Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Dr. Viktorijos Vaštakaitės-Kairienės stažuotė

Dr. Viktorijos Vaštakaitės-Kairienės stažuotė

Rugsėjo 3 – spalio 2 d. LAMMC Sodininkystės ir daržininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Viktorija Vaštakaitė-Kairienė stažavosi Bulgarijos mokslų akademijos Augalų fiziologijos ir genetikos institute Sofijoje. Bendradarbiaujant su Gamtos tyrimų centru, buvo vykdyti podoktorantūros projekto „Šviesos ir tamsos sąlygų poveikis lapinių daržovių fotofiziologiniam atsakui ir produkcijai uždarų sistemų daržininkystėje“ tiriamieji darbai.

Stažuotės metu mokslininkė gilinosi į molekulinės biologijos metodus, taikomus nustatyti genų, koduojančių pagrindinius antioksidacinius fermentus, ekspresijos lygį, atliekant polimerazinės grandininės reakcijos (PGR) ir tikrojo laiko PGR analizes. Taip pat buvo įsisavinti dažymo metodai, skirti aktyvioms deguonies formų sukeltoms pažaidoms augaluose nustatyti in situ.

Tarptautinis bendradarbiavimas šiais metais bus tęsiamas, teikiant mokslinį projektą.

Projektas bendrai finansuotas iš Europos socialinio fondo lėšų (projekto Nr. 09.3.3.-LMT-K-712-19-0101) pagal dotacijos sutartį su Lietuvos mokslo taryba (LMTLT).

En