Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Sandros Sakalauskienės stažuotė Lankasterio universitete

Dr. Sandros Sakalauskienės stažuotė Lankasterio universitete

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Sandra Sakalauskienė šiuo metu stažuojasi Lankasterio universitete (Jungtinė Karalystė). Mokslinė išvyka finansuojama Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0064 „Lietuviškų veislių kviečių fenotipavimas šalčio tolerancijai“. Stažuotės plakatas

En