Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Bandymų stočių reorganizacija

Bandymų stočių reorganizacija

1941 m. įkurta Elmininkų bandymų stotis, kurioje vyko Aukštaitijos zonai būdingų žemės ūkio problemų tyrimai. Daug eksperimentų atlikta su linais, lubinais ir javais. Pastaraisiais metais didžiausias dėmesys buvo skirtas bulvininkystės tyrimams.

Nuo 1965 m. gyvavusi Upytės bandymų stotis išsiskyrė savo linininkystės tyrimais. Šioje stotyje buvo ne tik vykdomi linų tyrimai, bet ir vykdoma jų selekcija.

Pasikeitus demografinei situacijai Lietuvoje, ženkliai sumažėjo šiose bandymų stotyse dirbančių mokslininkų skaičius ir 2017 m. LAMMC Mokslo tarybos sprendimu buvo inicijuota jų reorganizacija – Upytės bandymų stotį prijungiant prie Žemdirbystės instituto, o Elmininkų bandymų stotį likviduojant.

Informuojame, kad nuo 2017 m. lapkričio 2 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Elmininkų ir Upytės bandymų stotys nevykdo veiklos, tačiau moksliniai tyrimai ir bendradarbiavimo ryšiai nenutraukiami, o perkeliami į kitus LAMMC filialus.

En