Pradžia Lietuvos
Agrarinių ir miškų
Mokslų centras
En

Pagalba NOBALwheat projekto partneriams Latvijoje

Pagalba NOBALwheat projekto partneriams  Latvijoje

Liepos 27 d. LAMMC Žemdirbystės instituto mokslininkai, tarptautinio Baltijos mokslinių tyrimų programos projekto „NOBALwheat – nauji kviečių selekcijos metodai tvaraus maisto sistemai Šiaurės-Baltijos regione“ (vadovas dr. Gintaras Brazauskas) vykdytojai dr. Rita Armonienė, dr. Andrius Aleliūnas, dr. Andrii Gorash bei IT specialistas Ardas Kavaliauskas lankėsi Žemės ūkio išteklių ir ekonomikos instituto (AREI) Javų selekcijos ir agroekologijos skyriuje Stendės tyrimų centre, Latvijoje.

Projekto partneriams Latvijoje susidūrus su bepilotės skraidyklės techniniais nesklandumais buvo gautas prašymas padėti, kad nenutrūktų projekto WP2 ir WP4 darbinių užduočių vykdymas.

Mokslinio vizito metu, pasitelkus LAMMC bepilotes skraidykles, eksperimentiniuose laukuose buvo atliktas vasarinių kviečių fenotipavimas. Susitikus su projekto NOBALwheat partneriais dr. Māra Bleidere, Vija Strazdiņa, Andriu Lapanu ir Zaiga Jansone buvo aptarta projekto eiga, pasidalinta tradicinio ir fenotipavimo panaudojant didelio našumo įrankius patirtimi.

Vizito metu apžiūrėti projekto NOBALwheat vasarinių kviečių lauko eksperimentai. Eksperimentiniuose laukuose buvo išbandytas AREI sukonstruotas fenomobilis, pasidalinta kviečių fenotipavimo juo patirtimi, aptartos iškilusios problemos ir jų sprendimo būdai.

Vizito metu LAMMC mokslininkai taip pat buvo supažindinti su miežių, žieminių ir kietųjų kviečių selekcijos programomis, apžiūrėti javų selekciniai laukai, aplankytas naujas šiltnamis ir cheminių tyrimų laboratorija.

En