Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Jaunieji mokslininkai dalijosi įspūdžiais iš stažuočių užsienyje

Jaunieji mokslininkai dalijosi įspūdžiais iš stažuočių užsienyje

2020 m. sausio 22 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Žemdirbystės institute vyko seminaras „Scientific visits abroad – an impulse for the researcher's career“ (liet. „Moksliniai vizitai į užsienį – impulsas tyrėjo karjerai“).

Seminaro įžanginę kalbą pradėjo LAMMC paraiškų akademinėms išvykoms vertinimo komisijos pirmininkė dr. Kristina Jaškūnė. Ji papasakojo apie stažuočių reikšmę ir svarbą mokslininko karjeros kelyje, taip pat apibūdino praėjusių metų LAMMC paramos akademinėms išvykoms suteikimo rezultatus: parama buvo skirta 6 asmenims, pateiktos 8 paraiškos.

Renginyje dalyvavo ir viešnia iš Lietuvos jaunųjų mokslininkų sąjungos (LJMS) – Salomėja Vanagienė (LJMS), kuri dalyviams pristatė šią organizaciją, tikslus, organizuojamus renginius ir kt. Salomėja Vanagienė maloniai paragino renginio dalyvius pamąstyti ir, galbūt, įsitraukti į organizacijos veiklą, siekiant jaunųjų mokslininkų situacijos Lietuvoje tobulinimo.

Seminaro metu stažuočių užsienyje ypatumus bei pagrindinius rezultatus pristatė LAMMC filialų mokslininkai ir doktorantai. 

  • Sodininkystės ir dažnininkystės instituto Augalų fiziologijos laboratorijos vyriausioji mokslo darbuotoja dr. Jurga Miliauskienė pristatė savo stažuotę JAV. Mokslinės stažuotės tema „The response of photosynthetic and antioxidative systems to pulsed LED light(liet. „Fotosintezės ir antioksidacinės sistemų atsakas į impulsinę LED šviesą“). 
  • Miškų instituto Ekologijos skyriaus vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Valda Araminienė dalijosi įspūdžiais iš stažuotės Prancūzijoje. Mokslinės stažuotės tema  „Impact of urban trees on air pollution reduction in Kaunas city(liet. „Miesto medžių poveikis oro taršos mažinimui Kauno mieste“). 
  • Agrocheminių tyrimų laboratorijos Analitinio skyriaus doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja Donata Drapanauskaitė pasakojo apie stažuotę JAV. Mokslinės stažuotės tema „Research of slow release fertilizers made using model wastewater solutions and low soluble magnesium minerals(liet. „Lėtai atsipalaiduojančių trąšų, gautų panaudojant modelinius nuotekų tirpalus ir mažai tirpius magnio mineralus, tyrimai“).
  • Žemdirbystės instituto Agrobiologijos laboratorijos doktorantė, jaunesnioji mokslo darbuotoja Kristina Bunevičienė taip pat vyko į stažuotę JAV. Mokslinės stažuotės tema „Bulk and granular biofuel ash structure analysis and interaction of the main ash component (CaCO3) with organic acids(liet. „Birių ir granuliuotų biokuro pelenų struktūros analizė ir pagrindinio pelenų komponento (CaCO3) sąveika su organinėmis dirvožemio molekulėmis bei aminorūgštimis“).
  • Žemdirbystės instituto Augalų mitybos ir agroekologijos skyriaus mokslo darbuotojas dr. Renaldas Žydelis pristatė stažuotę Vokietijoje. Mokslinės stažuotės tema „Modeling hemp development under nemoral climate conditions(liet. „Kanapių vystymosi modeliavimas nemoralinio klimato sąlygomis“).

Su seminaro dalyviais mokslininkai ir doktorantai pasidalijo ne tik patirtimi, darbo rezultatais, bet ir tolimesniais planais, atsakyta į visus iškilusius klausimus.

LAMMC direktorius dr. Gintaras Brazauskas padrąsino mokslininkus, doktorantus vykti į stažuotes užsienyje, ten ieškoti bendradarbiavimo galimybių, įgyti įdomių ir svarbių žinių, kurias būtų galima pritaikyti Lietuvoje.

Renginio organizatorius Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras. 

Nuoroda į LAMMC paramos akademinėms išvykoms skyrimo dokumentus: https://www.lammc.lt/lt/paramos-akademinems-isvykoms-skyrimo-tvarka/2669

En