Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo tarybos nariai

Dr. Virginijus Feiza Žemdirbystės instituto Dirvožemio ir augalininkystės skyriaus vedėjas, Mokslo tarybos pirmininkas
Dr. Marius Aleinikovas Miškų instituto direktorius, Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas
Dr. Audrius Sasnauskas Sodininkystės ir daržininkystės instituto direktorius, Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas
Dr. Žydrė Kadžiulienė Žemdirbystės instituto direktorė, Mokslo tarybos sekretorė
Dr. Gintaras Brazauskas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius
Dr. Zita Duchovskienė LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Technologijų ir inovacijų skyriaus
vedėja
Prof. habil. dr. Pavelas Duchovskis Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas
Rimantas Krasuckis LR žemės ūkio ministerijos vyriausiasis patarėjas
Dr. Nerijus Kupstaitis LR aplinkos ministerijos Gamtos apsaugos ir miškų politikos grupės vyriausiasis patarėjas
Dr. Virgilijus Mikšys

Miškų instituto Miškininkystės skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas

Doc. dr. Steponas Raudonius Aleksandro Stulginskio universiteto Studijų skyriaus Studijų kokybės
grupės vadovas
Dr. Vidas Stakėnas Miškų instituto Ekologijos skyriaus vedėjas
Prof. habil. dr. Vidmantas Stanys Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėjas
Prof. habil. dr. Gediminas Staugaitis Agrocheminių tyrimų laboratorijos direktorius  
Prof. habil dr. Rimantas Velička Aleksandro Stulginskio universiteto Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius

 

En