Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dažniausiai cituojamame augalų mokslo krypties žurnale – LAMMC mokslininkų publikacija

Dažniausiai cituojamame augalų mokslo krypties žurnale – LAMMC mokslininkų publikacija

Viename iš pasaulyje lyderiaujančių augalų mokslo krypties žurnalų „Frontiers in Plant Science“ paskelbtas straipsnis, kurį parengė Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto (LAMMC SDI) mokslininkai: dr. I. Tamošiūnė, dr. G. Stanienė, dr. P. Haimi, prof. habil. dr. V. Stanys, dr. R. Rugienius ir dr. D. Baniulis.

Prof. Vidmantas Stanys pasakoja, kad augalų audinių auginimo uždaroje sistemoje (in vitro) metodai turi dideles taikymo žemės ūkio ir biotechnologijos srityje perspektyvas: augalų dauginimui, junginių gamybai, genetinių išteklių saugojimui, augalų selekcijai, genų inžinerijai ir kt. Nepaisant to, taikant in vitro technologijas sukeliamas stresas, lemiantis augalų augimo slopinimą, ūgliai prasčiau išsivysto ir yra silpnesni, todėl siekiama surasti priemones šio poveikio švelninimui.

Publikacijos autoriai teigia, kad augalų stresą mažinančių priemonių kūrimui nepakankamai panaudotas endofitinių mikroorganizmų, t. y. įvairių augalų audiniuose gyvenančių bakterijų, potencialas.

Paskelbtoje publikacijoje pateikti dr. Ingos Tamošiūnės daktaro disertacijos tyrimų rezultatai. Endofitinių bakterijų tyrimus vykdanti mokslininkė tvirtina, kad augalams, kaip ir gyvūnams, būdinga glaudi sąveika su mikroorganizmais, kurie užtikrina pilnavertę mitybą, atsparumą ligoms ir stresui. Žinoma, kad endofitinės bakterijos gyvena augalo vidiniuose audiniuose nesukeldamos jokių ligos požymių. Šios bakterijos aptinkamos kone kiekviename augale, su juo sudaro nesukeliančią ligų sąveiką ir taip skatina augalo augimą. Pastaraisiais metais pasaulyje didėja susidomėjimas mikroorganizmais. Tikimasi, kad augalų produktyvumą bei atsparumą stresui didinantys mikroorganizmai gali papildyti ar net pakeisti žemės ūkyje ir biotechnologijose naudojamas chemines priemones

Gamtoje plačiai paplitusios Bacillus ir Pseudomonas genčių endofitinės bakterijos, susilaukia daugiausiai tyrėjų dėmesio.

LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkai atrinko keturis Bacillus ir Pseudomonas genties endofitinių bakterijų kamienus, kurie mažina obels audinių stresą in vitro sąlygomis ir gerina obels ūglių dauginimą.

Nustatyta, kad obels ūgliams, užkrėstiems Bacillus ir Pseudomonas bakteriniais endofitais, in vitro sąlygomis būdinga apytiksliai du kartus didesnė masė ir pridėtinių ūglių skaičius. Tyrimai atskleidė, kad endofitinės bakterijos mažina in vitro sąlygų sukeliamo streso požymius obels ūgliams ir toks poveikis gali būti pritaikytas sunkiai išgyvenančių augalų dauginimui in vitro sąlygomis.

Anot publikacijos autorių, vienas iki šiol neišaiškintas klausimas, traukiantis tyrėjų dėmesį – kaip formuojasi ryšys tarp augalo ir mikroorganizmų: kodėl vietoje ligos augalas yra veikiamas teigiamai. LAMMC mokslininkai atskleidė, kad pradiniu sąveikos etapu endofitinės bakterijos glaudžiai susiriša su obels ląstelėmis. Ši sąveika keičia aktyvių deguonies junginių gamybą augalo ląstelėse. Išsiaiškinta, kad pakitimai pirmosiomis sąveikos valandomis atspindi ilgalaikį augalo formavimosi pobūdį: endofitų kamienai didinantys aktyvių deguonies junginių gamybą didina ūglių biomasės prieaugį ir pridėtinių ūglių formavimąsi.

     

Naminės obels ūglių masė ir pridėtinių ūglių skaičius po trijų savaičių kultivavimo su endofitinėmis bakterijomis

         

                                        

En