Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Lietuvos mokslų akademijos narių vizitas

Lietuvos mokslų akademijos narių vizitas

2018 m. birželio 26 d. LAMMC Žemdirbystės institute lankėsi Lietuvos mokslų akademijos Humanitarinių ir socialinių mokslų skyriaus akademikai, vadovaujami prof. Domo Kauno.

Dalyvavo akademikė prof. Grasilda Blažienė, prof. Bonifacas Stundžia, prof. Zigmuntas Kiaupa, mokslinės sekretorės Jadvyga Olechnovičienė bei Silvija Aukštinaitienė.  

Susitikimo metu apie Dotnuvos istoriją papasakojo ir turimus paminklus parodė mokytojas bei kraštotyrininkas Rytas Tamašauskas.

Akad. dr. Vytautas Ruzgas pristatė žieminių kviečių selekcijos programą, žirnių selekcininkė Kristyna Razbadauskienė parodė žirnių selekcinius laukus ir papasakojo apie šių augalų selekcijos ypatumus. Daugiamečių žolių selekciją akademikams pristatė Žolių selekcijos skyriaus vedėja Eglė Norkevičienė, su naujų energinių augalų tyrimais supažindino dr. Žydrė Kadžiulienė.

En