Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Sandros Sakalauskienės stažuotė Lankasterio universitete

Dr. Sandros Sakalauskienės stažuotė Lankasterio universitete

Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instiituto Augalų fiziologijos laboratorijos mokslo darbuotoja dr. Sandra Sakalauskienė š. m. kovo 15 d. – gegužės 13 d. stažavosi  Lankasterio universitete (Jungtinė Karalystė). Mokslinė išvyka finansuota  Europos socialinio fondo lėšomis pagal priemonę Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“. Projektas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-07-0064 „Lietuviškų veislių kviečių fenotipavimas šalčio tolerancijai“.

Stažuotės metu mokslo darbuotoja atliko eksperimentą su lietuviškų veislių žieminiais kviečiais ir ištyrė jų tolerantiškumo šalčiui fiziologinius mechanizmus. Tai buvo puiki galimybė pakelti mokslinę kvalifikaciją, mokantis naujų metodų, diskutuojant bei dalinantis moksline patirtimi su žymiais mokslininkais. Lankasterio Aplinkosaugos tyrimų centre yra visa reikiama mokslinė bazė su kontroliuojamo klimato kameromis bei analitinė aparatūra, suteikianti dideles galimybes atlikti aukšto lygio tyrimus. Įgytos naujos žinios turės neabejotiną reikšmę tolimesniuose tyrimuose.

Padėka dr. Vytautui Ruzgui už žieminių kviečių sėklas, prof. Ian Dodd ir dr. Elizabete Carmo-Silva už suteiktą galimybę stažuotis Lankasterio universitete.

Stažuotės plakatas

En