Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkai dalijosi mintimis apie žemės ūkio plėtrą nederlinguose dirvožemiuose

Mokslininkai dalijosi mintimis apie žemės ūkio plėtrą nederlinguose dirvožemiuose

2019 m. birželio 20 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro (LAMMC) Vokės filiale įvyko seminaras „Žemės ūkio mokslai Pietryčių Lietuvoje: istorija ir inovatyvumas“.

Renginyje dalyvavo ūkininkai, daržininkai, rajonų Žemės ūkio skyrių, Konsultavimo tarnybų atstovai ir kiti dalyviai, kuriems įdomu daugiau sužinoti apie lengvų dirvožemių ypatybes ir augalininkystės plėtrą juose.

Seminaro dalyviai buvo supažindinti su žemės ūkio mokslo istorija Pietryčių Lietuvos regione ir su LAMMC Vokės filiale, Perlojos bandymų stotyje atliekamais dirvožemio ir augalininkystės moksliniais tyrimais ir kita vykdoma veikla.

Seminaro metu dr. Eugenija Bakšienė pasakojo apie mokslo istoriją ir jos reikšmę plėtojant žemės ūkį nederlingų dirvožemių zonoje LAMMC Vokės filiale, o dr. Kęstutis Armolaitis – LAMMC Perlojos bandymų stotyje. Apie Pietryčių Lietuvos dirvožemių ypatybes ir priemones jų našumui išsaugoti kalbėjo habil. dr. Liudmila Tripolskaja. Ši mokslininkė seminaro dalyvius supažindino su simbiotinio azoto elemento išsiplovimo intensyvumu į gruntinius vandenis, atsižvelgiant į auginamus augalus ir panaudotų trąšų tipą. Dr. Zita Maknickienė parengė pranešimą apie Vokės filiale atliekamą lubinų selekciją. Pristatytos įvairios paskirties lubinų veislės. Seminaro dalyvius ypač sudomino bealkoloidės veislės, kurios yra skirtos maistui. Išaiškintas apsaugos priemonių panaudojimas, siekiant sumažinti antraknozės plitimą lubinų pasėliuose. Vėliau vyresnioji mokslo darbuotoja dr. Rita Asakavičiūtė supažindino su bulvių selekcija ir naujomis bulvių veislėmis, įrašytomis į Europos Sąjungos augalų veislių katalogus. Dr. Danuta Romanovskaja pristatė lietuviškąsias grikių veisles. Jau dabar platinamos dvi Vokės filiale išvestos grikių veislės: VB Vokiai ir 2015 m. į ES augalų veislių katalogą įrašyta VB Nojai.

Vokės filiale nuo 1961 m. atliekami fenologiniai tyrimai. Duomenys kaupiami archyve. Apie tai papasakojo dr. Danuta Romanovskaja. Jaunesniosios mokslo darbuotojos dr. Jelenos Titovos pranešimas buvo apie įvairių žolinių bioenergetinių augalų ir gluosninių žilvičių auginimo kurui technologijas. Išsiaiškinta, kaip lengvos granuliometrinės sudėties dirvožemiuose galima užsiauginti ne tik medienos, bet ir įvairių netradicinių augalų kurui.

Po seminaro visi susirinkusieji apžiūrėjo LAMMC Vokės filialo lizimetrinius įrenginius, ir juose įrengtus eksperimentus, bandymus laukuose, kuriuose tiriama Salix viminalis ir žolinių bioenergetinių augalų auginimas mažo našumo dirvožemyje. Lankytasi grikių, lubinų, bulvių selekciniuose bandymuose. Supažindinta su įvairių veislių kolekcijomis, sėkliniais pasėliais.

Seminaro metu pažymėta, kad LAMMC Vokės filiale vykdoma intensyvi, labai reikšminga Pietryčių Lietuvos regionui mokslinė veikla. Tik čia galima įsigyti lietuviškų, naujausių bulvių, grikių, lubinų, aliejinio ridiko, žieminių rugių ir kitų augalų kokybiškų sėklų.

Renginį rėmė Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija.

En