Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininkės vertino augalų šaknų eksperimento rezultatus

Mokslininkės vertino augalų šaknų eksperimento rezultatus

Rugpjūčio 19–24 d. LAMMC Žemdirbystės instituto laukuose buvo girdėti ne tik lietuvių, bet ir anglų bei vokiečių kalbos. Instituto darbuotojai intensyviai ėmė grūdų derlių, o Žemdirbystės instituto mokslininkės dr. Monika Toleikienė ir dr. Agnė Veršulienė su kolegomis iš Vokietijos Johann Heinrich von Thünen instituto rinko augalų šaknų „derlių“. Pasak mokslininkių, vienamečių augalų šaknys, liekančios dirvožemyje, yra itin svarbi organinė medžiaga, teikianti įvairią naudą ekosistemai ir galinti svariai prisidėti prie klimato kaitos švelninimo. Todėl šiais metais mokslininkės LAMMC Žemdirbystės institute įrengė eksperimentą, skirtą nustatyti žieminių kviečių genotipų potencialą sekvestruoti anglį dirvožemyje pasitelkiant šaknis. Šiuos tyrimus mokslininkės atlieka bendradarbiaudamos su Šveicarijos Agroscope tyrimų centro mokslininke dr. Juliane Hirte ir Tiuneno instituto mokslininku dr. Felix Seidel, kuris su komanda LAMMC laukuose demonstravo jų institute naudojamas šaknų paėmimo technikas ir aptarė taikomas naujausias tyrimų metodikas.

Šie tyrimai yra vienas iš programos HORIZON2020 EJP SOIL projekto MaxRoot-C uždavinių, o Lietuva – viena iš dešimties Europos šalių dalyvių. MaxRoot-C projekto „Šaknų sistemos optimizavimas subalansuotai augalininkystei Europoje – vienarūšiai pagrindiniai ir tarpiniai pasėliai“ vykdymo laikotarpis – 2021–2024 m. Projekto vadovė dr. Rebecca Hood-Nowotny iš Čekijos BOKU-BIOS instituto. LAMMC darbuotojai, dalyvaujantys programoje: dr. Monika Toleikienė, dr. Agnė Veršulienė, dr. Aušra Arlauskienė, dr. Alvyra Šlepetienė, habil. dr. Liudmila Tripolskaja ir doktorantė Aušra Bakšinskaitė.

EJP SOIL remia Europos Bendrijos Horizon 2020 tyrimų ir inovacijų programa (sutarties Nr. 862695).

En