Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Lina Dėnė

ORCiD iD: 0000-0002-7522-9155
Tel. +370 37 555 217
El. paštas lina.dene@lammc.lt 
Kauno g. 30, Babtai, 54333 Kauno r.

Išsilavinimas           

2017–2021 m. Žemės ūkio mokslų srities Agronomijos mokslo krypties doktorantūros studijos, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės institutas.

2015–2017 m. organizacijų vadybos magistro kvalifikacijos laipsnis (įmonių valdymas), Kauno technologijos universitetas.

2011–2015 m. chemijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis (taikomoji chemija), Kauno technologijos universitetas.

Mokslinių tyrimų kryptys

 • Augaliniai ekstraktai ir eteriniai aliejai
 • CO2 ekstrakcija
 • Maisto pramonės šalutinių produktų perdirbimas
 • Alternatyvi augalų apsauga

Profesinė patirtis

Nuo 2022 m. gegužės LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos mokslo darbuotoja.

2019–2022 m. gegužė LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2016 m. rugsėjis – 2018 m. rugpjūtis UAB „ECO EXTRACTUM“, technologė.

2015 m. sausis –2016 m. rugpjūtis AB „Volfas Engelman“, mikrobiologijos inžinerė.

Kita veikla

 • 2022 m. Kauno technologijos universiteto programos Pramoninė biotechnologija studentės Gretos Laurinaitytės bakalauro baigiamojo projekto „Salvia officinalis ekstraktų slopinamojo poveikio patogeniniams grybams tyrimas in vitro” konsultantė.
 • 2022 m. Kauno technologijos universiteto Cheminės technologijos fakulteto bakalauro studijų programos Pramoninė biotechnologija kvalifikacijos komisijos narė.
 • 2022 m. birželio 8 d. – rugpjūčio 31 d. Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos studentės Jolitos Višinskytės praktikos vadovė.
 • 2020 m. sausis Vytauto Didžiojo universiteto taikomųjų biotechnologijų pirmo kurso magistrantūros studentės Jovitos Kybartaitės praktikos vadovė.

Dalyvavimas  mokslo programose bei projektuose

 • 2023 m. kovas – 2026 m. vasaris. Tarptautinis NORDFORSK Tvaraus žemės ūkio ir klimato kaitos projektas „Tvari ir inovatyvi Šiaurės-Baltijos šalių sodininkystė“ (InNoBaHort), Nr. 137406, pagal sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT). Projekto dalyvė.
 • 2020–2023 m. mokslinis projektas „Biologinės augalų apsaugos strategijos tvariai ir konkurencingai kontroliuojamos aplinkos daržininkystei (BIOCLED)“, finansuojamas ES struktūrinių fondų priemonės 01.2.2-LMT-K-718 „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą „Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomi moksliniai tyrimai, skirti kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami“.
 • 2020 m. „RTO Lithuania“ narių projektas „Augalų patogenų specifinių parametrų bazės sukūrimas ligų diagnostikai nedestrukciniais metodais“, finansuojamas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro, Fizinių ir technologijos mokslų centro ir Lietuvos energetikos instituto.

Mokslinės ir profesinės organizacijos

 • Lietuvos mikrobiologų draugijos (LMD) narė.
 • Lietuvos biochemikų draugijos (LBD) narė.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2022 m. gegužės 2–16 d. stažuotė Vienos Veterinarinės medicinos universitete (VetMedUni), Austrijos Respublika.
 • 2022 m. balandžio 6 d. – gegužės 30 d. stažuotė Vienos gamtos išteklių ir gyvybės mokslų universitete (BOKU), Augalų apsaugos institute, Tulln, Austrijos Respublika.
 • 2020 m. kovas–balandis stažuotė Vienos gamtos išteklių ir gyvybės mokslų universitete (BOKU), Augalų apsaugos institute, Tulln, Austrija.
 • 2018 m. liepos 2–6 d. stažuotė „EMPHASIS vasaros mokymai 2018. Naujos ligos ir kenkėjai sodininkystėje ir daržininkystėje: inovatyvūs sprendimai” Turino universiteto Inovacijų kompetencijos centre AGROINNOVA, Italija.

 • 2018 m. gegužės 8–9 d. leidyklos „Elsevier“ mokymai, KTU, Kaunas.

 • 2015 m. sausis slėginių indų operatoriaus kursai.

Apdovanojimai

 • 2022–2023 m. LMA Jaunųjų mokslininkų stipendija. Vykdomų tyrimų tema „Sodo ir daržo augalų patogenų slopinimo augaliniais ekstraktais tyrimai“.

 • 2020 m. Lietuvos mokslo tarybos parama už studijų rezultatus.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Dėnė L., Laužikė K., Rasiukevičiūtė N., Chrapačienė S., Brazaitytė A., Viršilė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Miliauskienė J., Sutulienė R., Samuolienė G., Valiuškaitė A. 2023. Defense response of strawberry plants against Botrytis cinerea influenced by coriander extract and essential oil. Frontiers in Plant Science, 13: 1098048. IF – 5,6
 2. Brazaitytė A., Vaštakaitė-Kairienė V., Sutulienė R., Rasiukevičiūtė N., Viršilė A., Miliauskienė J., Laužikė K., Valiuškaitė A., Dėnė L., Chrapačienė S., Kupčinskienė A., Samuolienė G. 2022. Phenolic compounds content evaluation of lettuce grown under short-term preharvest daytime or nighttime supplemental LEDs. Plants, 11 (9): 1123. IF – 4,5
 3. Vaštakaitė-Kairienė V., Rasiukevičiūtė N., Dėnė L., Chrapačienė S., Valiuškaitė A. 2022. Determination of specific parameters for early detection of Botrytis cinerea in lettuce. Horticulturae, 8 (1): 23.  IF – 3,1

 4. Dėnė L., Valiuškaitė A. 2021. Sensitivity of Botrytis cinerea isolates complex to plant extracts. Molecules, 26 (15): 4595. IF – 4,927
 5. Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Šernaitė L., Valiuškaitė A. 2021. The use of essential oils from thyme, sage and peppermint against Colletotrichum acutatum. Plants, 10 (1): 114. IF – 4,658
 6. Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. Application of plant extracts to control postharvest gray mold and susceptibility of apple fruits to B. cinerea from different plant hosts. Foods, 9 (10): 1430. IF – 4,350
 7. Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. The extracts of cinnamon and clove as potential biofungicides against strawberry grey mould. Plants, 9 (5): 613IF – 3,935
 8. Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė E., Viškelis P., Valiuškaitė A. 2020. Biocontrol of strawberry pathogen Botrytis cinerea using plant extracts and essential oils. Zemdirbyste-Agriculture, 107 (2): 147–152. IF – 1,083

Straipsniai recenzuojamuose mokslo leidiniuose

 1. Dėnė L., Valiuškaitė A., Steinkellner S. 2022. Antifungal properties of Coriandrum sativum extracts on Fusarium in vitro. Proceedings of the 10th International Scientific Conference Rural Development 2021, Vytauto Didžiojo universiteto žemės ūkio akademija, Lietuva, 2021 m. rugsėjo 21–23 d.
 2. Lukošiūtė S., Šernaitė L., Morkeliūnė A., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. The effect of Lamiaceae plants essential oils on fungal plant pathogens in vitro. Agronomy Research. 18 (S4): 2761– 2769. 
 3. Kybartaitė J., Šernaitė L., Rasiukevičiūtė N., Valiuškaitė A. 2020. Plants and fungal pathogens under climate change, a review. Optimization of ornamental and garden plant assortment, technologies and environment, 11 (16): 37–45.
 4. Šernaitė L., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2019. The effect of spice extracts on strawberry pathogen Botrytis cinerea. Rural Development 2019: Research and Innovation for Bioeconomy. http://doi.org/10.15544/RD.2019.009 (In Press)
 5. Šernaitė L., Valiuškaitė A., Rasiukevičiūtė N., Dambrauskienė E., Viškelis P. 2019. Biocontrol of strawberry grey mold using pepper extracts. Proceedings of the X International Scientific Agricultural Symposium “Agrosym 2019”, p. 893–898.
 6. Šernaitė L., Urbonavičienė D., Bobinas Č., Viškelis P. 2019. Optimisation of supercritical carbon dioxide extraction of lipophilic extract from rosehips, FOODBALT 2019 13th Baltic Conference on Food Science and Technology “FOOD. NUTRITION. WELL-BEING” Conference Proceedings, Jelgava, LLU, p. 188–192.

Straipsniai kituose mokslo leidiniuose

 1. Šernaitė L. 2017. Plant extracts: antimicrobial and antifungal activity and appliance in plant protection (review). Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (3-4): 58–68.
En