Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslo tarybos nariai

Prof. habil. dr. Zenonas Dabkevičius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktoriaus patarėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas, Mokslo tarybos pirmininkas
Dr. Giedrė Samuolienė Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja, Mokslo tarybos pirmininko pavaduotoja
Dr. Povilas Žemaitis Miškų instituto Miškininkystės ir ekologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas, Mokslo tarybos pirmininko pavaduotojas
Dr. Audronė Mankevičienė Žemdirbystės instituto Augalų patologijos ir apsaugos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja, Mokslo tarybos sekretorė
Dr. Marius Aleinikovas Direktoriaus pavaduotojas Miškų instituto veiklai, Miškų instituto Miškininkystės ir ekologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
Dr. Vidmantas Bendokas Direktoriaus pavaduotojas Sodininkystės ir daržininkystės instituto veiklai, Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vyresnysis mokslo darbuotojas
Dr. Gintaras Brazauskas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro direktorius, Žemdirbystės instituto Genetikos ir fiziologijos laboratorijos vyriausiasis mokslo darbuotojas 
Dr. Zita Duchovskienė Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Studijų, mokslo ir technologijų departamento Technologijų ir inovacijų skyriaus vedėja
Dr. Saulius Jasius Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijos Tvarios žemės ūkio gamybos politikos grupės vyresnysis patarėjas
Dr. Žydrė Kadžiulienė Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus vyriausioji mokslo darbuotoja
Dr. Nerijus Kupstaitis Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Miškų politikos grupės vadovas
Dr. Virgilijus Baliuckas Miškų instituto Miško genetikos ir selekcijos skyriaus vedėjas, vyriausiasis mokslo darbuotojas
Rolandas Pridotkas UAB „Rūta“ direktorius
Dr. Alma Valiuškaitė Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų apsaugos laboratorijos vedėja, vyriausioji mokslo darbuotoja
Prof. habil. dr. Rimantas Velička Vytauto Didžiojo universiteto Žemės ūkio akademijos Agroekosistemų ir dirvožemio mokslų instituto profesorius
En