Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Bulgarijoje mokslininkai diskutavo apie dirvožemio ir vandens tausojimą

Bulgarijoje mokslininkai diskutavo apie dirvožemio ir vandens tausojimą

2019 m. rugpjūčio 28–31 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) mokslininkės iš Rumokų bandymų stoties – dr. Zita Brazienė, Joniškėlio bandymų stoties – dr. Aušra Arlauskienė bei Žemdirbystės instituto Cheminių tyrimų laboratorijos – dr. Jurgita Cesevičienė ir doktorantė Danutė Kvasovienė-Petraitytė dalyvavo tarptautinėje mokslinėje konferencijoje Conserving Soils and Water 2019“ (liet. „Dirvožemio ir vandens tausojimas 2019“) Bulgarijoje (Burgas miestas).

Konferencijos metu LAMMC mokslininkės pristatė tyrimus apie bioorganinių preparatų įtaką augalų produktyvumui ir dirvožemio kokybei; ekologiškai auginamų daugiamečių pupinių bei jų mišinių su eraičinsvidrėmis ir augalų mulčo įtaką dirvožemio mineraliniam azotui, o taip pat apie  mineralinių ir skystų organinių trąšų įtaką žieminių kviečių lapų chlorofilo kiekiui bei dirvožemio amoniakinio ir nitratinio azoto pasiskirstymui.

Iš konferencijos metu pristatytos tyrimų medžiagos atspausdintos publikacijos tarptautiniame moksliniame žurnale Mechanization in Agriculture & Conserving of the Resources“.

Į konferenciją susirinko pusšimtis mokslininkų, dirbančių žemės ūkio inžinerijos, hidrologijos ir agronomijos srityse iš Bulgarijos, Turkijos, Irano, Latvijos, Lietuvos, Lenkijos, Čekijos, Moldovos, Uzbekistano, Ukrainos bei Rusijos.

En