Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Doktoranto Modupe Doyeni stažuotė INRAE

Doktoranto Modupe Doyeni stažuotė INRAE

2021 m. rugsėjo 5–19 d. LAMMC Žemdirbystės instituto Agrobiologijos laboratorijos doktorantas, jaunesnysis mokslo darbuotojas Modupe Doyeni stažavosi Prancūzijos nacionaliniame žemės ūkio, maisto ir aplinkos tyrimų institute (INRAE). Stažuotės tikslas – susipažinti ir aptarti naujus ir patobulintus mikroorganizmų metabolizmo fermentinės analizės metodus. Ši stažuotė prisideda prie programos EJP SOIL (EBP DIRVOŽEMIS) („Towards climate-smart sustainable management of agricultural soils“ / „Tausojantis klimato atžvilgiu žemės ūkio paskirties dirvožemio valdymas“ ) tikslų – pagerinti supratimą apie žemės ūkio dirvožemio valdymą, orientuojantis į prisitaikymą prie klimato kaitos ir jos švelninimą, maisto saugą ir ekosistemų paslaugas, švietimo apie dirvožemį stiprinimą Europoje.

Stažuotės metu atliktos fermentinės laboratorinės analizės, pvz., dehidrogenazės, fosfatazės, b-galaktozidazės, fenolio oksidazės, ureazės, naudotos nustatant antropogeninį poveikį dirvožemio mikroorganizmų veiklai. Mokslinėje stažuotėje įgyta patirtis padės patobulinti ateities metodikas atliekant šią fermentinę analizę. Stažuotė padėjo pagrindą tolesniam INRAE ir LAMMC moksliniam bendradarbiavimui.


Laboratorijoje atliekama fermentų analizė

En