Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Mokslininko iš JAV vizitas Agrobiologijos laboratorijoje

Mokslininko iš JAV vizitas Agrobiologijos laboratorijoje

2018 m. gegužės 8 d. Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centro Žemdirbystės instituto Agrobiologijos laboratorijoje (Studentų g. 15a, Akademija, Kauno r.) vyko susitikimas su mokslininku Jonu Baltrušaičiu iš JAV Lehigh universiteto. Vizitas prasidėjo ekskursija po laboratoriją, apžiūrėta jos eksperimentinė ir instrumentinė bazė. Mokslininkas liko sužavėtas turimais instrumentinės analizės prietaisais, jų techninėmis galimybėmis. Kryptingas turimų prietaisų panaudojimas – šios laboratorijos raktas į sėkmę.

Šiemet kartu su JAV universitetu pradėta vykdyti naujas mokslinis tyrimas „Karbamido aduktų su kalcio, magnio druskomis įtakos dirvožemio kokybei ir kukurūzų produktyvumo bei kokybiniams rodikliams tyrimai“. Tyrimų tikslas – nustatyti naujų trąšų, karbamido aduktų su kalcio, magnio ir sieros druskomis bei sieros trąšų įtaką dirvožemio kokybei ir kukurūzų produktyvumo bei kokybiniams rodikliams. Tikėtina, kad naujos kartos karbamido trąšos sumažins amoniako emisiją į orą iš karbamido ir padidins trąšos efektyvumą. Siera pagerins azoto įsisavinimą augaluose. Todėl padidės produkcijos apimtys ir pagerės jos kokybė. Vizito metu buvo diskutuota apie eksperimento eigą bei tikėtinus rezultatus, jų viešinimą.

Jonas Baltrušaitis dalijosi savo darbo patirtimi ir konsultavo laboratorijos darbuotojus Raman spektometrijos pritaikymo klausimais. Suteikė vertingų žinių bei patarimų dirbant su šiuo nauju prietaisu. Aptartos techninės galimybės pradėti vykdyti fundamentaliuosius karbamido ir modelinių huminių medžiagų tyrimus. Aptartos bendradarbiavimo galimybės vykdant tyrimus aplinkos taršos amoniaku bei šiltnamio efektą sukeliančiomis dujomis, kurios yra aktualios ir prioritetinės problemos tiek Europos Sąjungos, tiek Jungtinių Amerikos Valstijų mokslui ir visuomenei.

En