Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lauko diena apie tarpinius pasėlius

Lauko diena apie tarpinius pasėlius

Gruodžio 8 d. įvyko pirmoji Europos inovacijų partnerystės (EIP) veiklos grupės projekto lauko diena TARPINIŲ PASĖLIŲ AUGIMO IR VYSTYMOSI YPATUMAI ŠĮ RUDENĮ. LAMMC mokslo darbuotojai ūkininkams pristatė diegiamas popjūtinio laikotarpio technologijas. Projekte didžiausias dėmesys skiriamas augalų rūšių tarpinių pasėlių parinkimui ir jų masės įterpimui. Renginio programa

Renginio dalyviai turėjo galimybę sužinoti, kada nutraukti tarpinių augalų vegetaciją, kaip juos apdoroti prieš įterpimą ir kaip pasirinkti įterpimo būdą. Tyrimams gamybiniuose laukuose pagal įvairias metodikas įrengta 10 lauko bandymų, siekiant atskleisti visos šalies ūkininkavimo sąlygas: dirvožemio ypatumus, ūkininkavimo praktiką ir ūkių specializaciją.  

Renginio metu ūkininkai ir mokslininkai pasidalijo ūkininkavimo Lietuvos šiaurinėje dalyje esančiuose sunkiuose dirvožemiuose praktine patirtimi.  

Projektas „Inovatyvios popjūtinio laikotarpio technologijos tvariam dirvožemiui atkurti“ Nr. 35BV[1]KK-20-1-11476-PR001 įgyvendinamas pagal Lietuvos kaimo plėtros 2014–2020 metų programos priemonės „Bendradarbiavimas“ veiklos sritį „Parama EIP veiklos grupėms kurti ir jų veiklai vystyti“ ir finansuojamas iš Europos žemės ūkio fondo kaimo plėtrai lėšų, Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšų.

En