Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Augustina Kolytaitė

Tel. +370 693 03 100
El. paštas augustina.kolytaite@lammc.lt

Išsilavinimas 

Nuo 2021 m. m. doktorantūros studijos LAMMC SDI Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriuje.

2019–2021 m. Gyvybės mokslų magistro laipsnis Vilniaus universitete, Gyvybės mokslų centre.

2014–2018 m. Biologijos bakalauro laipsnis Aleksandro Stulginskio universitete, Agronomijos fakultete.

Profesinė patirtis

2020 m. kovo 19 – 2021 m. rugsėjo 31 d. VU GMC Eukariotų genų inžinerijos skyriaus specialistė.

2020–2021 m. VU GMC EGIS mokslinio tiriamojo darbo praktika.

2019 m. gegužės 2 – rugpjūčio 30 d. LAMMC Mikrobiologijos laboratorijos laborantė.

2016–2017 m. LAMMC SDI profesinės veiklos praktika.

Kvalifikacijos tobulinimas

 • 2023 m. sausio 22–27 d. NOVA kursas „Genomics-based plant breeding for climate adaptation“, 5 ECTS, Dombås, Norway.
 • 2021 m. rudens semestras „Laboratorinių (bandomųjų) gyvūnų mokslo“ kursas darbui su laboratoriniais gyvūnais, VU GMC.
 • 2019 m. pavasario semestras, Bioinformatikos kursas, VU GMC.
 • 2018 m. rudens semestras Molekulinės biologijos kursas, VU GMC.
 • 2017 m. rugsėjo 28029 d. mokslinė konferencija ekspedicija „Priešpaskutinio apledėjimo aukštumų dirvožemių dangos ypatumai“, LDD.
 • 2016–2017 m. ERASMUS mainų programa (Georgo Augusto universitetas, rudens semestras Giotingenas, Vokietija).
 • 2016 m. rugsėjo 29–30 d. mokslinė konferencija ekspedicija „Organinių dirvožemių raidos ypatumų vertinimas“, LDD.
 • 2014–2016 m. anglų kalbos VI-ojo (C1) lygio kursas, ASU, Kalbų katedra.

PAGRINDINIAI MOKSLO DARBAI

Straipsniai leidiniuose, referuojamuose ir turinčiuose citavimo indeksą duomenų bazėje „Clarivate Analytics Web of Science“

 1. Kolytaitė A., Vaitiekūnaitė D., Antanynienė R., Baniulis D., Frercks B. 2022. Monilinia fructigena suppressing and plant growth promoting endophytic Pseudomonas bacteria isolated from plum. Microorganisms, 10 (12): 2402. IF – 4,5

Straipsniai recenzuojamuose periodiniuose leidiniuose

 1. Kolytaitė A., Vinskienė J., Stanys V. 2017. Trešnės veislių, klonų ir naujų lietuviškų selekcinių numerių S-alelių charakterizavimas PGR metodu. Sodininkystė ir daržininkystė, 36 (3–4): 16–25.

Tarptautiniu mastu pripažintų mokslo leidyklų išleistos monografijos, knygos, vadovėliai, jų dalys

 1. Knygos „Allele mining and candidate gene identification in cherries – basis for crop improvement“ skyrius „Self-(in)compatibility of sour cherry“ su bendraautoriais: B. Frercks, R. Antanyniene, E. Misiukevičiumi, J. Vinskiene, G. Lacis. Pateikta spaudai.
En