2006. Interspecific hybridisation in genus Fragaria and evaluation of the hybrids for cold hardiness and red stele resistance using in vitro methods. Acta Hort., 725: 451–456.
 25. Rugienius R., Šikšnianas T., Stanys V., Gelvonauskienė D., Bendokas V. 2006. Use of RAPD and SCAR markers for identification of strawberry genotypes carrying red stele (Phytophtora fragariae) resistance gene Rpf1. Agronomy research, 4: 335–339.
 26. Šikšnianas T., Stanys V., Stanienė G., Bobinas Č., Sasnauskas A., Rugienius R. 2006. Resistance to fungal diseases of interspecific currant hybrids of Eucoreosma section. Agronomy research, 4: 367–370.
 27. Ražanskienė A., Stanienė G., Rugienius R., Gelvonauskienė D., Zalunskaitė I., Vinskienė J., Stanys V. 2006. Transformation of quince (Cydonia oblonga) with the rolB gene-based constructs under different promoters. J. Fruit Ornam. Plant Res., 14 (1): 95–102.
 28. Siksnianas T., Stanys V., Staniene G., Sasnauskas A., Rugienius R. American black currant as donor of leave diseases resistance in breeding of black currants. Biologija, 3: 65–68.
 29. Gelvonauskiene D., Siksnianiene J., Rugienius R., Gelvonauskis B., Siksnianas T., Stanys V., Stanienė G., Sasnauskas A., Vinskiene J. 2005. Polyphenoloxidase isozyme and Vfa1 sequence specific markers in apple cultivars differed by scab resistance. Biologija, 3: 59–61.
 30. Ražanskienė A, Rugienius R., Gelvonauskiene D., Vinskiene J., Zalunskaite I., Stankiene J., Sasnauskas, A., Stanys, V. 2005. Construction of vectors carrying (BRV) DNA sequences in aim to induce RNA interference and virus resistance of black currants (Ribes nigrum L.). Fruit Science, 222: 103–109.
 31. Rugienius R., Sasnauskas A., Shikshnianas T. 2004. ‘Saulene’ and ‘Dange’ – two recent Lithuanian strawberry cultivars. Acta Hort., 649: 73–76.
Tarptautiniu mastu pripažintų leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys
 1. Rugienius R., Vinskienė J., Andriūnaitė E., Morkūnaitė-Haimi Š., Haimi P.-J., Graham J. 2022. Genomic design of abiotic stress-resistant berries. In: Chittaranjan Kole (ed.). Genomic Designing for Biotic Stress Resistant Fruit Crops. Springer Nature Switzerland AG, p. 197–249.

 2. Rugienius R., Frercks B., Mažeikienė I., Rasiukevičiūtė N., Baniulis D.,  Stanys V. 2020. Development of Climate-Resilient Varieties in Rosaceous Berries. Chittaranjan Kole (ed.): Genomic Designing of Climate-Smart Fruit Crops. Springer, p. 333–384.

Lietuvos leidyklose išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Sasnauskas A., Gelvonauskienė D., Rugienius R. 2013. Sodo ir uoginių augalų veislių tyrimo metodika. Mokslinės metodikos inovatyviems žemės ir miškų mokslų tyrimas (sudarytojai A. Sasnauskas, V. Tilvikienė, R. Mašalaitė) – Kaunas, ‘Lututė‘, p. 206–215.
 2. Rugienius R. 2006. Augalų ląstelinė inžinerija. Mokomoji medžiaga: BPD projektas Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-06/SUT-158. Babtai, p. 32.
 3. Rugienius R. 2006. Augalų ląstelinė inžinerija (Mokomoji medžiaga: BPD projektas Nr. ESF/2004/2.5.0-K02-VS-05/SUT-159. Babtai, p. 33.

Save

Save

En