Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

LAMMC Žemdirbystės institute paminėtos 80-osios habil. dr. Jono Šurkaus gimimo metinės

LAMMC Žemdirbystės institute paminėtos 80-osios habil. dr. Jono Šurkaus gimimo metinės

2019 m. rugsėjo 20 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Žemdirbystės institute buvo paminėtos habilituoto daktaro Jono Šurkaus (1939 m. rugsėjo 23 d. – 2009 m. kovo 23 d.) 80-osios gimimo metinės.  

Šią dieną LAMMC Žemdirbystės institute buvo surengta jubiliato garbei skirta popietė, kurios metu buvę kolegos, artimieji, pažįstami dalijosi šviesiais atsiminimais apie beveik 40 m. Augalų apsaugos skyriuje dirbusį Joną Šurkų. Detalų pranešimą apie mokslininko karjeros kelią, svarbiausius pasiekimus, žmogiškąsias savybes pristatė Lietuvos mokslų akademijos viceprezidentas, Žemės ūkio ir miškų mokslų skyriaus pirmininkas akad. Zenonas Dabkevičius. Taip pat LAMMC Žemdirbystės instituto bibliotekoje atidaryta Jono Šurkaus mokslinių darbų paroda.

Jonas Šurkus gimė 1939 m. rugsėjo 23 d. Vilkaviškio r., Kybartuose. 1957 m. įstojo į Lietuvos žemės ūkio akademiją, agronomo specialybę.

1962 m. gegužės 4 d. Lietuvos žemdirbystės mokslinių tyrimų institute pradėjo eiti jaunesniojo mokslinio bendradarbio pareigas. 1968 m. apgynė žemės ūkio mokslų kandidato disertaciją. Tapo vyresniuoju moksliniu bendradarbiu, pasižymėjo kaip gabus mokslinio darbo organizatorius. 1972–1985 m. vadovavo Augalų apsaugos ir bitininkystės skyriui, o 1985 m., skyrių reorganizavus, perėmė Augalų apsaugos skyriaus vairą. Šias pareigas Jonas Šurkus ėjo iki 2001 m.  1982 m. Jonui Šurkui buvo patikėtos direktoriaus pavaduotojo pareigos, juo dirbo iki 1991 m.

Dirbdamas Augalų apsaugos skyriaus vedėju, vadovavo daugeliui su augalų apsauga susijusių tyrimų ir darbų, atliko tyrimus entomologijos ir augalų apsaugos srityse. 1995 m. apgynė habilitacinį daktaro darbą „Žalingiausi bulvių kenkėjai ir integruotos bulvių apsaugos nuo kenkėjų ir ligų priemonės“.

Vienas arba kartu su bendraautoriais išleido keletą knygų, parengė daugybę mokslinių straipsnių ir publikacijų įvairiuose leidiniuose. Jis aktyviai dalyvaudavo įvairiose mokslinėse konferencijose ne tik Lietuvoje, bet ir kitose šalyse.

Atsivėrus bendravimo galimybėms su kolegomis Švedijoje ir Danijoje, Jonas Šurkus aktyviai įsijungė į tarptautinius projektus. Dirbo doktorantūros studijų komitetuose. Daug metų buvo Lietuvos žemdirbystės instituto Tarybos narys, Augalų apsaugos tyrimų metodinės komisijos pirmininkas.

En