Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Europos socialinių fondų (ESF) projektai

 • „Periodinių mokslo leidinių leidyba ir jos koordinavimas“. 2016–2019 m.

 • 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 9 prioriteto „Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas“ 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Mokslininkų, tyrėjų gebėjimų plėtra ir bendradarbiavimo vystymas vykdant mokslinių idėjų mainus, mokslinės išvykas iš Lietuvos ir į Lietuvą“ finansuojami projektai

Poveiklė „Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos mokslo ir studijų institucijoje“

 1. Prof. Ewald Sieverding dalyvavimas disertacijos gynime. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-11-0003. Vykdytoja Monika Toleikienė. 2019 m. gegužės 14 d. – gruodžio 31 d.
 2. Užsienio mokslo ir studijų institucijos nario atvykimas dalyvauti disertacijos gynimo procese. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-04-0010. Vykdytoja Eglė Norkevičienė. 2018 m. kovo 13 d. – birželio 8 d.
 3. Užsienio mokslo ir studijų institucijos nario atvykimas bei dalyvavimas disertacijos gynimo taryboje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-04-0012. Vykdytojas Renaldas Žydelis. 2018 m. kovo 13 d. – gruodžio 20 d.
 4. Patyrusio mokslininko vizitas dalyvauti doktorantūros procese. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-04-0013. Vykdytojas Jonas Viškelis. 2018 m. kovo 13 d. – birželio 22 d.
 5. Užsienio mokslo ir studijų institucijos nario atvykimas dalyvauti Karinos Stumbrienės disertacijos gynimo procese. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-04-0014. Vykdytoja Karina Stumbrienė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 31 d.
 6. Užsienio mokslo ir studijų institucijos nario atvykimas dalyvauti disertacijos gynimo procese. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-04-0015. Vykdytoja Monika Vilkienė. 2017 m. gruodžio 13 d. – 2018 m. kovo 13 d.

Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje“  

 1. Dalyvavimas užsienyje vykstančiame moksliniame renginyje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0453. Vykdytojas dr. Gražina Statkevičiūtė. 2019 m. gegužės 14 d. – birželio 27 d.

 2. Dalyvavimas Europos biomasės konferencijoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0461. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2019 m. gegužės 14 d. – gegužės 31 d.

 3. Dalyvauti užsienyje vykstančioje tarptautinėje mokslinėje konferencijoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-13-0444. Vykdytoja dr. Diana Lukminė. 2019 m. liepos 7–12 d.
 4. Dalyvavimas ir rezultatų sklaida „17th World Fertilizer Congress of the International Scientific Centre of Fertilizers“ Šenjange, Kinijoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0125. Vykdytojas dr. Virmantas Povilaitis. 2018 m. kovo 13 d. – rugsėjo 8 d.
 5. Dalyvauti XXX tarptautiniame sodininkystės ir daržininkystės kongrese – IHC2018. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0130. Vykdytoja dr. Viktorija Vaštakaitė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 18 d.
 6. Dalyvauti XXX tarptautiniame sodininkystės ir daržininkystės kongrese – IHC2018. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0148. Vykdytoja dr. Aušra Brazaitytė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 18 d.
 7. Mokslinių tyrimų duomenų pristatymas „20th International Conference on Agricultural Biotechnology, Food and Nutritional Sciences“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0154. Vykdytoja dr. Danutė Jablonskytė-Raščė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 1 d.
 8. Dalyvauti užsienyje vykstančiame moksliniame simpoziume. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0155. Vykdytojas dr. Darius Kviklys. 2018 m. kovo 13 d. – gruodžio 10 d.
 9. Dalyvavimas tarptautinėje mokslinėje konferencijoje „Bioproduktų gamybos tvarumas miškų ir žemės ūkyje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0161. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. kovo 13 d. – balandžio 21 d.
 10. Dalyvauti užsienyje XXX. tarptautiniame Sodininkystės-daržininkystės kongrese IHC2018 Stambule. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0164. Vykdytoja dr. Danguolė Juškevičienė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 18 d.
 11. Dalyvauti XXX. tarptautiniame Sodininkystės ir daržininkystės kongrese IHC2018 Stambule. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0179. Vykdytoja dr. Rasa Karklelienė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 18 d.
 12. Dalyvauti tarptautiniame augalų fitopatologijos kongrese (ICPP) 2018: Augalų sveikatingumas pasaulinėje ekonomikoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0222. Vykdytoja dr. Alma Valiuškaitė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 6 d.
 13. Dalyvauti tarptautiniame augalų fitopatologijos kongrese (ICPP) 2018: Augalų sveikatingumas pasaulinėje ekonomikoje. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-06-0237. Vykdytoja dr. Neringa Rasiukevičiūtė. 2018 m. kovo 13 d. – rugpjūčio 6 d.

Poveiklė „Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje“

 1. Pluoštinių kanapių augimo procesų modeliavimas nemoralinės klimato zonos sąlygomis. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0007. Vykdytojas dr. Renaldas Žydelis. 2019 m. gegužės 14 d. – gruodžio 4 d.

 2. Kompetencijos kėlimas Salonikų Aristotelio universitete miško genetinio monitoringo tyrimų tema. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-14-0145. Vykdytoja dr. Rita Verbylaitė. 2019 m. gegužės 6 d. – birželio 14 d.
 3. „Lietuviškų veislių kviečių fenotipavimas šalčio tolerancijai“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0064. Vykdytoja dr. Sandra Sakalauskienė. 2018 m. kovo 13 d. – gegužės 13 d.
 4. Mokslinė stažuotė RECETOX tyrimų centre Čekijoje, Brno mieste. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0086. Vykdytoja Karolina Barčauskaitė. 2018 m. kovo 13 d. – birželio 30 d.
 5. Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje Švedijos žemės ūkio mokslų universitete. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0090. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. kovo 13 d. – birželio 1 d.
 6. Monikos Toleikienės stažuotė pupinių augalų tyrimams žymėtųjų azoto izotopų metodu. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0099. Vykdytoja Monika Toleikienė. 2017 m. spalio 4 d. – 2018 m. kovo 13 d.

Poveiklė „Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse vasaros praktikose“

 1. Studento gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėje vasaros praktikoje LAMMC. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0206. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. liepos 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.
 2. Žydinčių žolinių augalų juostų vertė intensyvios žemdirbystės laukų pakraščių zonose laukinių apdulkintojų buveinių formavimuisi. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-09-0262. Vykdytoja dr. Lina Šarūnaitė. 2018 liepos 1 d. – 2018 m. rugpjūčio 31 d.

Poveiklė „Studentų moksliniai tyrimai laisvu nuo studijų metu“

 1. „Salotų morfologijos ir fotosintezės atsakas bei azoto pasiskirstymas asimiliuojamos šviesos poveikyje“. Nr 09.3.3-LMT-K-712-03-0009. Vykdytoja dr. Giedrė Samuolienė. 2017 m. spalio 2 d. – 2018 m. balandžio 30 d.
 2. „Nitratų ir askorbo rūgšties metaboliniai sąryšiai: žalumyninių daržovių, auginamų uždarose daržininkystės sistemose maistinės vertės rodiklių valdymas“. Nr 09.3.3-LMT-K-712-03-0024. Vykdytoja dr. Akvilė Viršilė. 2017 m. spalio 2 d. – 2018 m. balandžio 30 d.

 3. „Studento kompetencijos kėlimas vykdant mokslinius tyrimus biomasės efektyvaus panaudojimo bioenergetikai srityje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0166. Vykdytoja dr. Vita Tilvikienė. 2018 m. spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.

 4. „Sodo ir daržo augalų fotosintezės bei antioksidacinės sistemos atsakas į Botrytis spp. patogenezę šviesos poveikyje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0216. Vykdytoja dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė. 2018 spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.
 5. „Bioatsaku pagrįstas žalumyninių daržovių auginimas uždarų sistemų daržininkystėje“. Nr. 09.3.3-LMT-K-712-10-0188. Vykdytoja dr. Giedrė Samuolienė. 2018 spalio 1 d. – 2019 m. balandžio 30 d.

En