Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC mokslininkams suteikti Lietuvai nusipelniusio agronomo ir garbės nario vardai

LAMMC mokslininkams suteikti Lietuvai nusipelniusio agronomo ir garbės nario vardai

Lietuvos agronomų sąjunga:

LAMMC mokslininkams suteikti Lietuvai nusipelniusio agronomo ir garbės nario vardai

2020 m. liepos 16 d., minint Agronomo dieną, kurią LR Seimas 2016 m. įteisino, Akademijoje, Kėdainių r., vyko Lietuvos agronomų sąjungos (LAS) XXXIII atviras visų kartų suvažiavimas. Šiuo metu LAS vienija net 435 narius ir yra viena seniausių šalyje profesinių organizacijų, kitąmet švęsianti veiklos šimtmetį. Suvažiavime aptarti nuveikti ir būsimi darbai.

LAS rūpinasi, jog jos nariai dirbtų išradingai, iniciatyviai, atsakingai, dalyvautų sprendžiant įvairius su žemės ūkio veikla susijusius klausimus, teiktų pasiūlymus ir patarimus. Sąjunga taip pat siekia, jog LAS narių darbas būtų matomas ir tinkamai įvertintas.

Renginio metu buvo apdovanoti geriausi šalies agronomai.

Lietuvai nusipelniusio agronomo vardas suteiktas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos skyriaus vedėjui akademikui, prof. habil. dr. Vidmantui Staniui.

Profesorius V. Stanys daugiau kaip 40 metų dirba augalų genetikos, biotechnologijos, agronomijos mokslų srityse, yra augalų adaptyvumo, kintamumo, genetinės informacijos realizavimo ir keitimo tyrėjas bei praktikas, sukūręs naujų augalų selekcijos metodų, įdiegęs sveikos sodo augalų sodinamosios medžiagos dauginimo sistemą Lietuvoje, per 20 naujai išvestų braškių, juodųjų serbentų, trešnių ir vyšnių veislių autorius ir bendraautoris. Akad. V. Stanio parašytos monografijos, mokslo ir mokslo populiarinimo straipsniai nepaprastai svarbūs akademinei visuomenei, šalies žemės ūkio pažangai. Akademikas subūrė ir vadovauja Sodo augalų genetikos ir biotechnologijos mokslininkų kolektyvui, aktyviai dalyvauja mokslo programose ir projektuose, ekspertinėje ir pedagoginėje veiklose. Domisi bitininkyste, dekoratyviniais augalais, kaupia citrusinių augalų ir orchidėjų kolekcijas, šiuos augalus kryžmina, vykdo jų selekciją. Už mokslinę veiklą akademikui net du kartus skirta Lietuvos mokslo premija, įteikti kiti žymūs apdovanojimai. Apdovanojimų kraitę papildė ir Lietuvai nusipelniusio agronomo nominacija.

Dėkojame profesoriui habil. dr. Vidmantui Staniui už kūrybingą veiklą ir pagalbą agronomams, studentams bei tyrėjams!


Lietuvai nusipelniusio agronomo vardas suteiktas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Sodininkystės ir daržininkystės instituto mokslininkui akad. Vidmantui Staniui (centre)

LAS Garbės nario vardai suteikti šešiems agronomams – aktyviems Sąjungos nariams, atlikusiems reikšmingų darbų mokslo verslo ir konsultavimo srityse.

Viena iš jų – dr. Aušra Arlauskienė, Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stoties vyresnioji mokslo darbuotoja, savo aktyvia moksline veikla, nuolatine parama žemdirbių savivaldai, agronomijos žinių sklaida prisidedanti prie LAS veiklos. Jos mokslinių tyrimų sritis – pupiniai augalai, augalų įvairovės didinimas, žaliųjų trąšų panaudojimo technologijos, tręšimo sistemų tyrimai ekologinės ir tausojamosios žemdirbystės sąlygomis.

Dėkojame dr. Aušrai Arlauskienei už svarius darbus ir linkime dar reikšmingesnių mokslinių tyrimų rezultatų bei aktyvaus indėlio į LAS veiklą.


Lietuvos agronomų sąjungos Garbės nario vardas suteiktas Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Joniškėlio bandymų stoties mokslininkei Aušrai Arlauskienei

Sveikiname ir džiaugiamės kolegų pasiekimais!

Skaitykite daugiau: https://www.manoukis.lt/naujienos/renginiai/agronomas-duonos-visuomet-uzsidirbs

En