Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC pertvarkomas į viešąją įstaigą

LAMMC pertvarkomas į viešąją įstaigą

Spalio 20 d. Vyriausybė pritarė LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos siūlymui pertvarkyti Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centrą (LAMMC) iš biudžetinės į viešąją įstaigą. 

„Turėsime jau tris valstybinius mokslinių tyrimų institutus, dirbsiančius nauju teisiniu statusu, kuris išplečia mokslinių tyrimų vykdymo ir jų rezultatų pritaikymo galimybes. Tikimės, kad šis pačių mokslininkų inicijuotas žingsnis palengvins mokslo ir verslo bendradarbiavimą, galintį kurti didelę pridėtinę vertę“,  – sako švietimo, mokslo ir sporto ministrė Jurgita Šiugždinienė.

Pertvarkius Lietuvos energetikos institutą, Fizinių ir technologijos mokslų centrą ir LAMMC iš biudžetinių į viešąsias įstaigas bus sudarytos sąlygos operatyviau panaudoti mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros rezultatus bendradarbiaujant su ūkio subjektais, socialiniais partneriais, efektyviau vykdyti valstybei, visuomenei ir verslui svarbius fundamentinius bei taikomuosius tyrimus, eksperimentinės plėtros darbus, diegti mokslinių tyrimų rezultatus praktikoje kuriant atžalines įmones, didinti mokslinių tyrimų komercializavimą, stiprinti mokslo ir verslo bendradarbiavimą.

Parengta pagal LR švietimo, mokslo ir sporto ministerijos pranešimą spaudai: https://www.smm.lt/web/lt/pranesimai_spaudai/dar-du-mokslo-institutai-baigia-pertvarka-is-biudzetines-i-viesaja-istaiga 

En