Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lauko diena „Augalų apsaugos produktų ir trąšų tinkamo laiko parinkimas žieminių rapsų ir žieminių kviečių auginimo technologijose“

Nuo: 2020-06-08 10:00
Iki: 2020-06-08 13:00
Vieta: ŽŪK „Kulvos žemė“ (Daigučių g. 8, Kulva, 55350 Jonavos r.) ir ŽŪK „Kulvos žemė“ laukai
Kontaktinis asmuo: dr. Antanas Ronis
Tel. 8 612 43 139

Lektoriai: ŽŪK „Kulvos žemė“ administracijos vadovas Jonas Klemensas Sungaila; LŽŪKT konsultantė Akvilė Petrauskaitė; LAMMC ŽI mokslininkai: dr. Gražina Kadžienė, dr. Antanas Ronis, dr. Jūratė Ramanauskienė, dr. Virmantas Povilaitis.

Programa

Organizatoriai: Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro filialas Žemdirbystės institutas ir Lietuvos žemės ūkio konsultavimo tarnyba.

Lauko diena vykdoma pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos srities „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ projektą Nr. 35BV-KK-17-1-03770-PR001 „Integruotos kenksmingųjų organizmų kontrolės kryptingas diegimas intensyvaus ūkininkavimo sąlygomis“.

En